video-jav.net

Modlitwa o oczyszczenie serca i niebiańską mądrość

Panie, udziel mi mądrości, abym poza toba niczego już więcej nie szukał ani nie znajdował, niczego więcej nie poznawał ani nie miłował

Polub nas na Facebooku!

Umocnij mnie, Boże, łaską Ducha Świętego. Umocnij we mnie człowieka wewnętrznego i oczyść moje serce ze zbędnych trosk i obaw, abym nie pożądał żadnych rzeczy doczesnych, ani skromnych, ani wystawnych, i stale pamiętał, że wszystkie one przeminą a ja wraz z nimi, bo nie ma nic trwałego pod słońcem, wszędzie tylko marność i utrapienie ducha.

O, jakże mądry, kto to zdołał pojąć! Dlatego udziel mi, Panie, tej niebiańskiej mądrości, abym poza toba niczego już więcej nie szukał ani nie znajdował, niczego więcej nie poznawał ani nie miłował, abym wszystko, co nie jest Tobą, widział takim, jakim jest w swojej istocie, zgodnie z porządkiem Twojego stworzenia.

Daj mi cnotę roztropności, abym nie dał się zwieść pochlebcom, i cnotę cierpliwości, abym przetrwał napaści nieprzyjaciół, bo tylko ten, kto posiadł prawdziwąmądrość nie ugnie się pod naporem słów i nie ulegnie podszeptom kusiciela. Jeśli tak umocniony wyrusze w drogę, dalej będę kroczył bezpiecznie.


Tomasz à Kempis, “Naśladowanie Chrystusa”

 

Modlitwa w rozeznawaniu pragnień

Panie, jeśli Tobie się podoba, niech się to tak stanie. Panie, jeśli byłaby cześć Twoja, niech się to stanie w imię Twoje

Polub nas na Facebooku!

Panie, jeśli widzisz, że to będzie dla mnie przydatne i pożyteczne, wtedy daj mi tego używać na Twoją chwałę. Jeśli jednak poznasz, że to będzie dla mnie szkodliwe i nie posłuży dla mojego zbawienia, zabierz ode mnie takie pragnienie.

Daj, co chcesz, i jak dużo chcesz, i kiedy chcesz. Uczyń ze mną, jak wiesz i jak ci się będzie bardziej podobać i z czego będzie większa Twoja chwała. Umieść mnie, gdzie chcesz i swobodnie ze mną postępuj we wszystkim. W ręku Twoim jestem, zawracaj mnie i obracaj na wszystkie strony. Oto Twoim sługą jestem i gotów na wszystko. Nie pragnę bowiem żyć dla siebie, lecz dla Ciebie. Oby godnie i doskonale.

Udziel mi, najłaskawszy Jezu łaski Twojej, by ze mną była i ze mną pracowała i ze mną aż do końca dotrwała. Daj mi tego zawsze pragnąć i chcieć, co Tobie jest bardziej miłe i podoba Ci się jako droższe. Twoją i jak najlepiej niech się z nią zgadza. Niech mam „to samo chcieć” i „tego samego nie chcieć”, co Ty. Niech nie będzie we mnie innego „móc”, „chcieć” lub „nie chcieć”, jak tylko to, co chcesz i czego nie chcesz.

Daj mi umrzeć wszystkim rzeczom, które są na świecie, i ze względu na Ciebie kochać to, że jestem wzgardzony i nieznany na tym świecie. Daj mi ponad wszystko, co upragnione, w Tobie spocząć i w Tobie ukoić moje serce. Tyś prawdziwym pokojem serca, jedynym odpocznieniem. Poza Tobą wszystko jest przykre i niespokojne. W tym pokoju, w nim samym, to jest w Tobie jednym, najwyższym, wiecznym dobru niech usnę i odpocznę. Amen.


Tomasz à Kempis, “Naśladowanie Chrystusa”