Nasze projekty

Magdalena Wyżga

Anna Maria Taigi. Święta żona, matka siedmiorga dzieci i… ewangelizatorka

Spojrzenie kapłana W styczniu 1791 roku razem ze swoim mężem Domeniciem nawiedzała bazylikę św. Piotra. Modląc się, zauważyła nieznajomego księdza. Na moment ich spojrzenia spotkały się i Anna poczuła nagłe, nieodparte pragnienie zmiany życia i poświęcenia się Bogu. W tym samym czasie ów kapłan usłyszał w sercu słowa: „Przyjrzyj się tej młodej kobiecie. Pewnego dnia […]

Bł. Maria Karłowska. Patronka osób zagubionych moralnie

Potrafiła cierpliwie słuchać, nigdy nie oceniała innych i stawiała wymagania na miarę indywidualnych możliwości. Była przekonana, że miłość wypływająca z miłości Chrystusa może wyrwać każdego człowieka nawet z największej nędzy moralnej.  W ubogich dzielnicach Kiedy miała 17 lat, na ręce swojego spowiednika złożyła prywatne śluby czystości. W tym samym roku, w odstępie zaledwie miesiąca, zmarli […]

Pokora – naucz się jej od najbardziej pokornego wśród świętych!

Niezadowolony brat W klasztorze Colle dei Cappuccini w Nikozji, do którego skierowano go po rocznym nowicjacie, przydzielono mu najprostsze zadania. Był furtianem, ogrodnikiem, szewcem i pielęgniarzem. Przede wszystkim zaś objął funkcję kwestarza, czyli zbierał jałmużnę na rzecz ubogich i potrzebujących. Wiele razy był z tego powodu przeganiany, traktowany z pogardą i oschłością. W zakonie też […]

Kim był święty, od którego papież Franciszek zaczerpnął swoje zawołanie?

Nazwano go najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii, a Synod w Akwizgranie z roku 836 nadał mu przydomek „Czcigodny”, dla podkreślenia jego świętości i mądrości. „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał” „Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: Pójdź za Mną. Zobaczył nie tyle oczyma ciała, […]

Św. Joachim. Tata Matki Bożej

Niewiele o nim wiemy. Próżno szukać informacji na jego temat na kartach Pisma Świętego. Ewangeliści nawet o nim nie wspominają, przytaczając rodowód Jezusa. Chociaż niektórzy twierdzą, że tak na prawdę miał na imię Heli, ponieważ Łukasz właśnie takie imię podaje wymieniając przodków Maryi. Ale do tradycji przeszedł jako Joachim. I pod takim imieniem ojciec Matki […]

Wizje mistyczne tych świętych zapoczątkowały kult Serca Pana Jezusa. Mechtylda z Magdeburga i Gertruda Wielka

Gorejące ognisko miłości „Kiedy uboga dusza przybywa na dwór, jest rozumna i delikatna. Pełna radości patrzy na swego Boga. Ach, z jak wielką miłością jest przyjmowana! Milczy ona i niezmiernie pragnie Jego chwały. Wówczas On ukazuje jej z wielkim pragnieniem swe Boskie Serce. Jest podobne do czerwonego złota, które płonie w wielkim ogniu rozżarzonych węgli. […]

Święty Pius V. Papież od reform

Od pasterza do inkwizytora Przyszedł na świat 17 stycznia 1504 roku w Bosco koło Aleksandrii w północnych Włoszech. Rodzice dali mu na imię Antonio, ale przez wielu nazywany był Aleksandrinus. Z powodów finansowych nie mógł się kształcić, dlatego od najmłodszych lat pracował przy wypasie owiec. Poruszony jego losem jeden z bogatych mieszkańców miasta, opłacił mu […]

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Z jego rozważań Jan Paweł II zaczerpnął zawołanie „Totus Tuus”

Żebrak u drzwi seminarium Urodził się 31 stycznia 1673 roku w Montfort-La-Cane w północno-zachodniej Francji. Był drugim z osiemnaściorga dzieci adwokata Jana Baptysty Grignion i Joanny Robert, córki urzędnika miejskiego. Rodzina była bardzo pobożna – dwóch synów zostało kapłanami, a dwie córki wstąpiły do zakonu. Ludwik od dzieciństwa żywił szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej, co podkreślił […]

Fidelis znaczy wierny. Wierny aż do śmierci

Dziecięca miłość Św. Fidelis urodził się w 1577 roku w Sigmaringen, w Szwabii, jako szóste dziecko Jana i Genowefy Roy.  Rodzice dali mu na chrzcie imię Marek. Wyróżniał się spośród swojego rodzeństwa nie tylko inteligencją, ale przede wszystkim pobożnością, a szczególnie dziecięcą miłością do Matki Bożej. Często można było spotkać go modlącego się przed Jej […]

Św. Jerzy. Żołnierz Chrystusa

Mitologiczny bohater Informacji o życiu świętego Jerzego zachowało się niewiele, bowiem kiedy Turcy zajęli Małą Azję, czyli obecny Bliski Wschód, niszczyli wszystko co miało związek z chrześcijaństwem. Burzono świątynie i miejsca kultu, niszczono obrazy, rzeźby, pomniki, palono wszelkie zapiski. Z czasem wokół Jerzego narosło tyle legend, że w pewnym okresie chrześcijaństwa zaczęto kwestionować jego istnienie. […]

Święty Anzelm i dowód na istnienie Boga

„Nie porywam się, Panie, by zgłębić Ciebie, bo nawet w przybliżeniu nie mogę porównać mego intelektu do Twej wielkości; pragnę tylko pojąć przynajmniej do pewnego stopnia Twą prawdę, którą serce moje kocha i w nią wierzy. Nie zamierzam bowiem pojąć, by wierzyć, ale wierzę, by zrozumieć. Gdyż wierzę też w to, że ‘jeśli nie uwierzę, […]

Turybiusz Mongrovejo – misjonarz wśród Indian

Kariera prawnicza Turybiusz był bardzo pobożnym, dobrym i inteligentnym człowiekiem. Urodził się 16 listopada 1531 roku w szlacheckiej rodzinie, w hiszpańskiej gminie Mayorga w prowincji Leon. Już w dzieciństwie lubił spędzać czas na modlitwie, umartwiał się, a wszystkie praktyki religijne były dla niego pocieszeniem. Czy myślał o tym, by poświęcić całe życie Bogu na drodze […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę