Przedstawiciel Watykanu ostrzega przed lockdownem dla kościołów

Watykan ostrzegł przed skutkami, jakie dla wspólnot religijnych i wyznaniowych mają ograniczenia związane z koronawirusem. Ustawodawcy nie powinni pomijać faktu, że takie zakazy i ograniczenia będą miały głęboki wpływ na swobodę praktykowania religii, a także na poszczególne wspólnoty w ich działalności religijnej, edukacyjnej i charytatywnej, powiedział ks. Janusz Urbańczyk, stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) podczas konsultacji, które rozpoczęły się 10 listopada w Wiedniu.

Przedstawiciel Watykanu przypomniał, że Kościoły i wspólnoty religijne odgrywają „ważną rolę w zwalczaniu kryzysu koronawirusa” poprzez aktywną pracę w sferze opieki zdrowotnej, ale także na płaszczyźnie moralnej, poprzez promowanie solidarności i nadziei w społeczeństwie.

Konferencja OBWE, która ze względu na ograniczenia związane z pandemią obraduje w formie wideokonferencji, koncentruje się na wkładzie technologii cyfrowych i społeczeństwa obywatelskiego w wolność religii i przekonań. Ks. Urbańczyk zdecydowanie opowiedział się przeciwko „redukcjonistycznemu” rozumieniu wolności religii i wyznania, które uważa, że religia powinna być sprawą prywatną i chciałoby się ją sprowadzić do „poziomu sumienia jednostki lub do zamkniętych pomieszczeń kościołów, synagog czy meczetów”. Według przedstawiciela Stolicy Apostolskiej takie podejście błędnie ocenia znaczenie i charakter wolności religii i przekonań, a także uzasadnioną rolę religii na arenie publicznej.

Jak zaznaczył ks. Urbańczyk, w zobowiązaniach OBWE są zapisane określone prawa wspólnot religijnych, które muszą być respektowane także w przyszłości. Ważnymi filarami w tym zakresie są m.in. poszanowanie autonomii w odniesieniu do ich struktur kierowniczych, wewnętrznych zasad, samookreślenia lub wewnętrznych przekonań.

Reklama

W okresie coraz większego sekularyzmu wolność religijna jest ważnym, wartym ochrony prawem, gdyż jego przestrzeganie służy zarówno jednostce jak i dobru społeczeństwa–  podkreślił ks. Urbańczyk. Jego zdaniem, „tylko konsekwentne poszanowanie tej wolności może zagwarantować swobodny i pełny rozwój naszych demokratycznych społeczeństw i nasze bezpieczeństwo”.

Fakt, że w pewnych kontekstach pojawia się negatywny stosunek do religii i ich wyznawców, watykański dyplomata tłumaczy tym, że religia jest czasem postrzegana jako źródło nietolerancji i zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa, a nie jako istotny wkład w harmonię społeczną. Taka postawa szkodzi nie tylko religiom i ich wyznawcom, ale także dobru całego społeczeństwa. Stwierdził przy tym, że „przemoc, prześladowanie i zabijanie w imię Boga nie jest religią, ale jej zaprzeczeniem”.

SPRAWDŹ: Papież złożył życzenia Polakom. “Być wolnym to używać swej wolności w prawdzie”

Reklama

ag/KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę