Nasze projekty

Kard. De Donatis mianowany przez papieża penitencjarzem większym

Ojciec Święty mianował kardynała Angelo De Donatis, dotychczasowego Wikariusza Generalnego Jego Świątobliwości dla Diecezji Rzymskiej i Archiprezbitera Papieskiej Bazyliki św. Jana na Lateranie, Penitencjarzem Większym - podało w sobotę Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Dotychczas obowiązki te pełnił 79-letni kard. Mauro Piacenza.

fot. Simone Savoldi/Unsplash

Kard. Angelo De Donatis urodził się 4 stycznia 1954 w Casarano na południu Włoch, a święcenia kapłańskie przyjął 12 kwietnia 1980. Ukończył studia filozoficzne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim i uzyskał licencjat kanoniczny z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Początkowo pracował duszpastersko, a następnie był kierownikiem duchowym w seminarium rzymskim. Przez kilku lat był proboszczem parafii św. Marka na Kapitolu w centrum Wiecznego Miasta, którą przekształcił w ośrodek duchowości. Jest cenionym rekolekcjonistą, poświęcającym się szczególnie formacji kapłańskiej. Prowadził dni skupienia a także rekolekcje dla zakonników i zakonnic. W 2014 Ojciec Święty powierzył mu prowadzenie rekolekcji dla Kurii Rzymskiej. 14 września 2015 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej, otrzymując stolicę tytularną Motula. Sakry udzielił mu papież Franciszek 9 listopada 2015. 26 maja 2017 Ojciec Święty mianował go wikariuszem generalnym dla diecezji rzymskiej a jednocześnie archiprezbiterem bazyliki św. Jana na Lateranie. 28 czerwca 2018 został włączony do Kolegium Kardynalskiego.

Do właściwości Penitencjarii Apostolskiej należy wszystko to, co dotyczy zakresu wewnętrznego i odpustów jako wyrazu miłosierdzia Bożego. Ten „trybunał sumienia” zarządzany jest przez Penitencjarza Większego, wspomaganego przez regenta (obecnie jest nim ks. Polak, ks. prał. Krzysztof Nykiel z archidiecezji łódzkiej), z którymi współpracuje kilku urzędników. W zakresie wewnętrznym, zarówno sakramentalnym, jak i pozasakramentalnym, udziela zwolnień z cenzur, dyspens, zamian, sanacji, umorzeń i innych łask. Penitencjaria Apostolska troszczy się także, aby w Bazylikach Papieskich Rzymu była wystarczająca liczba spowiedników wyposażonych w odpowiednie upoważnienia. Nadzoruje prawidłową formację spowiedników mianowanych w Bazylikach Papieskich oraz tych, którzy zostali ustanowieni w innych miejscach.

Penitencjarii Apostolskiej powierzono wszystkie sprawy dotyczące udzielania i korzystania z odpustów, z zachowaniem właściwości Dykasterii Nauki Wiary w zakresie analizowania wszelkich spraw doktrynalnych, a także Dykasterii do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w zakresie obrzędowym.

Reklama

KAI, kh/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę