Modlitwa Franciszka w Domu Matki Teresy

Z tego miejsca prosimy ciebie: wstawiaj się u Jezusa, abyśmy i my otrzymali łaskę czujności i wrażliwości na krzyk ubogich, ludzi pozbawionych swoich praw, chorych, usuniętych na margines, ostatnich - modlił się papież Franciszek przebywając w rodzinnym domu Matki Teresy z Kalkuty w Skopje w Macedonii Północnej.

Polub nas na Facebooku!

Oto tekst papieskiej modlitwy w tłumaczeniu na język polski:

Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiego dobra, dziękujemy Ci za dar życia i charyzmat Świętej Matki Teresy. W swojej niezmierzonej Opatrzności powołałeś ją do dawania świadectwa o Twojej miłości wśród najbiedniejszych Indii i świata. Potrafiła czynić dobro najbardziej potrzebującym, ponieważ rozpoznała w każdym mężczyźnie i kobiecie oblicze Twojego Syna. Posłuszna Twemu Duchowi stała się modlącym głosem ubogich i tych wszystkich, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Przyjmując krzyk Jezusa z krzyża: „Pragnę” Matka Teresa zaspokoiła pragnienie Jezusa na krzyżu, wypełniając dzieła miłości miłosiernej.

Prosimy ciebie Święta Matko Tereso, matko ubogich o twe szczególne wstawiennictwo i pomoc tutaj, w mieście gdzie się urodziłaś, gdzie był twój dom. Tutaj otrzymałaś dar odrodzenia się w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej. Tutaj usłyszałaś pierwsze słowa wiary w twojej rodzinie i we wspólnocie wierzących. Tutaj zaczęłaś widzieć i poznawać ludzi w potrzebie, ubogich i maluczkich. Tutaj nauczyłaś się od swoich rodziców miłowania najbardziej potrzebujących i pomagania im. Tutaj, w ciszy kościoła, usłyszałaś powołanie Jezusa, by pójść za Nim jako zakonnica, na misje.

Z tego miejsca prosimy ciebie: wstawiaj się u Jezusa, abyśmy i my otrzymali łaskę czujności i wrażliwości na krzyk ubogich, ludzi pozbawionych swoich praw, chorych, usuniętych na margines, ostatnich. Niech On udzieli nam łaski dostrzegania Go w oczach tych, którzy na nas patrzą, bo nas potrzebują. Niech nas obdarzy sercem umiejącym kochać Boga obecnego w każdym mężczyźnie i kobiecie i umiejącym rozpoznać Go w tych, którzy są uciśnieni cierpieniem i niesprawiedliwością. Niech da nam łaskę, byśmy i my mogli być znakiem miłości i nadziei w naszych czasach, widzących wielu potrzebujących, opuszczonych, usuniętych na margines i emigrantach. Spraw, aby nasza miłość wyrażała się nie tylko w słowach, lecz była skuteczna i prawdziwa, aby była wiarygodnym świadectwem Kościoła, który ma obowiązek głoszenia Ewangelii ubogim, wyzwolenie więźniom, radość uciśnionym, łaskę zbawienia wszystkim.

Święta Matko Tereso, módl się za to miasto, za ten naród, za najmłodszych, za twój Kościół i za wszystkich, którzy chcą pójść za Chrystusem jako uczniowie Jego, Dobrego Pasterza, spełniając dzieła sprawiedliwości, miłości, miłosierdzia, pokoju i służby, tak jak On, który przyszedł nie po to aby Mu służono, ale aby służyć i dać życie za wielu, Chrystus, nasz Pan. Amen.


Tłumaczenie: KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Po raz pierwszy w dziejach Następca Piotra odwiedza Macedonię

Podczas spotkania powitalnego z przedstawicielami władz i korpusem dyplomatycznym w Skopje papież Franciszek podkreślił, że po raz pierwszy w dziejach Następca Piotra odwiedza ten kraj czyli Macedonię. W przemówieniu zachęcił do rozwoju pokojowego współistnienia różnych grup religijnych i etnicznych żyjących w tym kraju.

Polub nas na Facebooku!

Witając Ojca Świętego prezydent Macedonii Północnej, Ǵorge Iwanow zauważył, że jego wizyta zbiega się z 25. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Macedonii a Stolicą Apostolską. Wyraził wdzięczność papieżowi za wsparcie dla starań jego ojczyzny o integrację europejską. Podkreślił, że osoba Ojca Świętego jest jednym z symbolów jedności, przypominając jest coś, co ma wartość, ale nie ma ceny.

„Świętość życia ludzkiego, integralność osoby ludzkiej, godność różnorodności. Motywujesz nas do rozważenia nie tylko naszych bezpośrednich potrzeb, ale także potrzeb innych osób, aby uczynić miejsce dla innych w naszym życiu i w naszych społecznościach” – powiedział prezydent Macedonii Północnej.

Ǵorge Iwanow podkreślił, że Franciszek stał się inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie. Przypomniał wysiłki Ojca Świętego na rzecz pokoju i jedności, równości i sprawiedliwości społecznej, wolności myśli, sumienia i religii, zrównoważonego rozwoju i rządów prawa.

Zaznaczył jednocześnie, że papieska pielgrzymka odbywa się w czasie, gdy macedońskie społeczeństwo jest głęboko podzielone, a jednym z powodów są złamane obietnice, niespełnione oczekiwania i słabnące zaufania do społeczności międzynarodowej. „Dziesięciolecia blokad na naszej europejskiej drodze doprowadziły do kryzysów politycznych i moralnych, które zmniejszyły naszą duchową odporność i podważyły prawdziwe i trwałe wartości. Krzyż i półksiężyc, kościół i meczet są nadużywane jako granice i twierdze, by oznaczać i bronić jakiegoś wyimaginowanego terytorium. Wydaje się, że zapominamy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od naszej wiary. Tylko ludzie duchowo przemienieni mogą zmienić ducha społeczeństwa. Niemniej wymaga to jednak osoby o znacznym autorytecie moralnym, która przemówi do duszy narodu. Jestem głęboko przekonany, że obywatele macedońscy, chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi lub ateiści uznają Waszą Świątobliwość za taką osobę” – powiedział prezydent Macedonii Północnej, wyraźnie wskazując, że oczekuje iż wizyta Ojca Świętego przyczyni się do duchowej odnowy jego ojczyzny.

Na wstępie wystąpienia Franciszek zwrócił uwagę na bogactwo historyczne i kulturowe Macedonii Północnej i wskazał, że odzwierciedla ono wieloetniczne i wieloreligijne oblicza tego narodu. Podkreślił pokojowe współżycie różnych grup, które może stanowić wzór pokojowego i braterskiego współistnienia. Jednocześnie poprał starania Macedonii Północnej do integracji z krajami europejskimi i wskazał na konieczność troski o poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej i gwarancji wolności podstawowych.

Z kolei Ojciec Święty wyraził uznanie dla wysiłków tego kraju na rzecz przyjmowania i udzielania pomocy migrantom i uchodźcom z Bliskiego Wschodu, a w latach 2015 i 2016 przekroczyli Macedonii Północnej i skierowali się głównie na północ i zachód Europy. „Natychmiastowa solidarność oferowana tym, którzy byli wtedy w najbardziej dotkliwej potrzebie z powodu utraty wielu bliskich, a także domu, pracy i ojczyzny, przynosi wam chlubę i mówi o duszy tego narodu, który zaznając również niedostatków, rozpoznaje w solidarności i dzieleniu się dobrami drogi wszelkiego autentycznego rozwoju. Życzę, aby doceniono łańcuch solidarności, który wyróżnił tę sytuację nadzwyczajną na rzecz wszelkiego dzieła wolontariatu służącego wielu formom trudności i potrzeb” – powiedział papież.

Franciszek zaznaczył, że jednym z motywów jego wizyt w Skopje jest także pragnienie oddania hołdu urodzonej w tym mieście św. Matce Teresie z Kalkuty. Zachęcił przedstawicieli władz Macedonii Północnej żeby „pracowali z zaangażowaniem, oddaniem i nadzieją, aby synowie i córki tej ziemi mogli, na jej wzór odkryć, osiągnąć i dojrzewać w powołaniu, które wymarzył dla nich Bóg”.

Ojciec Święty podkreślił także znaczenie relacji między Stolicą Apostolską a Macedonią Północną, które wyrazem są między innymi coroczne wizyty delegacji oficjalnej tego kraju w Watykanie z okazji święta świętych Cyryla i Metodego. „Zachęcam was, abyście ufnie szli naprzód rozpoczętą drogą, by uczynić wasz kraj światłem przewodnim pokoju, akceptacji i owocnej integracji między kulturami, religiami i narodami. Wychodząc od każdej z ich tożsamości i dynamiki ich życia kulturalnego i obywatelskiego, będą mogły budować wspólny los, otwierając się na bogactwa, które niesie każdy człowiek” – stwierdził papież na zakończenie swego przemówienia. „Niech Bóg chroni i błogosławi Macedonię Północną, zachowuje w zgodzie oraz udzieli jej dobrobytu i radości!” – powiedział Franciszek.

Papieska wizyta przypada w 25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych Macedonii Północnej ze Stolicą Apostolską, które zostały zawarte 22 grudnia 1994 r.

Po spotkaniu Franciszek pojechał do Domu Pamięci Matki Teresy, gdzie spotka się z przywódcami religijnymi oraz ubogimi.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap