Nasze projekty
Reklama
fot. Wikimedia/Bernardo Strozzi

Nowenna do św. Krzysztofa – patrona kierowców

Dołącz do wspólnego odmawiania Nowenny do św. Krzysztofa w intencji wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Reklama

W dniach 16-24 lipca trwa Nowenna do św. Krzysztofa. Ten wielki orędownik to jeden z najbardziej znanych świętych w Kościele. Przedstawiany jest z postacią dzieciątka na ramieniu. Patronuje kierowcom i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Nowenna to szczególna forma modlitwy, odmawiana 9 dni przed liturgicznym wspomnieniem św. Krzysztofa (25 lipca). Nowenna to modlitwa wstawiennicza polecana w określonej intencji. Opiera się ona na wstawiennictwie wielkich wstawienników, których Bóg powołał do świętości.

Litania do św. Krzysztofa

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, ~ zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, ~ módl się za nami,
Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga,
Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy,
Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich,
Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem,
Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,
Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił,
Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony,
Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany,
Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał,
Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus,
Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku,
Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów,
Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących,
Święty Krzysztofie, Patronie kierowców,
Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy,
Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy,
Święty Krzysztofie, Opiekunie możny,
Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,
Bądź nam miłościw, ~ wybaw nas, Panie,

Od grzechu każdego, ~ wybaw nas, Panie,
Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem św. Krzysztofa,
Od złych przygód w podróży,
Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie,
Od burz i powodzi,
Od wojen i wszelkich waśni,

My grzeszni Ciebie prosimy, ~ wysłuchaj nas, Panie,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył,
Abyś wstawiennictwo św. Krzysztofa za nami przyjąć raczył,
Abyśmy św. Krzysztofa ufnie na patrona swego obrali,
Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli,
Abyśmy wzorem św. Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli,
Abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali,
Abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Krzysztofie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi św. Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa. Niech wzór św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY:

Św. Krzysztofie, Orędowniku i Wspomożycielu tych, którzy przychodzą do Ciebie z wiarą i ufnością – proszę Cię i błagam o opiekę nade mną i nad moimi bliskimi. Wstawiaj się za nami, abyśmy z Twoją pomocą byli w stanie znaleźć siłę do porzucenia grzechu oraz do wytrwania w dobrym aż do godziny śmierci naszej. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI:

Św. Krzysztofie, szukający z uporem prawdziwie potężnego pana – proszę Cię i błagam o pomoc w szukaniu woli Bożej. Wstawiaj się za nami, abyśmy zdołali wypełnić przykazania Boże i z Twoim wsparciem mogli dostać się na drugi brzeg, z czasu do wieczności. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI:

Św. Krzysztofie, z poświęceniem przenoszący podróżnych przez niebezpieczną rzekę – proszę Cię i błagam o Twoją skuteczną ochronę na drogach mojego życia. Wstawiaj się za nami, abyśmy podró­żując czy to na lądzie, czy na wodzie, czy w powie­trzu, dotarli szczęśliwie do celu, a na koniec wę­drówki znaleźli się w niebieskiej ojczyźnie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY:

Św. Krzysztofie, pracujący w duchu pokuty i w imię miłości bliźniego – proszę Cię i błagam o siły fizyczne i wsparcie mej woli, ażebym przykładnym ryt­mem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki. Wstawiaj się za nami, abyśmy szli drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia w niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwata Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY:

Św. Krzysztofie, któryś w swej pracy doświadczył, jak potężny jest żywioł wody – proszę Cię i błagam

o  oddalenie ode mnie sytuacji zagrażających życiu

i zdrowiu. Wstawiaj się za nami, aby dobry Bóg zechciał zachować nas od powietrza, wody, ognia
i woj­ny. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY:

Św. Krzysztofie, z pokorą dźwigający na swych barkach Dziecię Jezus – proszę Cię i błagam: uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki opatrz­ność Boża na mnie wkłada. Wstawiaj się za nami, abyśmy każdy krzyż przyjmowali z rąk Bożych z ci­chym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy nasze. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY:

Św. Krzysztofie, służący Panu Jezusowi siłą swych ramion, z sercem pełnym miłości i uwielbienia – proszę Cię i błagam o coraz głębsze poznanie i umiło­wanie Chrystusa i Jego Kościoła. Wstawiaj się za nami, aby serca nasze były pełne Boga i aby żadne do­świadczenie nie zdołało w nas przytłumić pragnień, które od Niego pochodzą. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY:

Św. Krzysztofie, z cierpliwością znoszący boleści i hań­bę męczeństwa dla Chrystusa – proszę Cię i błagam o ratunek i pomoc w chwilach moich utrapień, trosk, pokus, chorób i nieszczęść. Wstawiaj się za nami, abyśmy wiary dochowali i osiągnęli w niebie wie­niec zwycięstwa. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Ma­ryjo… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY:

Św. Krzysztofie, przyozdobiony koroną męczeństwa – proszę Cię i błagam o męstwo i wytrwanie na drodze naśladowania Chrystusa. Wstawiaj się za nami, abyśmy przez swoje życie i śmierć zasłużyli na wiecz­ną chwałę w niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Źródło litanii: niedziela.pl
Źródło nowenny: miva.pl

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę