Kard. Koch: Głos chrześcijan jest słaby w Europie

"Za osobliwe uważam to, że przede wszystkim partie lewicowe opowiadają się za islamem, choć wiele przekonań islamu nie odpowiada ich partyjnej linii" - zwrócił uwagę kard. Kurt Koch w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Rheinischen Post". Watykański "minister ds. ekumenizmu" zaznaczył, że problemem Europy nie jest "siła islamu, lecz słabość chrześcijaństwa"

Polub nas na Facebooku!

“Głos chrześcijan jest szczególnie słaby w Europie” – zaznaczył purpurat i dodał: “Chrześcijanie muszą być świadkami wiary i również w dialogu z innymi religiami nadawać mu barwy naszej chrześcijańskiej wiary”. Zwrócił przy tym uwagę, że w wielu częściach Europy mamy do czynienia z “żywym chrześcijaństwem”.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan uznał za zdumiewające to, jak mało wie się o znaczeniu chrześcijaństwa w europejskiej historii i jaki wpływ wywiera ono nadal w teraźniejszości. Jego zdaniem jest czymś alarmującym jak wiele chrześcijańskich wartości ulega erozji, przede wszystkim dotyczących ludzkiego życia. “Obecny kryzys Europy da się przezwyciężyć jedynie przez ponowne odkrycie chrześcijańskich korzeni. Europa nie jest tylko ekonomiczna ale przede wszystkim duchowo-kulturową wielkością” – powiedział kard. Koch.

Nawiązując do 500-lecia Reformacji kardynał przypomniał, że podstawowym problemem Lutra był “powrót do rdzenia Ewangelii”. “Luter nie chciał schizmy i żadnego nowego Kościoła, ale odnowy Kościoła. Niestety zrodziło się z tego coś innego, nie to, czego chciał, co było powiązane z powikłaniami politycznymi, do których doszła kwestia proponowanych reform” – powiedział kard. Koch.

Na zakończenie rozmowy watykański “minister ds. ekumenizmu” stwierdził: “Dzisiaj Kościół nie musi być na czasie, ale przede wszystkim ma być wierny swoim początkom”.


tom (KAI) / Düsseldorf

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ZE ŚWIATA

Znamy hasła kolejnych ŚDM!

Wokół tajemnicy Maryi koncentrować się będzie refleksja trzech kolejnych Światowych Dni Młodzieży. W Watykanie podano zaczerpnięte z 1 rozdziału Ewangelii św. Łukasza hasła ŚDM 2017, 2018 i 2019. Pierwsze dwa spotkania odbywać się będą na poziomie diecezjalnym, zaś za trzy lata, w 2019 młodzież z całego świata spotka się z Ojcem Świętym w Panamie

Polub nas na Facebooku!

Hasła kolejnych Światowych Dni Młodzieży mają następujące brzmienie:

XXXII ŚDM, 2017 „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49)

XXXIII ŚDM 2018 „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30)

XXXIV ŚDM, 2019 (Panama) „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”(Łk 1,38).

W komentarzu do ogłoszonych tematów zaznaczono, że są one konsekwentną kontynuacją refleksji jaka miała miejsce w latach 2014-2016, skoncentrowanej na Błogosławieństwach. Maryja jest bowiem tą, którą wszystkie pokolenia nazywać będą błogosławioną. Papież Franciszek spotykając się z wolontariuszami w Krakowie wskazał na Matkę Bożą jako wzór do naśladowania. Zachęcił ich także do pamięci o przeszłości, odwagi w teraźniejszości oraz pokładania nadziei i bycia nadzieją na przyszłość. Zatem zaproponowana tematyka refleksji najbliższych Światowych Dni Młodzieży wyraźnie odwołuje się do Matki Bożej, przywołując jednocześnie obraz młodzieży pielgrzymującej między przeszłością (2017), teraźniejszością (2018) i przyszłością (2019), ożywianej wiarą, nadzieją i miłością.

Refleksja ta jest też zbieżna z tematyką, jaką Ojciec Święty zaproponował biskupom podczas XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2018 roku. Jego tematem będzie: „Młodzież, wiara i rozeznania powołania”.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap