video-jav.net

Rozpoczyna się Krajowe Forum na rzecz Małżeństwa i Rodziny

O życiu narzeczeńskim, małżeńskim i rodzinnym w świetle adhortacji papieża Franciszka "Amoris laetitia" będą zastanawiać się w Gnieźnie uczestnicy I Krajowego Forum na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Rozpoczynające się w poniedziałek dwudniowe spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 600-lecia prymasostwa w Gnieźnie. To największe dotąd w Kościele w Polsce spotkanie osób, wspólnot i instytucji zaangażowanych na rzecz rodziny.

Polub nas na Facebooku!

Wykłady i dyskusje panelowe dotyczyć będą przygotowania narzeczonych do małżeństwa oraz duszpasterskiego towarzyszeniu małżeństwom i rodzinom, a także osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku.

Celem Forum jest pójście za zachętą papieża Franciszka i pomoc małżeństwom oraz rodzinom w odkryciu radości z ich powołania. W spotkaniu uczestniczyć będą osoby zaangażowane w ruchy i wspólnoty małżeńskie oraz w duszpasterstwo rodzin, a także przedstawiciele instytucji wspierających rodzinę.

Problematyka rodzinna ukazana zostanie w szerokiej perspektywie a wykłady wygłoszą specjaliści różnych dziedzin: teologowie, duszpasterze a także przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnicy Forum wysłuchają wykładów o nowoczesnej polityce rodzinnej, filozoficzno-antropologicznych podstawach małżeństwa i rodziny, “teologii ciała” według Jana Pawła II oraz o praktycznych zasadach wdrażania adhortacji “Amoris laetitia” w Polsce.

Gościem Forum, którego gospodarzem jest Prymas Polski abp Wojciech Polak, będzie m.in. kard. Kevin Joseph Farell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. W poniedziałek wieczorem gość z Watykanu będzie przewodniczył Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej. Nazajutrz, 20 czerwca, kard. Farell wygłosi wykład pt. Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – „Amoris laetitia”.

Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny bp Jan Wątroba wskazuje, że małżeństwo i rodzina są fundamentem życia i wiary oraz miejscem wychowania. Przypomniał, że poprzez adhortację „Amoris laetitia” oraz dwa synody o rodzinie do namysłu na ten temat zachęcał papież Franciszek.

“Sytuacja demograficzna w naszym kraju i rosnący wskaźnik rozwodów wręcz przymuszają do czynnego zaangażowania w tę kwestię” – podkreśla bp Wątroba. Dodaje, że w Kościele i w społeczeństwie potrzeba różnych form troski o małżeństwa i rodziny, ale też współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami.

Na spotkanie zaproszono duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego, ruchy i wspólnoty o charyzmacie rodzinnym, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz małżeństwa, rodziny i życia.

“Chcemy wspólnie wypracować konkretny program działań, które według zamysłu papieża Franciszka pozwolą uczynić z parafii otwarte dla wszystkich centrum duszpasterstwa małżeństw i rodzin, służące odkrywaniu piękna miłości” – powiedział KAI ks. dr Przemysław Drąg.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin wyraża nadzieję, że dzięki Forum uda się poprawić postawę wobec małżeństwa i rodzony w Polsce, zwłaszcza zaś wobec małżeństw wielodzietnych. Forum ma służyć także wzajemnemu poznaniu osób, środowisk i wspólnot działających w Kościele na rzecz rodziny.

“Chcemy wypracować przesłanie dla biskupów, mediów, samorządów, które określi, jakie są jeszcze bolączki polskiej rodziny i wskaże sposoby ich eliminowania tak, by rodziny rozwijały się i stawały się coraz silniejsze” – zapowiada ks. dr Drąg.

Z kolei ks. Franciszek Jabłoński kierujący Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej przypomina, że w adhortacji “Amoris laetitia” Franciszek zachęca do nowego spojrzenia na duszpasterstwo małżeństw i rodzin, które powinno być „zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko ludzi”.

Organizatorami Forum są: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Szczegółowe program Forum na stronie: www.forummalzenstwairodziny.pl


tk (KAI) / Gniezno

 

Kard. Nycz z wizytą na Ukrainie

Udział w święceniach kapłańskich, spotkanie z księżmi oraz poświęcenie terenu pod gmach seminarium "Redemptoris Mater" złożyły się na wizytę kard. Kazimierza Nycza na Ukrainie w dniach 9-12 czerwca

Polub nas na Facebooku!

W Użhorodzie metropolita warszawski uczestniczył w sobotę 9 czerwca w święceniach kapłańskich dwóch pierwszych seminarzystów z Eparchialnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater”. Przyjęli je: Luigi Menna z Perugii (Włochy) i Michał Wiśniewski z Warszawy. Boską Liturgię św. Jana Złotoustego wraz z udzieleniem święceń kapłańskich sprawował biskup eparchii mukaczowskiej Milan Šašik, a kard. Nycz koncelebrował i wygłosił kazanie.

 

W niedzielę 10 czerwca wraz z bp. Šašikiem metropolita warszawski sprawował Mszę św. polową w miejscowości Cyhaniwci k. Użhorodu. To właśnie tam powstanie nowy gmach seminarium “Redemptoris Mater”. Kard. Nycz poświęcił teren pod jego budowę.

 

Eparchia czyli greckokatolicka diecezja mukaczowska podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Powstała w 1771 r., ale od 1780 jej siedziba znajduje się w Użhorodzie. Miejscowy Kościół odrodził się dopiero po rozpadzie ZSRR. W latach 1944-47 jej biskupem był Teodor Romża (1911-47), zamordowany przez NKWD i beatyfikowany przez św. Jana Pawła II we Lwowie w 2001 r.

 

Od 17 marca 2010 eparchią kieruje pochodzący ze Słowacji bp Milan Šašik. Od czterech lat w tej greckokatolickiej diecezji działa seminarium misyjne Redemptoris Mater a od dwóch lat jego rektorem jest ks. Francesco Andolfatto z archidiecezji warszawskiej.

 

Ostatnim punktem programu wizyty kard. Nycza na Ukrainie jest spotkanie z księżmi archidiecezji warszawskiej posługującymi w tym kraju. Zaplanowano je na poniedziałek 12 czerwca we Lwowie.


archwwa.pl / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna