Z KRAJU

Episkopat rozpoczyna obrady: Rodzina, małżeństwo, rozwiedzeni

Duszpasterstwo małżeństw, rodzin i osób rozwiedzionych to główny temat rozpoczynającego się dziś w Warszawie 375. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi omówią sprawy rodzin w świetle adhortacji „Amoris laetitia”. W dwudniowym spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele episkopatów z 13 krajów

Polub nas na Facebooku!

– Chcemy wskazać główne linie duszpasterskie w kwestii tego, jak ma wyglądać duszpasterstwo przygotowujące do małżeństwa, towarzyszenie małżeństwom i rodzinom oraz osobom rozwiedzionym – powiedział przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, zapowiadając spotkanie.

O programie duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji “Amoris laetitia” mówić będzie bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny. Temat towarzyszenia osobom przygotowującym się do zawarcia małżeństwa przedstawi ks. dr hab. Jacek Goleń, natomiast o towarzyszeniu małżeństwom i rodzinom po zawarciu związku małżeńskiego mówić będzie ks. dr Przemysław Drąg. W programie obrad jest także dyskusja nt. pomocy osobom rozwiedzionym, żyjącym w nowych związkach.

 

Ponadto biskupi wysłuchają relacji przedstawicieli Caritas Polska po ich powrocie z Aleppo oraz zapoznają się z propozycją dalszych działań Caritas na rzecz ofiar wojny na Bliskim Wschodzie. Zajmą się też kwestią listu pasterskiego na Niedzielę Bożego Miłosierdzia oraz z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich.

 

Podczas obrad biskupów zostaną poruszone sprawy misyjne związane z rokiem duszpasterskim, który przebiega pod hasłem „Idźcie i głoście” oraz jubileuszu 50-lecia Komisji ds. Misji. Tematy te omówi obecny przewodniczący Komisji KEP ds. Misji bp Jerzy Mazur.

 

W programie obrad zaplanowano też wystąpienie bp Grzegorza Rysia nt. organizowanego w listopadzie w Częstochowie IV Kongresu Nowej Ewangelizacji oraz wypowiedź bp. Tadeusza Bronakowskiego nt. apostolstwa trzeźwości.

 

Obrady odbędą się z udziałem gości z zagranicy. Głos zabiorą przedstawiciele Konferencji Episkopatu Albanii, Francji, Kuby oraz Łotwy. W spotkaniu będą uczestniczyć również przedstawiciele Episkopatów z Białorusi, Chorwacji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Skandynawii, Ukrainy oraz Węgier.

 

Pierwszy dzień zebrania plenarnego zakończy Msza św. w Bazylice św. Krzyża w intencji papieża Franciszka, w czwartą rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową.

 

375. Zebranie Plenarne KEP rozpocznie się w poniedziałek przed południem w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Pierwszego dnia w obradach weźmie udział nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Zebranie zakończy się we wtorek, 14 marca około godz. 16.00. Po obradach wydany zostanie komunikat.


tk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Hospicjum im. św. Łazarza zachęca do udziału w akcji “Pola Nadziei”

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie obchodzi 35-lecie istnienia. Zostało stworzone przez ludzi, którym doświadczenia osobiste i zawodowe dały poznać, jak tragiczny jest los ciężko chorych i umierających, pozbawionych właściwej opieki. Hospicjum zachęca mieszkańców Małopolski do włączenia się w żonkilową akcję "Pola Nadziei", której celem jest pozyskanie środków niezbędnych do prowadzenia opieki nad ciężko chorymi u kresu życia.

Polub nas na Facebooku!

Tegoroczna akcja pod hasłem “POLA NADZIEI – CZAS POMAGANIA” rozpocznie się 12 marca i będzie trwała do 21 maja. W najbliższą niedzielę odbędą się pierwsze kwesty przy krakowskich kościołach, a w hospicyjnej kaplicy o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św inaugurująca akcję.

 

Towarzystwo za główny cel postawiło sobie udzielanie tym chorym profesjonalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i duchowej, przystosowanej do ich szczególnych potrzeb, niesienie pomocy rodzinom pielęgnującym swoich chorych, a także jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych społecznie udzielać tej opieki i wspierać finansowo jej organizację.

 

Pracownicy i wolontariusze starają się uczynić wszystko, aby chory mógł żyć bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.

 

Profesjonalna pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna i socjalna ofiarowana przez Hospicjum św. Łazarza jest realizowana w formach: opieki domowej i stacjonarnej. W Ośrodku Opieki Hospicyjnej Towarzystwa działają również Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej.

 

Opieka w Hospicjum św. Łazarza jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Realizacja hospicyjnej misji nie byłaby możliwa bez pomocy świadczonej w różnych obszarach przez wolontariuszy, a także bez hojności ludzi, którym los osób umierających nie jest obojętny. NFZ pokrywa niespełna 50% kosztów związanych z hospicyjną działalnością, brakującą kwotę (ponad 4 mln zł rocznie) Towarzystwo pozyskuje dzięki przychylności społeczeństwa, to datki złożone do puszek kwestarskich, wpłaty dokonane na konto i bardzo istotne wpływy z 1% podatku. Pozyskiwane przez Hospicjum św. Łazarza środki w całości przeznaczane są na opiekę nad ciężko chorymi u schyłku życia, na zapewnienie im opieki hospicyjnej w domu (700 osób rocznie) lub na oddziale stacjonarnym przy ul. Fatimskiej 17 (700 osób rocznie).

 

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie nie tylko świadczy pomoc chorym i ich rodzinom, ale jest również jednym z wiodących ośrodków organizujących szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu medycyny paliatywnej. Podczas zajęć personel medyczny może poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą opieki świadczonej chorym terminalnie.

 


Wesprzyj hospicjum wielkopostną jałmużną


 

Pola Nadziei

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie prowadzi działania mające na celu szerzenie idei hospicyjnej, edukację i uwrażliwianie społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży, na los ludzi chorych i cierpiących.

 

Od 20 lat tą ważną hospicyjną misję spełnia program Pola Nadziei. Wiosną, podczas trwania akcji organizowane są konkursy, spotkania i happeningi skierowane do dzieci i młodzieży, prelekcje mające na celu oswajanie najmłodszych z tematyką hospicyjną.

 

Program Pola Nadziei został stworzony przez Organizację Marie Curie Cancer Care. W 1996 r. MCCC przekazała ideowe założenie i zasady organizacji akcji Pola Nadziei Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Od tego czasu żonkilowe Pola Nadziei kwitną rokrocznie w Krakowie, a od 2003 r. również w innych miastach Polskich – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Hospicjum św. Łazarza w Krakowie jest koordynatorem ogólnopolskiej edycji akcji. Każdego roku do akcji przyłącza się około 50 hospicjów z całej Polski.

 

Honorowy patronat nad krakowskimi Polami Nadziei objął abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Głównym partnerem akcji jest firma BP.

Od 20 lat w ramach Pól Nadziei Towarzystwo realizuje cele akcji, jakimi są pozyskiwanie funduszy na działalność Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, promowanie w społeczeństwie opieki nad terminalnie chorymi oraz edukacja dzieci i młodzieży.

 

TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” na prowadzenie działalności potrzebuje rocznie około 9 mln zł. Każdego roku czynione są starania o to żeby kampania Pola Nadziei zataczała coraz szersze kręgi. Od 2009 r. w ramach akcji Pola Nadziei promowana jest również możliwość przekazywania 1% podatku, gdyż akcja pokrywa się w czasie z możliwością dokonywania odpisów podatkowych.


(KAI) rpol, lk / Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap