Kościół w Polsce reaguje na epidemię koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną zagrożeniem koronawirusem kościelne organizacje i instytucje zgodnie z zarządzeniami władz państwowych odwołują lub przenoszą na innym termin organizację wydarzeń o charakterze masowym, jak rekolekcje, pielgrzymki czy ogólnopolskie akcje charytatywne.

Polub nas na Facebooku!

Msze święte – transmisja zamiast obecności w kościele?

W całym kraju Episkopat Polski zalecił, aby – jeśli jednorazowo na Eucharystii gromadzi się w danym kościele dużo osób – wprowadzić dodatkowe msze, aby nie było wielkiej kumulacji wiernych. Nie ma obowiązku korzystania z wody święconej, gdy ktoś odczuwałby z tego powodu jakieś obawy czy dyskomfort oraz Komunii świętej, którą w całej Polsce można przyjmować także na rękę już od wielu lat.

Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli 15 la temu, że w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić.

Po apelu ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego archidiecezja warszawska zaleciła osobom starszym i obniżonej odporności, aby zamiast osobistego uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych śledziły transmisje online lub w innych o godz. 11.00 transmisję mszy z kościoła seminaryjnego w Warszawie.

– Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio, w telewizji. Mamy możliwość, jak napisał abp Stanisław Gądecki, przyjęcia komunii duchowej. Naprawdę, to jest pora na to, by wykorzystać te środki – powiedział 12 marca rano minister zdrowia.

Kard. Kazimierz Nycz w wywiadzie dla Radia Plus Warszawa w środę wieczorem powiedział: “Wiara i modlitwa w takich sytuacjach jest człowiekowi potrzebna. Ale główną cnotą jest roztropność. Jeśli człowiek starszy przez jakiś czas będzie oglądać Msze św. w telewizji lub słuchać w radiu, postąpi roztropnie”.

Podobnie postąpiła archidiecezja lubelska, która na swoich stronach zamieściła listę kościołów, które przeprowadzają transmisję mszy świętych.

Od dziś do odwołania niemożliwe jest zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zawieszone zostały również spektakle Teatru XXI Wieku dla Dzieci. Nieczynny jest też znajdujący się w Świątyni punkt informacyjny. Grupy, które mają uzgodnione uprzednio terminy zwiedzania proszone są o kontakt mailowy pod adresem [email protected] lub telefoniczny pod nr. 883-343-040 w dni powszednie w godzinach 10-16. Możliwość uczestniczenia w liturgii, indywidualnej adoracji i modlitwie pozostaje bez zmian.

Biskupi zalecają odmawianie po każdej mszy świętej specjalnej modlitwy wobec zagrożenia koronawirusem, czyli suplikacji proszącej, by Bóg zachował ludzi „od powietrza, głodu, ognia i wojny”.

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga podjął decyzję o tym, żeby w dwóch świątyniach Szczecina codziennie o godz. 15.00 odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz suplikacje w intencji chorych, ich rodzin oraz opiekujących się chorymi. Wierni powinni się modlić także w domach.

Koronawirus – diecezje respektują zarządzenia władz

Poszczególne diecezje w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną postanowiły odwołać lub przenieść na inny termin wiele wydarzeń angażujących dużą liczbę wiernych.

W Tarnowie nie będzie diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową, natomiast spotkanie dla animatorów „Pełne zanurzenie” zostanie przeniesione na inny termin. W diecezji tarnowskiej zawieszone zostały bierzmowania. Ponadto nie będą organizowane rekolekcje szkolne oraz wszelkiego rodzaju spotkania rejonowe czy dekanalne – poinformował ks. Robert Kantor, kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie.

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski podjął decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań i wydarzeń o charakterze ogólnodiecezjalnym. Decyzja ta obowiązuje do 14 kwietnia. Dotyczy to m.in. takich wydarzeń, jak kongres rad parafialnych, pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę czy pielgrzymka rzemieślników. Biskup apeluje też o stosowanie się do wszystkich zaleceń kierowanych przez władze państwowe, zwłaszcza dotyczące podstawowych zasad higieny.

Duszpasterze i katecheci odpowiedzialni za organizację szkolnych rekolekcji są zobowiązani do respektowania wszelkich zarządzeń władz oświatowych w celu zminimalizowania zakażenia wirusem – poinformowała z kolei kuria częstochowska w komunikacie dotyczącym organizacji szkolnych rekolekcji wielkopostnych na terenie archidiecezji.

W komunikacie przypomniano, że wojewoda łódzki (część arch. częstochowskiej leży na terenie tego województwa) zobowiązał dyrektorów wszystkich placówek oświatowych do zaprzestania organizacji m.in. wycieczek i wyjazdów oraz przyjmowania w charakterze gości zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Polecenie to dotyczy także nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów do kin, teatrów czy muzeów oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek, jak m.in. akademie, apele czy koncerty.

“W praktyce – brzmi komunikat częstochowskiej kurii – oznacza to konieczność odwołania lub przesunięcia na inny termin szkolnych rekolekcji wielkopostnych na terenie województwa łódzkiego.

Dyrektorzy szkół z terenu tegoż województwa nie mogą bowiem zorganizować wspólnego wyjścia uczniów do kościoła, ani spotkania rekolekcyjnego na terenie szkoły”.

W archidiecezji lubelskiej zapadła decyzja o odwołaniu zaplanowanej na 20 marca Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Lublina. Nie odbędzie się także organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zaplanowana na 3 kwietnia, XXI Droga Krzyżowa na Majdanku.

Kościelne organizacje pomocowe

Na sytuację reagują też kościelne organizacje niosące pomoc potrzebującym. Caritas Polska przełożyła ogólnopolską zbiórkę żywności „Tak. Pomagam!”, która miała się odbyć 20 i 21 marca. Jej nowy termin zostanie podany później. W akcji każdorazowo uczestniczy ok. 20 tys. wolontariuszy, jest to zatem wydarzenie angażujące dużą liczbę osób, choć oczywiście nie działających w jednym skupisku, ale mających styczność z innymi ludźmi.

Zamiast zbiórki w sklepach osoby włączające się w akcję są proszone o dostarczanie żywności do Parafialnych Zespołów Caritas i do parafii, tak aby przygotować paczki dla seniorów i osób potrzebujących. Akcję wciąż można wspierać, wysyłając SMS o treści PACZKA pod charytatywny numer 72052 (koszt to 2,46 z VAT).

Ponadto odwołany został koncert “Razem dla Syrii”, zaplanowany na 15 marca w warszawskiej archikatedrze. “Decyzje wynikają z troski o bezpieczeństwo, prosimy o wyrozumiałość” – poinformowała Caritas.

Na polecenie wojewody małopolskiego od 12 do 25 marca zawieszają działalność prowadzone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej placówki wsparcia dziennego, kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. “Prosimy uczestników zajęć o pozostanie w domach” – apeluje Caritas.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej w odpowiedzi na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 marca zawiesił działalność Świetlicy Środowiskowej prowadzonej w siedzibie Caritas oraz w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie do odwołania. “Apelujemy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w naszej siedzibie – do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu 81 532 95 71, e-mail: [email protected]” – czytamy na stronach organizacji.

Ponadto ograniczono cały program i zakres działań wolontariuszy. Natomiast posiłki w Anielskiej Przystani będą wydawane bez zmian, choć z zastrzeżeniem – osoby korzystające z posiłków muszą posiadać własne naczynia oraz nie będą mogły spożyć ich w naszej jadłodajni (dostaną posiłek na wynos).

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych prowadzony w siedzibie lubelskiej Caritas funkcjonuje bez zmian, ale z zastrzeżeniem, że osoby nietrzeźwe oraz wykazujące objawy infekcji nie będą przyjmowane (w tym celu będą poddawane badaniu temperatury ciała).

“Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób powyżej 18. roku życia, aby włączyły się w akcję niesienia pomocy seniorom (swoim sąsiadom) polegającą na robieniu zakupów. Pamiętajmy, że często nie mogą liczyć na pomoc najbliższych, a każde wyjście z domu staje się dużym zagrożeniem dla ich zdrowia.

Zamknięte katolickie uczelnie

Wszelką aktywność zawiesiły 11 marca katolickie uczelnie wyższe w całym kraju. Postąpił tak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zarządzeniem rektora uczelni ks. prof. Stanisława Dziekońskiego odwołano wszelkie konferencje naukowe, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym i wydziałowym, a także sportowym oraz wydarzenia organizowane przez uniwersytet.

Chodzi też o zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych i różnych kursów. Zobowiązano nauczyciel akademickich do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej.

Wstrzymane zostają przyjazdy na UKSW gości zagranicznych oraz wyjazdy służbowe zagraniczne pracowników uczelni, zaś wyjazdy krajowe ogranicza do bezwzględnie koniecznych. Studenci zakwaterowani w domach studenckich mają się bezwgzlędnie dostosować do zarządzeń administracji danego obiektu.

Procedowane są natomiast bez zmian postępowania o nadanie stopni i tytułów naukowych, ale z zachowaniem wszelkich ostrożności. Rektor UKSW odrębną decyzją powołał zespół ds. przeciwdziałania epidemii koronawirusa, złożony z mikrobiologów, wirusologów i lekarzy.

Wszelkie zajęcia dydaktyczne oraz konferencje i inne uczelniane wydarzenia zostały też zawieszone na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Planowane na piątek 13 marca sympozjum profesorskie na temat “Jaki Kościół? Perspektywa synodalności: obawy i nadzieje” zostanie przeniesione na inny termin. Podobnie spotkanie otwarte z cyklu “Duchowość dla Warszawy” nie odbędzie się 23 marca, ale w innym terminie.

Zarządzenie rektora PWTW obejmuje również ośrodki afiliowane do PWTW (w tym seminaria duchowne) a zawarte w nim zasady obowiązują do odwołania.

“Równocześnie Rektor zaprasza całą społeczność akademicką do ufnej modlitwy i pogłębiania życia duchowego, a także zawierzenia Miłosiernemu Bogu wszystkich spraw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną również rektor Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego ks prof. Antoni Dębiński wydał zarządzenie, w którym zdecydował m.in. o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych w trybie natychmiastowym. Zarządzenie obowiązuje do odwołania. Zostały też odwołane wszystkie służbowe wyjazdy zagraniczne i krajowe pracowników i studentów Uniwersytetu.

Odwołane zostały także wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez uczelnię i w budynkach KUL. W domach akademickich wprowadzono zakaz kwaterowania nowych osób i zakaz odwiedzin przez osoby niezakwaterowane w akademikach.


KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Bądźcie odpowiedzialni! Bp Muskus apeluje do młodzieży w związku z koronawirusem

- Stosujcie się do zaleceń służb sanitarnych, ale nie ulegajcie panice. Bądźmy ludźmi pokoju w niespokojnym czasie - prosi młodych krakowski biskup pomocniczy. Apeluje do nich ponadto o pomoc starszym i mniej odpornym na zagrożenia związane z wirusem.

Polub nas na Facebooku!

Bp Damian Muskus OFM przewodniczył w środę w Niepołomicach Mszy św. z ustanowieniem nowych lektorów. Zwrócił uwagę, że uroczystość odbywa się w niełatwym czasie, gdy rozlegają się apele o szczególną ostrożność i wyjątkową dbałość o higienę, szkoły zostaną zamknięte, a ludziom starszym i mniej odpornym zaleca się pozostanie w domach. – Jaka powinna być nasza chrześcijańska odpowiedź na to co się dzieje wokół nas? Powinna ona wypływać z miłości, której ważnymi elementami składowymi są: posłuszeństwo i odpowiedzialność – mówił hierarcha.

Biskup zaapelował, by w duchu posłuszeństwa stosować się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych, bo one służą bezpieczeństwu, a zarazem nie ulegać panice, „podsycanej niekiedy przez nieodpowiedzialnych ludzi”. – Bądźmy ludźmi pokoju w niespokojnym czasie – prosił.

– Niech ten czas będzie dla nas wszystkich wezwaniem do jeszcze głębszego zaufania Jezusowi. Wyrazem tego zaufania jest modlitwa i pragnienie nawrócenia – zachęcał duchowny.

Odwołał się do poczucia odpowiedzialności młodych ludzi i prosił, by zachowywali oni „daleko idącą ostrożność”. – Zrezygnujcie z niepotrzebnych spotkań czy wizyt. Złóżcie to wyrzeczenie w duchu wielkopostnym i przeznaczcie ten czas na bycie z bliskimi w domu – radził. – Niech to będzie wasz dar miłości wobec rodziców, dziadków, sąsiadów, bo nie tylko o wasze zdrowie tu chodzi, ale też o to, by uchronić przed zachorowaniem słabszych – przestrzegał. Zachęcał także do tego, by mieć „szeroko otwarte oczy na potrzeby samotnych i starszych”, którzy z powodu zagrożenia epidemią pozostają w swoich domach. – Wyrazem odpowiedzialnej miłości i służby może być zwykłe zainteresowanie ich samopoczuciem czy też zrobienie im zakupów – dodał.

Hierarcha poprosił też o modlitwę, post i jałmużnę w intencji chorych, ich bliskich, a także w intencji ludzi, którzy im posługują; za pracowników służby zdrowia i służby sanitarne. – Niech miłosierny Pan, który jest Źródłem Życia, obdarzy nas pokojem i uchroni od zła – zakończył.

W archidiecezji krakowskiej odwołano do tej pory m.in. zaplanowane na Niedzielę Palmową Forum Młodych, organizowane przez Grupy Apostolskie. Ruch Światło-Życie odwołał zajęcia Diecezjalnej Szkoły Animatora i Szkoły Animatora Oazy Dzieci Bożych.

Nie odbędzie się też spotkanie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Metropolita Lwowa miał być 18 marca gościem cyklu „Takim go pamiętamy”. Nie odbędzie się także misterium wielkopostne „Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie” – 22 i 29 marca.

Niektórzy proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami, przekładają na późniejsze terminy sakrament bierzmowania.

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Godzinie Miłosierdzia po Koronce do Miłosierdzia Bożego śpiewana jest Suplikacja i ponawiany Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Modlitwa odmawiana jest w intencji wygaśnięcia epidemii, a także za zmarłych na skutek koronawirusa, o zdrowie dla chorych oraz za lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.

W sanktuarium św. Jana Pawła II odprawiono Mszę św. i różaniec w intencji chorych, poszkodowanych w wyniku epidemii koronawirusa, w intencji służb medycznych i wszystkich, którzy troszczą się o bezpieczeństwo społeczeństwa. Tam również została odśpiewana Suplikacja.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap