Benedykt XVI o ekologii

Papież-senior przypominał, że troska o środowisko jest ważna, jednak nigdy nie może być ważniejsza od troski o człowieka

Mateusz Ochman
Mateusz
Ochman
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Pojawienie się ruchu ekologicznego było i pozostanie wołaniem o świeże powietrze… Młodzi ludzie zdali sobie sprawę, że w naszych stosunkach z przyrodą jest coś, co nie gra; że materia nie jest tylko materiałem, który mamy obrabiać, ale że sama ziemia zawiera w sobie własną godność a my winniśmy kierować się jej wskazaniami.

 

Przemówienie w Bundestagu, 22.09.2011

 


 

Temat rozwoju jest dzisiaj również silnie związany z powinnościami dotyczącymi stosunku człowieka do środowiska naturalnego. Bóg dał je wszystkim, a korzystanie z niego stanowi dla nas odpowiedzialność wobec ubogich, przyszłych pokoleń i całej ludzkości.

 

Caritas in veritate

 


Czyż nie jest prawdą, że u źródeł tego, co w sensie kosmicznym nazywamy przyrodą, jest plan miłości i prawdy? Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku (…) pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości i dobroci

 

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2010

 


Wierzący rozpoznaje w przyrodzie cudowny efekt stwórczego działania Boga, z którego człowiek może odpowiedzialnie korzystać, aby zaspokoić swe uprawnione potrzeby — materialne i niematerialne — z poszanowaniem wewnętrznej równowagi samego stworzenia. Jeśli ta wizja zanika, człowiek zaczyna uważać naturę za nietykalne tabu, albo — przeciwnie — dopuszcza się wobec niej nadużyć. Obydwie te postawy nie odpowiadają chrześcijańskiej wizji natury, będącej owocem stworzenia Bożego.

 

Caritas in veritate

 

Benedykt XVI o ekologii

Człowiek pozwolił, by zawładnął nim egoizm, zagubił sens Bożego nakazu i pragnąc zapanować nad stworzeniem w sposób absolutny, zachował się w stosunku do niego jak wyzyskiwacz. Jednak prawdziwym sensem początkowego nakazu Boga, jasno ukazanym w Księdze Rodzaju, nie było po prostu nadanie władzy, lecz raczej wezwanie do odpowiedzialności. Zresztą starożytni w swej mądrości uznawali, że przyroda nie jest do naszej dyspozycji jako stos bezładnie rozrzuconych odpadków, a Objawienie biblijne pozwoliło nam zrozumieć, że przyroda jest darem Stwórcy, który ustanowił jej wewnętrzne prawa, aby człowiek mógł czerpać z nich wskazania potrzebne do tego, by  jej doglądać i ją uprawiać.

 

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2010

 


Trzeba także podkreślić, że przeciwne prawdziwemu rozwojowi jest traktowanie natury jako ważniejszej od samej osoby ludzkiej.

Caritas in veritate

 


 

Wszystko, co istnieje, należy do Boga, który powierzył to ludziom, ale nie po to, by decydowali samowolnie. I kiedy człowiek, zamiast odgrywać swoją rolę współpracownika Boga, zajmuje Jego miejsce, doprowadza do tego, że przyroda się buntuje, jest bowiem przez niego bardziej tyranizowana niż rządzona. Obowiązkiem zatem człowieka jest odpowiedzialne zarządzanie stworzeniem, doglądanie go i uprawianie.

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2010

 


Benedykt XVI o ekologii

Troska o ochronę środowiska to zarazem „wezwanie dla dzisiejszego społeczeństwa, by poważnie zrewidowało swój styl życia, który w wielu częściach świata skłania się do hedonizmu i konsumpcjonizmu, pozostając obojętnym na wynikające z tego szkody. Potrzebna jest skuteczna zmiana mentalności, która nas skłoni do przyjęcia nowych stylów życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra, oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji

 

Caritas in veritate

 


Konieczne jest coś takiego jak ekologia człowieka właściwie rozumiana.Nie jest to przestarzałą metafizyką, gdy Kościół mówi o naturze istoty ludzkiej jako mężczyzny i kobiety, domagając się, by ten porządek stworzenia był respektowany. Chodzi tu o wiarę w Stworzyciela i słuchanie języka stworzenia, którego lekceważenie byłoby samozniszczeniem człowieka, a zatem niszczeniem wprost dzieła Bożego. To co często wyraża się i rozumie terminem «gender», kończy się ostatecznie autoemancypacją człowieka od stworzenia i Stwórcy. Człowiek chce tworzyć się sam i zawsze sam wyłącznie dysponować tym, co go dotyczy. Jednak w ten sposób żyje wbrew prawdzie, wbrew Duchowi Stworzycielowi. Puszcze tropikalne zasługują, owszem, byśmy je chronili, ale w bynajmniej nie mniejszym stopniu zasługuje na to człowiek jako stworzenie. Wpisane jest w niego przesłanie, które nie oznacza zaprzeczenia wolności, ale jest jej warunkiem.

Audiencja dla kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej, 22.12.2008

 


Doniosłość ekologii oczywiście nie podlega dyskusji, ale pamietajmy: istnieje także ekologia człowieka.

Przemówienie w Bundestagu, 22.09.2011

Mateusz Ochman

Mateusz Ochman

Specjalista ds. social media. Autor bloga “Bóg, honor & rock`n`roll” oraz programu “Brzytwa Ochmana”.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Mateusz Ochman
Mateusz
Ochman
zobacz artykuly tego autora >

Czy chrześcijanie powinni być “eko”?

„Ekologiczni” to szersze słowo, często jest używane źle, wbrew właściwemu znaczeniu. Ekologia jest po prostu nauką o konkretnych fizycznych zjawiskach w przyrodzie. Znawcą tych zjawisk powinien być każdy chrześcijanin, przecież są to wspaniałe dzieła Stwórcy. Ważne, by je poznać, pokochać i wyrażać Panu Bogu za nie wdzięczność

Dawid Gospodarek
Dawid
Gospodarek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Ze Zbigniewem Świerczkiem OFMConv, współzałożycielem Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, rozmawia Dawid Gospodarek

Kościół już wypowiadał się na ten temat?

Tak, od bardzo dawna. Ta kwestia szerzej wypłynęła już za pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI. Pojawiały się tematy pokoju, a wśród nich także właśnie kwestia zniszczenia środowiska. Najwięcej wypowiedzi na ten temat mamy z okresu pontyfikatu Jana Pawła II. Szczególnie ważne tu było mianowanie św. Franciszka patronem ekologii 29 IX 1979 r.

Jesteśmy w Krakowie – sławny synod krakowski za metropolity Karola Wojtyły w latach 70. zajmował się już sprawami ochrony środowiska. Powstał wtedy specjalny aneks do synodalnych dokumentów, poświęcony właśnie ekologicznej tematyce.

Elementy nauczania na temat relacji ze środowiskiem pojawiały się już w społecznych encyklikach i u Jana Pawła II i u Benedykta XVI.
Można szukać dużo wcześniej, sięgając np. do św. Bazylego Wielkiego (IV wiek).

Dlaczego właśnie św. Franciszek został patronem ekologów?

Poprosili o to sami ludzie zajmujący się ekologią i ochroną środowiska. Wybrali sobie oni Franciszka z Asyżu za patrona, bo czuli, że miał bardzo dobrą relację ze stworzeniami. Jan Paweł II umotywował swoją decyzję mianowania go „niebieskim patronem ekologów”, jak go nazwał, tym specjalnym odczuciem dzieł Stwórcy u św. Franciszka, który zachwycił się stworzeniem i wyśpiewał Bogu swoją wdzięczność, wyrażając ją w hymnie stworzenia – Laudato Sii.

Właśnie od tych słów zaczyna się encyklika papieża Franciszka…

Tu widać ciągłość – papież zdaje sobie sprawę z tego, że ten utwór wyraża precyzyjnie duchowość św. Franciszka. On zwraca się do stworzeń jako swojej rodziny. Nazywa słońce bratem, wodę siostrą, a ziemię nie tylko siostrą ale i matką, bo jest żywicielką.

Czy chrześcijanie powinni być

Czego spodziewa się Ojciec po encyklice?

Głos Ojca Świętego jest głosem porządkującym. Jest oparty na wnikliwej analizie teologów, w tym przypadku również fachowców od ekologii i przyrodników. Na podstawie ich pracy i analiz papież dokonuje pewnej oceny teologicznej różnych zjawisk. Będzie to kolejny krok, który pomoże chrześcijanom znaleźć się wobec trudności kryzysu ekologicznego. Tym bardziej, że te trudności się zmieniają – każdy papież w swoich czasach gdzie indziej dostrzega trudności. Skoro obecnie papież Franciszek wypowiada się na ten temat, będziemy mieli najbardziej aktualne wskazania na dzisiejsze czasy.

Czy z ekologią związane są jakieś zagrożenia?

Bardzo zaszkodzili sprawie ci ludzie, którzy postanowili skorzystać z ekologii, by promować swoją wizję świata – materialistyczną i antychrześcijańską. Dlatego w ostatnich latach wytworzyło się napięcie pomiędzy ruchami ekologicznymi a chrześcijanami. Nasz ruch Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) zbiera w swoim kręgu ludzi, którzy chcą się zajmować ekologią, którym ta tematyka bliska zawodowo i społecznie, i chcą to robić nie w otoczce ideologii materialistycznych czy wręcz komunistycznych, ale przy chrześcijańskiej wizji świata. Niektóre ruchy lewicowe, gdy skończyły im się polityczne tematy w świecie, przerzuciły się na ekologię – z czerwonego koloru przemalowały się na zielono i stąd tak wielki zamęt w tych kręgach ekologicznych.

Na początku lat 80., kiedy powstawał nasz Ruch, sytuacja była jasna – po jednej stronie stał rząd PRL – komuniści, broniący idei rozwoju przemysłowego bez oglądania się na koszty przyrodnicze i zagrożenie środowiska. Po drugiej stronie byli ci, którzy dostrzegali zagrożenie dla przyrody i zdrowia społeczeństwa. Komuniści byli po stronie przemysłu, a dziś wielu z nich stało się nagle ekologami. Na szczęście to nie jest cały ruch ekologiczny.

Jakie cele ma Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA)?

Ruch chce szerzyć idee – ma działanie informacyjne, pedagogiczne, by propagować chrześcijańską wizję relacji człowieka ze światem stworzeń i chrześcijańskie zaangażowanie w ochronę środowiska: prowadzenie szkoleń, wydawnictwa, wspieranie inicjatyw i tych stowarzyszeń, z którymi możemy  współpracować, bo są nam bliskie ideowo.

W tym roku zapowiedziana jest beatyfikacja jednego ze współzałożycieli REFA, o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM Conv, który w 1988 r. wyjechał na misje do Peru i tam 9 sierpnia 1991 r. wraz z o. Michałem Tomaszkiem OFM Conv poniósł męczeńską śmierć za wiarę. Przed nami stoi więc także zadanie odczytania tego znaku danego od Boga i Kościoła.

Dawid Gospodarek

Dawid Gospodarek

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Dawid Gospodarek
Dawid
Gospodarek
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap