Bulla nominacyjna abp. Marka Jędraszewskiego

W trakcie ingresu do bazyliki katedralnej w Krakowie 28 stycznia, zostanie odczytana Bulla Ojca Świętego Franciszka: "Sublimis inter sidera", podpisana przezeń 8 grudnia ub.r. w Watykanie. Dotyczy ona nominacji nowego arcybiskupa metropolity krakowskiego

Polub nas na Facebooku!

Oto tekst dokumentu:

 

Bulla Sublimis inter sidera

 

Franciszek, Biskup, Sługa Sług Bożych, przekazuje pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo Czcigodnemu Bratu Markowi Jędraszewskiemu, dotychczas Arcybiskupowi Metropolicie łódzkiemu, który został wybrany na Arcybiskupa metropolitalnego Kościoła krakowskiego.

 

Ponieważ Nasz Czcigodny Brat Kardynał Stanisław Dziwisz, wierny świadek godnych pamięci dzieł świętego Jana Pawła II, Naszego Poprzednika, niegdyś Biskupa krakowskiego, złożył urząd kierowania Kościołem krakowskim, który Naszym oczom ukazuje się jako najwspanialsza pośród gwiazd, bogaty w świadectwa wiary tak przodków, jak i osób nam współczesnych, podjęliśmy niezwłocznie działania, aby dać mu niestrudzonego pasterza.

 

Zwracamy się zatem bezpośrednio do Ciebie, Czcigodny Bracie, który urodziłeś się w Poznaniu, zdobyłeś solidne wykształcenie, najpierw w Ojczyźnie, a potem w Rzymie, zwłaszcza w naukach filozoficznych. Obdarzony cennymi talentami i zasługującymi na uznanie cnotami, wypełniałeś następnie funkcję wykładowcy i wychowawcy młodzieży i aż dotąd gorliwie i przykładnie pełniłeś posługę biskupią w metropolitalnej Archidiecezji łódzkiej oraz pracowałeś na rzecz Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej.

 

W związku z tym, biorąc pod uwagę opinię Kongregacji do spraw Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej Władzy mianujemy Cię i ustanawiamy Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie według świętych norm prawa kanonicznego odnoszą się do Ciebie i Twojego stanu. Oznajmisz swój wybór duchowieństwu i wiernemu ludowi, których już teraz zachęcamy, aby przyjęli Cię jako duchowego przewodnika, który zgodnie ze swym biskupim zawołaniem “Scire Christum” uczy poznawać Chrystusa, będącego Źródłem miłości i największym Dawcą łaski. Ponadto, Czcigodny Bracie, pragniemy wyrazić Tobie naszą serdeczną życzliwość.

 

W wielu modlitwach przyzywamy też opieki nad Tobą Najświętszej Maryi Panny, która niech Ci będzie Wspomożycielką w sprawowaniu nowego urzędu, oraz wstawiennictwa świętych orędowników: świętego Marka Ewangelisty, świętego Stanisława, niegdyś siewcy nowej chrześcijańskiej wiary w Polsce, i świętej Jadwigi, znamienitej Królowej, aby tam właśnie − w Kościele krakowskim − wierni czerpali z Twej biskupiej posługi jak najwięcej zbawiennych owoców.

 

Podpisano w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia ósmego grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Roku Pańskim dwa tysiące szesnastym, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.franciszek

 

 

 


mp / Kraków

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Z WATYKANU

Watykan: dekret o heroiczności cnót Jana Tyranowskiego

Ojciec Święty przyjął prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard, Angelo Amato SDB i upoważnił kierowaną przez niego dykasterię do opublikowania 8 dekretów

Polub nas na Facebooku!

Jeden z dekretów dotyczy cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Arseniusza z Trigolo (1849-1909; w świecie: Giuseppe Migliavacca), kapucyna, założyciela Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Maryi Pocieszycielki(do beatyfikacji).

 

Natomiast wśród siedmiu dotyczących heroiczności cnót jeden dotyczy Sługi Bożego, Jana Tyranowskiego, świeckiego kierownika duchowego młodego Karola Wojtyły.

 

Jan Tyranowski urodził się w 1901 roku w Krakowie. Mieszkał na krakowskich Dębnikach. Był bilansistą, później krawcem. Aktywnie włączał się w życie dębnickiej parafii, codziennie uczestniczył we Mszy św., korzystał regularnie z kierownictwa duchowego. Dał się poznać jako animator grup młodzieżowych po aresztowaniu przez hitlerowców 11 salezjanów (23 maja 1941). Tyranowski spotykał się z młodzieżą w kościele oraz w domu rodzinnym, nie licząc się z ewentualnym niebezpieczeństwem, jakie mu z tego powodu groziło.

 

Był twórcą Róż Różańcowych. Zelatorem jednej z nich był młody Karol Wojtyła, który w książce “Dar i Tajemnica” tak pisał o Tyranowskim: “Od niego nauczyłem się między innymi elementarnych metod pracy nad sobą, które wyprzedzały to, co potem znalazłem w seminarium. Tyranowski, który sam kształtował się na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury”. Z kręgu Żywego Różańca wyszło 5 kapłanów diecezjalnych i 6 zakonnych.

 

Jan Tyranowski zmarł 15 marca 1947 roku po długiej i ciężkiej chorobie, którą znosił z cierpliwością i pokorą. W 50. rocznicę jego śmierci kard. Macharski powołał komisję historyczną, a 30 września 1997 roku trybunał procesowy. W wyniku prac komisji zebrano dokumentację zawierającą świadectwa osób, które znały osobiście Tyranowskiego, pamiątki osobiste po Słudze Bożym, jego zapiski. Przesłuchano 33 świadków, wśród nich bp Stanisława Smoleńskiego, który jako ojciec duchowny w seminarium często służył Tyranowskiemu radą w prowadzeniu grup młodzieży.

 

Do beatyfikacji Sługi Bożego potrzebny jest jeszcze dekret o cudzie za jego wstawiennictwem.


st (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap