Polscy luteranie opracowali uchwałę ws. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu

Z dniem 1 czerwca 2019 r. weszła w życie uchwała Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP sprzeciwiająca się tolerowaniu wszelkich form przemocy i wykorzystywania seksualnego, które mogły lub mogą występować w Kościele. Uchwała została podjęta 28 kwietnia 2019 r., podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która odbyła się w Warszawie.

Polub nas na Facebooku!

W uchwale Synod zwrócił uwagę, że niedopuszczalne są sytuacja, w których sprawca wykorzystuje małoletność ofiary albo nadużywa stosunku zależności (przełożony-podwładny itp.) lub wykorzystuje krytyczne położenie ofiary. Przypomniał też, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.

Osoby umieszczone w tych zasobach nie powinny być zatrudniane. Zasada ta dotyczy wszystkich osób opiekujących się dziećmi w parafiach (także wolontariuszy), duchownych, nauczycieli katechetów, opiekunów na koloniach i obozach organizowanych przez Kościół.

Synod przekazał w uchwale praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych. Po pierwsza należy zawiadomić bezpośrednio organ ścigania. Synod przypomniał, że każda osoba pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie powinno być złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa Kościoła.

Można też złożyć zawiadomienie do Biskupa Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na utworzoną 1 czerwca 2019 r. specjalną skrzynkę poczty elektronicznej [email protected]

Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu. Zgłoszone sprawy będą ujęte w sprawozdaniu Konsystorza i Biskupa Kościoła.

W uchwale Synod wskazał na konieczność kierowania osób zgłaszających nadużycia seksualne do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej. Elementem realizacji uchwały będzie też organizacja szkoleń i zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów osobom duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele.

W uzasadnieniu wniosku zgłoszonego na Synod podkreślono, że problem nadużyć seksualnych występujących w Kościołach chrześcijańskich, kładzie cień na jakości i prawdziwości misji chrześcijaństwa w świecie. Nie powinno się tolerować zachowań, które prowadzą do nadużyć sfery seksualnej w relacjach wewnątrzkościelnych oraz zachowań, które wyrządzają krzywdę słabszym lub bezbronnym.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Kard. Nycz o 4 czerwca 1989: to był dzień radości i wyzwolonego entuzjazmu

Mówimy o nich "częściowo wolne wybory", ale pamiętamy, że mimo tych poważnych ograniczeń, tamten 4 czerwca przeżywaliśmy jako dzień radości a nawet wyzwolonego entuzjazmu. Przeszedł on do historii jako symboliczny dzień odzyskania wolności, mimo że na w pełni wolne wybory trzeba było jeszcze poczekać dwa lata - powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. w 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu.

Polub nas na Facebooku!

W uroczystej Eucharystii w archikatedrze warszawskiej uczestniczyli posłowie oraz senatorowie obecnej i poprzednich kadencji, członkowie rządu oraz byli opozycjoniści.

W homilii kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że 4 czerwca 1989 roku miały miejsce szczególnie zapamiętane w Polsce wybory parlamentarne. – Mówimy o nich do dziś: wybory do Sejmu kontraktowego; mówimy o nich: częściowo wolne wybory. Ale pamiętamy, że mimo tych poważnych ograniczeń i zastrzeżeń, tamten dzień 4 czerwca przeżywaliśmy jako dzień radości a nawet wyzwolonego entuzjazmu. Przeszedł on do historii jako symboliczny dzień odzyskania wolności, mimo że na w pełni wolne wybory trzeba było jeszcze poczekać dwa lata, z wszelkimi tego konsekwencjami – mówił metropolita warszawski.

“O ile tak było w odniesieniu do wyborów do Sejmu, to wybory do Senatu były całkowicie wolne i zwycięskie” – przypomniał kard. Nycz. – Po 43 latach została odtworzona druga izba parlamentu. Powstał Senat, który zebrał się na swoim posiedzeniu 4 lipca. Marszałkiem seniorem był Stanisław Stomma, a wybranym marszałkiem Senatu został prof. Andrzej Stelmachowski”.

Jak podkreślił kardynał, “kiedy czytamy te nazwiska dziś już nieżyjących ludzi, to jesteśmy świadkami wielkiej, ważnej historii – także historii tych wszystkich osób, które zasiadały w Senacie kolejnych kadencji”.

Kard. Nycz zaznaczył, że 4 czerwca 1989 jest zatem datą początkową 30-letniej historii odnowionej izby wyższej polskiego parlamentu. Nazwał pracę senatorów w tym okresie wielkim dziełem, wielką pracą i wielką służbą dla Polski, dla dobra wspólnego, ale najpierw dla człowieka.

“Za tę służbę i roztropną troskę o człowieka i dobro wspólne chcemy dziś Panu Bogu dziękować, ale także prosić o Boże błogosławieństwo na dalsze lata pracy Senatu i na to wszystko, co jest przed wami jako senatorami” – mówił do parlamentarzystów kard. Nycz.

Nawiązując do wieczernikowej modlitwy Chrystusa o to, aby apostołowie “byli jedno”, kard. Nycz wyjaśnił, że to są także słowa do nas wszystkich. – Ośmielę się powiedzieć, bracia i siostry senatorowie, że to są słowa także do was, które w tej katedrze mówi do was Pan Bóg, aby zapewnić wam szczególną duchową opiekę, jaką daje zjednoczenie z Duchem Świętym i w Duchu Świętym – mówił.

“Jeżeli bowiem społeczna służba, polityka ma być owocna i skuteczna, powinna być poprzedzona refleksją. Zresztą o Senacie często się mówi: izba refleksji, zadumy, modlitwy” – wyjaśniał hierarcha.

Kardynał nawiązał też do wydarzenia o dziesięć lat poprzedzającego czerwcowe wybory 1989 r., czyli do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Całej tej pielgrzymce – tłumaczył kard. Nycz – towarzyszył “powiew Ducha Świętego, wolności i mocy”. Owoce tej pielgrzymki przyszły bardzo szybko, narodziła się “Solidarność”, pierwszy wielki powiew wolności.

Metropolita warszawski przypomniał, choć wspominamy obydwie daty niemal jednocześnie, to przecież dzieliło je dziesięć lat. – A mimo tego, czujemy związek przyczynowy daty 2 czerwca 1979 z datą 4 czerwca 1989 – dodał.

Na zakończenie homilii zaapelował o modlitwę, która pomoże usłyszeć głos z Wieczernika, głos Jana Pawła II i głos wielkiego kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Żebyśmy się po prostu modlili o jedność, o prawdę w życiu społecznym i o szczerą, autentyczną współpracę wszystkich w duchu braterskiej miłości – apelował hierarcha.

Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II na zakończenie pielgrzymki w 1979 w Krakowie – “Musicie być mocni, bo dziś tej mocy tak bardzo wam potrzeba” – kard. Nycz odniósł do teraźniejszości. – Te słowa są ponadczasowe i aktualne. Trzeba, abyśmy także byli mocni tą mocą, bo nam dziś w naszej kochanej Ojczyźnie tej mocy także bardzo potrzeba – dodał.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap