Nasze projekty
Reklama
fot. domena publiczna/wikipedia.org

Rusza nowenna do św. Andrzeja Boboli o opiekę nad Polską

Już dziś, 13 lipca rusza nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji opieki nad Polską. Poprzedza ona Narodową Modlitwę w intencji Ojczyzny, która odbędzie się 22 lipca w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Reklama

Już 22 lipca w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odbędzie się Narodowa Modlitwa w intencji Ojczyzny. Uroczystość ta organizowana jest z okazji 101. rocznicy wywiezienia trumny bł. Andrzeja Boboli przez Bolszewików z Połocka do Moskwy.

Modlitwa połączona będzie z dwiema konferencjami. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00, referatem pt. „Dlaczego św. Andrzej Bobola jest nadzieją dla Polski”. Wygłosi go ks. Józef Niżnik, kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Następnie, o godzinie 11:30 odbędzie się Droga Krzyżowa z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Po niej Mszę św. odprawi i wygłosi homilię abp Józef Michalik, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. O godzinie 15.00 odmówiona zostanie wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej referat pt. „Jak pokochać Kościół w kryzysie” wygłosi ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Uroczystości zakończy różaniec i modlitwa przy pomniku Bobolówce.

Narodową Modlitwę poprzedza 9-dniowa nowenna do św. Andrzeja Boboli o opiekę nad Polską. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie zachęca do wspólnej modlitwy za Ojczyznę. To już trzecia w tym roku nowenna do tego świętego. Nowenna potrwa od 13 do 21 lipca.

Na kolejne dni nowenny przypadają poszczególne intencje: o ducha misyjnego w Kościele Świętym, o wierność Chrystusowi narodu polskiego, o żywą wiarę dla każdego z nas, o umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele, o wiarę i prawdziwą pobożność w narodzie polskim, o życie nasze zgodne z wiarą, za duchowieństwo, za rządzących i wszystkie stany w Polsce, o życie w łasce Bożej i o jej pomoc dla każdej duszy.

Poniżej prezentujemy stałe elementy nowenny oraz tekst nowenny do św. Andrzeja Boboli na kolejne dni.


PROGRAM

  • Modlitwa nowennowa /w każdym dniu/
  • Rozważanie na poszczególny dzień
  • Litania do św. Andrzeja Boboli
  • Modlitwa za Ojczyznę

TEKST NOWENNNY DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Modlitwa nowennowa:

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  • Ojcze nasz…
  • Zdrowaś Maryjo..
  • Chwała Ojcu…
    Święty Andrzeju, Patronie nasz /3x/

Litania do św. Andrzeja Boboli:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wiemy naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, Patronie Polski
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najśw. Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami święty Andrzeju.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa za Ojczyznę:

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w
społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen


DZIEŃ 1

Modlitwa o ducha misyjnego w Kościele Świętym

Boski Założycielu Kościoła Świętego, spójrz na dusze, które jeszcze nie znają Imienia Twego, bo nikt nie głosił Ewangelii. Nie wiedzą, że Ty jesteś Zbawicielem świata i nie zwracają się do Ciebie o pomoc. Spójrz na te grzeszne i zagubione dusze, które tylko dlatego, że nie znają Ciebie nie radzą sobie z trudnościami w życiu. A Ty przelałeś Krew Najświętszą na krzyżu, aby wszystkich zbawić.

Niech więc krew męczenników Twojego Kościoła stanie się posiewem nowych chrześcijan. Niech i dziś Twój duch wzbudzi w Kościele odważnych misjonarzy, którzy pójdą do tych, którym nikt jeszcze nie zaniósł Dobrej Nowiny.

DZIEŃ 2

Modlitwa o wierność Chrystusowi narodu polskiego

Boże, władco narodów, Tyś wprowadził naród polski do Swojej owczarni i na ziemi
wyznaczyłeś mu zaszczytną rolę „przedmurza chrześcijaństwa i obrońcy”. W pokorze chylimy swe czoła przed tronem Twego Majestatu i Miłosierdzia. Dziękujemy za miłość jakiej od Ciebie doświadczył nasz naród. Ale prosimy, abyś zwrócił Swój łaskawy wzrok na Polskę, którą już nie raz posłużyłeś się, by broniła wiary chrześcijańskiej. Dziś Polska jest w potrzebie. Bezbożni czynią wiele, aby naród porzucił Twoje przykazania i poszedł za wartościami europejskimi.

Dlatego nasz wzrok kierujemy ku św. Andrzejowi Boboli, który już nie raz w cudowny sposób ratował wiarę w narodzie. Niech jego przelana krew będzie źródłem łaski dla narodu, który nie tylko walczy z wrogami zewnętrznymi, ale i tymi, którzy żyją na polskiej ziemi. Nasz Patronie, świadku naszych utrapień, prowadź naród Bożymi drogami i pomóż mu ocalić się przed niewiarą i laicyzacją. Amen

DZIEŃ 3

Modlitwa o żywą wiarę dla każdego z nas

Boże, Ty włączyłeś każdego z nas do grona Twego Kościoła bez naszych zasług. Dziękujemy Ci za święty sakrament chrztu i za każdą łaskę, jakiej nam udzieliłeś, a szczególnie za dar wiary. Twoja troska Panie o moją świętość i zbawienie budzi we mnie zdumienie, ale i wywołuje niepokój, że nie zawsze potrafię dobrze wykorzystać tego, co mi dajesz. Uwielbiam Cię za to, że dopuściłeś mnie Twego stołu i karmisz Swoim Ciałem i Krwią, abym miał życie w obfitości. Kim bym był bez Twego słowa, które poucza mnie jak mam żyć.

Ale moja nadzieja jest w świętym Andrzeju, który uwielbiał Ciebie Panie życiem, pracą i męczeńską śmiercią, a teraz chwałą, jaką Ci niesie. Jesteśmy pewni, że on świadek wiary żywej wstawia się u Ciebie za swoimi ziomkami, aby nie ustała nasza wiara.
Święty Andrzeju, cichy wiary bohaterze, pochodnio gorejąca Bożą miłością, wstawiaj się za nami, aby nasza wiara objawiała się w naszych uczynkach, aby ludzie widząc je chwalili Ojca, który jest w niebie. Amen.

DZIEŃ 4

Modlitwa o umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele

Boże, Tyś pozostawił dla ludzi łaski w sakramentach świętych. W ten sposób zapewniłeś Swoim wyznawcom opiekę na każdym etapie ich życia. Spraw więc Panie niech ci, którzy przyjęli chrzest święty nie zejdą z drogi, którą Ty jesteś, nie porzucą prawdy, którą Ty objawiłeś ludziom i nie utracą życia, czyli Ciebie. Pomóż swoim dzieciom, aby doczesność nie przesłoniła im Ciebie, a złudne radości ziemskie nie oderwały ich serc od ubiegania się o zbawienie wieczne. Niech Twój Kościół będzie światłem dla całego świata przez przykład życia chrześcijan i pociągał innych i zapraszał w swe podwoje.

Ty zaś, święty Andrzeju umiałeś sam wybierać to, czego Chrystus oczekuje od chrześcijan, ale i wielu ludziom pomogłeś odnaleźć się na nowo w Kościele. Niech twoja modlitwa uprosi łaskę wszystkim wyznawcom Pana obronę przed czyhającymi sidłami szatana. Amen.

DZIEŃ 5

Modlitwa o wiarę i prawdziwą pobożność w narodzie polskim

Panie, któryś naród polski głęboko zapisał w swym Sercu, spraw by żył w jedności z Tobą, kierując się Twoją Ewangelią, a przez to nadal był światłem wierności dla narodów świata. Dziś, gdy spełniać się zaczynają przepowiednie Twoje i bije dziejowa godzina opowiedzenia się, czy po Twojej stronie Chryste czy po stronie Szatana spraw, aby Polska dokonała trafnego wyboru. Prosimy Cię Panie o pogłębione życie religijne w Ojczyźnie, o umocnienie w wierze, abyśmy nie tylko słuchali Ewangelii, ale według niej postępowali.

Dumni jesteśmy, jako naród ze świadectwa św. Andrzeja Boboli, który był nieugięty w wierze aż do przelania krwi. Dlatego zwracamy się do ciebie, wierny świadku Chrystusa, święty Andrzeju, ochraniaj swój kraj rodzinny przed mocami ciemności i prowadź nas do zwycięstwa. Amen.

DZIEŃ 6

Modlitwa o życie nasze zgodne z wiarą

Jezu, godny nieskończonej miłości i przybytku Najwyższego, Ty chcesz mieć na własność biedne, skołatane, a w oczach Twoich drogocenne serce każdego człowiecze. Dlatego spójrz, cnót wszystkich bezdenna głębino i napełnij każdego z nas łaską byśmy pielęgnowali w sobie cnoty, w których masz szczególne upodobanie: pokorę, cichość, czystość, męstwo i miłość. Pośród szarej codzienności i zwodniczych zmysłów oświecaj nasz rozum, abyśmy wybierali drogę stromą i przechodzili przez ciasną bramę, która wiedzie ku życiu z Toba. Prostuj naszą wolę, wzmacniaj słabe i strwożone serce, i spraw, by nasze życie było zgodne z wyznawaną wiarą.

A ty, mężny zwycięzco samego siebie, święty Andrzeju, na szlakach naszego życia, tak
trudnych i niebezpiecznych, nierównych i niepewnych, bądź dla nas niezawodnym,
wypróbowanym przewodnikiem w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

DZIEŃ 7

Modlitwa za duchowieństwo

Wiekuisty Kapłanie, Ty powołałeś ludzi, aby poszli za Tobą, byli świadkami Twojej miłości i głosili Ewangelię, aż po krańce ziemi. Spójrz na tych, których dziś wezwałeś do służby ludowi Twemu, aby dalej prowadzili dzieło uświęcania i zbawiania ludzi. Tobie polecamy Ojca Świętego, wszystkich Biskupów i kapłanów. I prosimy zachowaj ich, podtrzymuj ducha poświęcenia i ofiary, błogosław ich pracom, a nade wszystko ustrzeż ich od złego. Niech wytrwają przy Tobie, aby Kościół był światłem nadziei życia wiecznego.

Święty Andrzeju, tyś zaznał wiele trudu wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej i
zakonnej. Ale praca jaką podjąłeś uczyniła z ciebie świadka wiernego swemu Mistrzowi, aż po męczeńską śmierć. Dziś czuwaj z nieba nad polskim duchowieństwem, aby wstępowali w twoje ślady. Ty możny orędowniku u tronu Bożego, wspieraj swych braci, kapłanów i zakonników, którzy podobnie, jak ty, walczą o zbawienie dla siebie i bliźnich. Amen.

DZIEŃ 8

Modlitwa za rządzących i wszystkie stany w Polsce

Boże, Tyś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały. Dziś także
potrzebujemy Twojej pomocy i prosimy, abyś pomagał tym, którzy rządy sprawują nad narodem, aby godnie i z pożytkiem dla dobra obywateli dźwigali ten zaszczytny, ale trudny i odpowiedzialny obowiązek. Synu Boży, a nasz Zbawco, spójrz na pracę utrudzonych ludzi w Polsce i spraw, aby praca była nie tylko źródłem utrzymania rodzin, ale uświęcała pracujących. Boże, wejrzyj łaskawie na naród polski i napełnij go miłością do Ciebie i umiłowaniem własnej Ojczyzny. Zachowaj duszę ludu polskiego od bezbożności, obojętności i laicyzacji. Młodzież i dzieci, przyszłość narodu i Kościoła, racz otoczyć swoją troskliwą miłością, przed atakami złowrogich prądów.

Święty Andrzeju, jaśniejąca gwiazdo na polskim niebie, promieniujący blaskiem swoich cnót, strzeż nasze miasta i wioski, ochraniaj ziemie, uproś pojednanie wyznawców Chrystusa w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Patronie Polski prowadź swoją Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.

DZIEŃ 9

Modlitwa o życie w łasce Bożej i o jej pomoc dla każdej duszy

W tym ostatnim dniu nowenny zwracamy się ku Tobie Boże, z prośbą najważniejszą:
zachowaj w nas żywą i mocną wiarę, niech żyjemy nauką Ewangelii, zachowujemy Twoje przykazania i żyjemy w łasce uświęcającej. Boże, niech cenimy ponad wszystko życie nadprzyrodzone i byśmy zawsze byli świątynią i mieszkaniem Ducha Bożego. Niech w Twej łasce wzrastamy, a modlitwa, dobre czyny i godne przyjmowanie Sakramentów świętych czyni z nas Twoich świętych chrześcijan. Niech Twoja pomoc ustawicznie nam towarzyszy. Wzmacniaj w nas pragnienie do dobrego życia i pociągaj ku Sobie, byśmy znaleźli prawdziwy pokój i szczęście, którego świat dąć nie może.

Święty Andrzeju, szafarzu łask Bożych, przez Twe wstawiennictwo o te łaski Boga błagamy. Liczymy, że mimo naszych grzechów i upadków, twoja opieka Męczenniku sprawi, że okażemy się godni współczucia i miłości Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen.

źródło: strachocina.przemyska.pl

radiomaryja.pl, pa/Stacja7


Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę