Nasze projekty

Modlitwy biblijnych kobiet

Estera, Judyta, Maria. Poznaj niezwykłe teksty, którymi modliły się biblijne kobiety!

Reklama

Modlitwa Estery
Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14


Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków ich na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy.

Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi. Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko”.


Modlitwa Judyty
Jdt, 9, 1-14


Panie, Boże mego praojca, Symeona, Ty mu dałeś w rękę miecz, aby dokonał pomsty na cudzoziemcach, którzy odkryli łono dziewicy, aby je splugawić, i obnażyli jej biodra, aby ją zawstydzić, oraz zbezcześcili jej łono, aby ją zhańbić. Ty powiedziałeś: Tak być nie może, a oni tak uczynili.

Dlatego wydałeś ich starszyznę na zabicie, a ich łoże, które splugawili przez swoje oszustwo, także na skutek ich oszustwa napełniłeś krwią. Zgładziłeś ich niewolników razem z książętami, a książąt razem z ich tronami.

Żony ich wydałeś na łup i córki ich do niewoli, a cały ich dobytek do podziału między umiłowanych przez Ciebie synów, którzy odznaczyli się gorliwością dla Ciebie i mając w nienawiści splugawienie krwi swojej, Ciebie wzywali na pomoc. Boże, Boże mój – wysłuchaj mnie, wdowy!

Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte, i te późniejsze, także i teraźniejsze, i te, które nastąpią, ułożyłeś, a stały się te, które miałeś w swoim zamyśle.

Skoro ukazały się te, które postanowiłeś, powiedziały: Oto jesteśmy. Wszystkie bowiem Twoje drogi są przygotowane, i przewidziany Twój wyrok.

Oto Asyryjczycy zwiększyli swe siły zbrojne, dumni się stali ze swych koni i jeźdźców, szczycą się siłą piechoty, ufają tarczy i oszczepowi, łukowi i procy; a nie poznali w Tobie Pana, który niweczy wojny.

Pan jest imię Twoje. Ich potęgę rozbij swoją mocą i rozgrom ich siłę w swym gniewie! Ponieważ postanowili zbezcześcić Twoje świętości, splugawić namiot, gdzie mieszka sława Twego imienia, i odciąć mieczem rogi Twego ołtarza.

Spojrzyj na ich pychę, ześlij swój gniew na ich głowy, daj mojej ręce wdowiej siłę do tego, co zamierzyłam. Uderz podstępem warg moich niewolnika obok wodza i wodza obok jego sługi. Skrusz ich zarozumiałość ręką niewiasty!

Albowiem nie w ilości jest Twoja siła ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem poniżonych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję.

Tak, tak, Boże ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, Władco nieba i ziemi, Stwórco wód i Królu wszelkiego stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej! Daj mi mowę podstępną, by zadała im ranę i siniec, oni bowiem okrutne uknuli zamysły przeciwko Twojemu przymierzu i świętemu domowi Twemu, i przeciwko wysokiej górze Syjon, i domowi należącemu do Twoich synów.

Spraw, aby cały naród i każde pokolenie poznało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi i mocy, i że nie ma nikogo innego prócz Ciebie, kto by tarczą osłonił lud izraelski.


Magnificat
Łk 1, 46-55


Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę