Abp Kupny: korupcja zaczyna się w sercu człowieka

Korupcja zaczyna się w sercu człowieka, walka z nią wymaga przede wszystkim zmiany świadomości - powiedział metropolita wrocławski abp Józef Kupny, który spotkał się w czwartek z Jörgiem Bastenem z Fundacji "Renovabis"

Polub nas na Facebooku!

Rozmawiano przede wszystkim na temat problemów społecznych, z którymi aktualnie zmaga się Polska. Gość z Niemiec interesował się tym, jaki wpływ na rozwiązanie takich kwestii, jak korupcja, emigracja czy trudne relacje pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi może mieć Kościół.

Miejsce wizyty przedstawiciela niemieckiej fundacji wspierającej Kościół na całym świecie nie było przypadkowe. Abp Józef Kupny przewodniczy bowiem Radzie ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. "Renovabis" natomiast włącza się aktywnie w działalność Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", jednej z dykasterii kurii rzymskiej, zajmującej się nauczaniem Kościoła w sprawach społecznych oraz promowaniem pokoju i sprawiedliwości.

Zwrócono m.in uwagę na problemy w prowadzeniu dialogu pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, których efektem są strajki oraz uliczne protesty. – To wynik tego, że rozmowy nie toczą się tam, gdzie powinny się toczyć – zauważył abp Kupny, zwracając uwagę, że zmiany gospodarcze, zachodzące w naszym kraju są bardzo bolesne dla świata pracy. Łączą się bowiem często ze zwolnieniami i obniżeniem jakości życia obywateli.

Jörg Basten pytał metropolitę wrocławskiego o skalę istnienia korupcji w Polsce. – Wprawdzie czas komunizmu wywarł bardzo mocne piętno na mentalności wielu osób, jednak także dzięki oddziaływaniu Kościoła problem ten jest coraz mniejszy – tłumaczył hierarcha, a przywołując nauczanie papieża Franciszka zwrócił uwagę, że korupcja rozpoczyna się zawsze w sercu konkretnego człowieka, który podejmuje decyzje o nieuczciwym działaniu. – Walka z korupcją wymaga przede wszystkim zmiany świadomości. Trzeba jasno nazywać nieuczciwe postępowanie grzechem i robić wszystko, by nie było akceptacji społecznej dla tego rodzaju zachowań – podkreślił hierarcha.

Wśród palących problemów, którym Polska musi stawić czoła wymieniono także emigrację zarobkową szczególnie młodego pokolenia. – Nie mamy prawa oceniać tych ludzi, ani tym bardziej mówić im, by pozostali w kraju. Oni bowiem poszukują odpowiednich warunków dla rozwoju własnego oraz swojej rodziny – mówił abp Kupny, dopowiadając, iż Polacy w Wielkiej Brytanii znacznie częściej decydują się na założenie rodziny i posiadanie dzieci. – Jako Kościół możemy apelować o stworzenie odpowiednich warunków w naszym kraju dla młodych Polaków, jednak nie mamy narzędzi, by zmieniać politykę społeczną państwa – zauważył hierarcha.

Abp Kupny opowiedział gościowi z Niemiec o rozpoczynającej działalność w najbliższej przyszłości fundacji "Obserwatorium Społeczne". – Wrocław zawsze był silnym ośrodkiem, w którym uprawiano katolicką naukę społeczną i bardzo zależy mi na tym, by te tradycje były kontynuowane – tłumaczył abp Kupny. Jörg Basten zadeklarował chęć współpracy zarówno z fundacją jak i z archidiecezją wrocławską w kwestiach omawianych w czasie spotkania.


xrk / Wrocław

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Działacze pro-life przeciw ratyfikacji konwencji antyprzemocowej

Działacze pro life oraz stowarzyszeń prorodzinnych napisali list, w którym sprzeciwiają się ratyfikacji Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy

Polub nas na Facebooku!

W oświadczeniu, podpisanym m.in. przez Pawła Wosickiego, Ewę Kowalewską, ks. Ryszarda Halwę i in. przypominają o groźnych skutkach, jakie pociągnie za sobą wcielenie w życie jej założeń i apelują do spotykania się z senatorami w ich biurach, wysyłanie do Senatu RP stanowisk i osób uzasadniających swój sprzeciw. Senat RP ma podjąć pracę nad ratyfikacją w dniach 4-6 marca.

Podajemy treść listu działaczy pro life i środowisk prorodzinnych:

Na najbliższym posiedzeniu Senatu (4-6 marca 2015 r.) podjęte zostaną prace nad upoważnieniem Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy CAHVIO.

Konwencja ta stosuje inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do wymuszenia zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii. Jej zapisy mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”, co godzi w wolność wyboru sposobu życia, oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji, wyrażających się, np. w związkach osób jednej płci.

Poprzez anarchizowanie życia społecznego i niszczenie rodziny konwencja ta spowoduje podwyższenie poziomu przemocy w relacjach międzyludzkich.

Konwencja ta również:
· wprowadzi do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych zamęt prawny spowodowany redefinicją płci, zgodną ze skrajnie feministyczną ideologią gender;
· wymusi biologistyczną edukację seksualną typu B, pozbawioną kontekstu małżeństwa i rodziny oraz nauczanie o tzw. „niestereotypowych rolach płciowych”;
· spowoduje utratę suwerenności Polski w sprawach dotyczących wartości etycznych i rodzinnych oraz kosztowny system monitorowania realizacji zapisów tej konwencji;
· naruszy konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zapewniające światopoglądową bezstronność państwa i równość kobiet i mężczyzn.

W tej sytuacji zwracamy się do osób i organizacji przeciwnych genderowej rewolucji kulturowej o:
· spotkania z senatorami w ich biurach, aby zaprezentować swój pogląd na temat ratyfikacji tej konwencji;
· wysyłanie do Senatu stanowisk osób i organizacji uzasadniających sprzeciw wobec ratyfikacji tej konwencji;
· organizowanie dyskusji na temat konwencji w swoich środowiskach;
· modlitwę w intencji ochrony małżeństwa i rodziny;
· podpisanie sprzeciwu wobec konwencji na stronie: www.konwencjinie.pl

W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
Paweł Wosicki (prezes), Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, Antoni Szymański, Hanna Wujkowska, Antoni Zięba, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.


aw / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap