Nasze projekty

Magdalena Wyżga

Pokora – naucz się jej od najbardziej pokornego wśród świętych!

Niezadowolony brat W klasztorze Colle dei Cappuccini w Nikozji, do którego skierowano go po rocznym nowicjacie, przydzielono mu najprostsze zadania. Był furtianem, ogrodnikiem, szewcem i pielęgniarzem. Przede wszystkim zaś objął funkcję kwestarza, czyli zbierał jałmużnę na rzecz ubogich i potrzebujących. Wiele razy był z tego powodu przeganiany, traktowany z pogardą i oschłością. W zakonie też […]

Kim był święty, od którego papież Franciszek zaczerpnął swoje zawołanie?

Nazwano go najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii, a Synod w Akwizgranie z roku 836 nadał mu przydomek „Czcigodny”, dla podkreślenia jego świętości i mądrości. „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał” „Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: Pójdź za Mną. Zobaczył nie tyle oczyma ciała, […]

Św. Joachim. Tata Matki Bożej

Niewiele o nim wiemy. Próżno szukać informacji na jego temat na kartach Pisma Świętego. Ewangeliści nawet o nim nie wspominają, przytaczając rodowód Jezusa. Chociaż niektórzy twierdzą, że tak na prawdę miał na imię Heli, ponieważ Łukasz właśnie takie imię podaje wymieniając przodków Maryi. Ale do tradycji przeszedł jako Joachim. I pod takim imieniem ojciec Matki […]

Wizje mistyczne tych świętych zapoczątkowały kult Serca Pana Jezusa. Mechtylda z Magdeburga i Gertruda Wielka

Gorejące ognisko miłości „Kiedy uboga dusza przybywa na dwór, jest rozumna i delikatna. Pełna radości patrzy na swego Boga. Ach, z jak wielką miłością jest przyjmowana! Milczy ona i niezmiernie pragnie Jego chwały. Wówczas On ukazuje jej z wielkim pragnieniem swe Boskie Serce. Jest podobne do czerwonego złota, które płonie w wielkim ogniu rozżarzonych węgli. […]

Święty Pius V. Papież od reform

Od pasterza do inkwizytora Przyszedł na świat 17 stycznia 1504 roku w Bosco koło Aleksandrii w północnych Włoszech. Rodzice dali mu na imię Antonio, ale przez wielu nazywany był Aleksandrinus. Z powodów finansowych nie mógł się kształcić, dlatego od najmłodszych lat pracował przy wypasie owiec. Poruszony jego losem jeden z bogatych mieszkańców miasta, opłacił mu […]

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – niezłomny ewangelizator Maryi

Żebrak u drzwi seminarium Urodził się 31 stycznia 1673 roku w Montfort-La-Cane w północno-zachodniej Francji. Był drugim z osiemnaściorga dzieci adwokata Jana Baptysty Grignion i Joanny Robert, córki urzędnika miejskiego. Rodzina była bardzo pobożna – dwóch synów zostało kapłanami, a dwie córki wstąpiły do zakonu. Ludwik od dzieciństwa żywił szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej, co podkreślił […]

Fidelis znaczy wierny. Wierny aż do śmierci

Dziecięca miłość Św. Fidelis urodził się w 1577 roku w Sigmaringen, w Szwabii, jako szóste dziecko Jana i Genowefy Roy.  Rodzice dali mu na chrzcie imię Marek. Wyróżniał się spośród swojego rodzeństwa nie tylko inteligencją, ale przede wszystkim pobożnością, a szczególnie dziecięcą miłością do Matki Bożej. Często można było spotkać go modlącego się przed Jej […]

Św. Jerzy – skuteczny orędownik w czasie zarazy i epidemii

Mitologiczny bohater Informacji o życiu świętego Jerzego zachowało się niewiele, bowiem kiedy Turcy zajęli Małą Azję, czyli obecny Bliski Wschód, niszczyli wszystko co miało związek z chrześcijaństwem. Burzono świątynie i miejsca kultu, niszczono obrazy, rzeźby, pomniki, palono wszelkie zapiski. Z czasem wokół Jerzego narosło tyle legend, że w pewnym okresie chrześcijaństwa zaczęto kwestionować jego istnienie. […]

Święty Anzelm i dowód na istnienie Boga

„Nie porywam się, Panie, by zgłębić Ciebie, bo nawet w przybliżeniu nie mogę porównać mego intelektu do Twej wielkości; pragnę tylko pojąć przynajmniej do pewnego stopnia Twą prawdę, którą serce moje kocha i w nią wierzy. Nie zamierzam bowiem pojąć, by wierzyć, ale wierzę, by zrozumieć. Gdyż wierzę też w to, że ‘jeśli nie uwierzę, […]

Turybiusz Mongrovejo – misjonarz wśród Indian

Kariera prawnicza Turybiusz był bardzo pobożnym, dobrym i inteligentnym człowiekiem. Urodził się 16 listopada 1531 roku w szlacheckiej rodzinie, w hiszpańskiej gminie Mayorga w prowincji Leon. Już w dzieciństwie lubił spędzać czas na modlitwie, umartwiał się, a wszystkie praktyki religijne były dla niego pocieszeniem. Czy myślał o tym, by poświęcić całe życie Bogu na drodze […]

Cyryl Jerozolimski. Obrońca Trójcy Świętej

Wolność wyznania Przyszedł na świat około roku 315, kiedy to chrześcijanie mieli już zagwarantowaną wolność wyznania dzięki podpisanemu przez cesarza Konstantyna Wielkiego Edyktowi mediolańskiemu. Nie musieli już się ukrywać ani bać o swoje życie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Cyryl więc swobodnie dorastał w głęboko wierzącej i przywiązanej do praktyk chrześcijańskich rodzinie. Od wczesnych […]

Franciszka Rzymianka – żona, matka i… zakonnica

Posłuszna rodzicom Przyszła na świat w rodzinie patrycjuszowskiej, czyli należącej do uprzywilejowanej, wyższej warstwy społecznej. A co za tym idzie, bardzo zamożnej. Życie w takich domach zazwyczaj kojarzyło się z luksusami, zabawą, wydawaniem pieniędzy na szykowne stroje i przeróżne zachcianki. W rodzinie Franciszki panowała zgoła odmienna atmosfera. Tutaj największą wagę przywiązywano nie do dóbr doczesnych, […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę