Nasze projekty
fot. Cathopic

Credo. Wyznanie wiary

Credo to chrześcijańskie wyznanie wiary, które jest odmawiane lub śpiewane podczas Mszy świętej. Wypowiadanie Credo sprawia, że wspólnota Kościoła przypomina sobie i czci wielkie misteria wiary, by tuż przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii, przeżyć ją z pełną świadomością i wiarą.

Reklama

„Credo” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „wierzę”, a ściślej bierze się z pierwszego wersu wyznania wiary, które brzmi następująco: „Credo in unum Deum” (Wierzę w jednego Boga). To wyznanie wiary, które rozszerza wiedzę chrześcijan o Bogu, Trójcy Świętej. Mówi o tym, jak poszczególne Osoby Boskie oddziałują w życiu każdego człowieka, a także na cały Kościół święty.

Credo, które znamy z Mszy świętej to tzw. wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie. Przyjął je Kościół katolicki, ale także można je usłyszeć w Cerkwiach prawosławnych, a także w kościołach anglikańskich, starokatolickich, czy luterańskich i protestanckich. Ponadto powstało ono z potrzeby tego, by pełniej wyjaśnić podstawowe prawdy wiary, które znamy jako Skład Apostolski.

Credo treść:

Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba,
siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale,
sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Reklama

Credo to modlitwa, którą poza Mszą świętą można modlić się cały czas. Warto zatem do niej powracać i przypominać sobie w co tak naprawdę wierzymy.

Reklama

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę