Abp Scicluna o decyzji zniesienia tzw. sekretu papieskiego

To decyzja epokowa - tak wyraził się abp Malty Charles Scicluna, sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary o reskrypcie znoszącym tajemnicę papieską w sprawach dotyczących nadużyć wobec nieletnich, przemocy na tle seksualnym oraz pornografii dziecięcej opublikowanego we wtorek 17 grudnia 2019 r.

Polub nas na Facebooku!

W rozmowie z dyrektorem wydawniczym watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji, Andreą Torniellim arcybiskup przypomniał, że “o tym mówili biskupi na spotkaniu lutowym w sprawie ochrony małoletnich przed nadużyciami seksualnymi”.

Publikujemy tłumaczenie wywiadu.

Vatican News: Jakie znaczenie ma decyzja Ojca Świętego o zniesieniu tajemnicy papieskiej w przypadkach przemocy seksualnej w związku z wykorzystywaniem małoletnich?

Abp Charles Scicluna: Pamiętam, że podczas spotkania biskupów, których Ojciec Święty Franciszek wezwał w lutym 2019 r. do Watykanu, cały dzień poświęcono tematowi transparencji w przypadkach przestępstw seksualnych. Następnie w maju 2019 r. wyszło motu proprio „Vos estis lux mundi”, w którym Ojciec Święty zaczął również wdrażać decyzje podjęte w lutym. To także bardzo ważny element, ponieważ pamiętam, że w dyskusji podczas sympozjum lutowego wiele razy mówiono o tajemnicy papieskiej niemal jako o przeszkodzie dla odpowiedniej informacji, jaka należy się ofierze i wspólnocie. Moim zdaniem decyzja ta ma epokowe znaczenie w odniesieniu do instytucji prawnej tajemnicy papieskiej i przychodzi we właściwej chwili.

Co ta decyzja konkretnie zmienia?

– Dostrzeżmy na przykład przeszkody, które istniały dotychczas: ofiara nie miała szansy by poznać wyrok, jaki zapadł po złożeniu skargi, ponieważ istniała tajemnica papieska. Utrudnione były także inne przekazy, ponieważ tajemnica papieska jest umieszczona na najwyższym poziomie zastrzeżenia w systemie poufności w prawie kanonicznym. Teraz łatwiej jest także chronić wspólnotę i poinformować o rozstrzygnięciu zawartym w wyroku.

Czy zniesienie tajemnicy papieskiej oznacza, że dokumenty będą miały charakteru publiczny?

– Nie są one dostępne publicznie, ale na przykład ułatwiona jest możliwość bardziej konkretnej współpracy z państwem, w tym sensie, że diecezja posiadająca dokumentację nie jest już związana tajemnicą papieską i może podjąć decyzję – tak jak powinna – o dobrej współpracy, przesyłając kopię dokumentacji również organom cywilnym. Ten sam reskrypt, to nowe prawo, mówi także o potrzebie ochrony prywatności osoby, dobrej opinii osób których sprawa dotyczy, a także ich godności. W dziedzinie karnej zawsze konieczny jest pewien stopień poufności, co nadal jest zapewnione. Nie oznacza to zatem, że dokumentacja zostanie upubliczniona, ale zostaje ułatwiona współpraca z państwem oraz innymi instytucjami posiadającymi prawo dostępu do tej dokumentacji.

Rozmawiał Andrea Tornielli

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Papież zniósł tzw. sekret papieski dotyczący spraw nadużyć seksualnych

Podlegające dotychczas tzw. sekretowi papieskiemu wszelkie dokumenty związane z przypadkami nadużyć seksualnych duchownych zgłoszonych Kościołowi, będą mogły zostać przekazane organom śledczym jeśli te poproszą. Taką decyzję Kongregacji Nauki Wiary zatwierdzoną przez papieża Franciszka ogłosił dziś Watykan.

Polub nas na Facebooku!

Krótki tekst instrukcji papieskiej w tej sprawie opublikowało ok. południa biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Wyjaśniono, że zmiany zostały zatwierdzone 4 października 2019 r. na wniosek prefekta Kongregacji przedłożony papieżowi i dotyczą w praktyce modyfikacji instrukcji “Normae de gravioribus delictis” przyjętej w 2001 r. przez papieża Jana Pawła II.

Według pierwszych komentarzy to decyzja historyczna i jednocześnie owoc szczytu w sprawie ochrony małoletnich, który odbył się w lutym w Watykanie. “Papież zdecydował, że w przypadkach wykorzystywania dzieci, przemocy seksualnej i pornografii dziecięcej tzw. tajemnica papieska nie obowiązuje biskupów” – pisze Andrea Tornielli na Vatican News.

Według instrukcji wszelkie doniesienia, zeznania i dokumenty proceduralne dotyczące przypadków nadużyć już zachowane w archiwach Watykanu oraz poszczególnych diecezji na świecie, które do tej pory podlegały tajemnicy pontyfikalnej, będą mogły zostać przekazane urzędnikom śledczym odpowiednich krajów, które o to proszą. Według Torniellego to “znak otwartości, dostępności, przejrzystości, współpracy z władzami cywilnymi”.

W przypadku dykasterii watykańskich wniosek należy przekazać za pośrednictwem międzynarodowego rogatoryjnego zwyczaju, stosowanego w kontekście stosunków między państwami. Procedura jest inna w przypadkach, gdy wymagane dokumenty są przechowywane w archiwach lokalnych kurii diecezjalnych: sędziowie śledczy z odpowiednich krajów muszą zwrócić się z takim wnioskiem bezpośrednio do biskupa. W mocy pozostają jednak szczególne reżimy, które można przewidzieć w umowach lub porozumieniach między Kościołem a państwem.

ad, Vatican News/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap