Litania do św. Agnieszki

Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych.

Polub nas na Facebooku!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Święta Agnieszko, módl się za nami.
Pełna godności dziewico,
Ukochana wybranko Chrystusa,
Miłująca Pana ponad wszystko,
Poślubiona Chrystusowi, któremu służą Aniołowie,
Wznosząca swe ręce do nieba,
Oddająca Bogu swe czyste, dziecięce serce,
Z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
Piękna i nienaruszona przed Najwyższym,
Zakochana w Panu ukrzyżowanym,
Pragnąca najpiękniejszej Perły,
Własną krwią uświęcona,
Nieustraszona przed męką i śmiercią,
Umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
Składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
Cierpliwie znosząca złość oprawców,
Składająca hołd Barankowi, który kieruje ziemią i gwiazdami,
Okrutnie umęczona na rozkaz prefekta,
Biegnąca w stronę niezachodzącego Słońca,
Narodzona dla nieba,
Ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot i pragnień,
Radująca się szczęściem bez końca,
Chwało bohaterów chrześcijańskich,
Ozdobo Kościoła świętego,
Wzorze chrześcijańskich dziewcząt,
Patronko dzieci,
Patronko wspólnot chrześcijańskich,
Potężna orędowniczko u Boga,
Jaśniejąca pięknem nieprzemijającym,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święta Agnieszko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Jezus tworzy z nas jedność

Nie ma Chrystusa bez Kościoła, ani Kościoła bez Chrystusa. Nie ma też Ciebie bez Zbawiciela i Jego mistycznego Ciała.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
— Rz 12, 4-5 —

 

POMYŚL: Każdy z nas, wierzących, w łączności z Chrystusem, jest częścią ciała – Kościoła. Bez Chrystusa jesteś tylko ręką, nogą, okiem. A czym jest część ciała w oderwaniu od organizmu? Dlatego tak bardzo ważne jest wszczepienie w Chrystusa i w Jego Kościół. Inaczej będziesz tylko kikutem, niezdolnym do prawdziwego życia. Każda część ciała jest potrzebna, żeby organizm prawidłowo funkcjonował. Jesteś wyjątkowy i niezastąpiony, nie bój się więc jedności z Jezusem i Kościołem. Nie ma Chrystusa bez Kościoła, ani Kościoła bez Chrystusa. Nie ma też Ciebie bez Zbawiciela i Jego mistycznego Ciała. Zaryzykuj, nie masz nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Odważysz się?
– ks. Marcin Karłowski –

 

MÓDL SIĘ: Tak wiele wśród nas podziałów, krytyki, rywalizacji. Wejdź, Panie, ze swoją miłością w każdą ranę uprzedzenia, niezgody, nienawiści, konfliktu. Chcę być Twoim uczniem niosącym pokój i jedność w każdym środowisku.

 

DZIAŁAJ: W jaki sposób staram się budować jedność? A może jestem tym, który swoją postawą pogłębia konflikty, niezgodę, nienawiść? Czy pragnę zgody? Co robię, by ją wprowadzić?


Fragment pochodzi z modlitewnika “Weź i się módl” – duchowego przewodnika, z którym każdego dnia łatwiej jest modlić się i koncentrować na Słowie Bożym.

 

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap