Zjazd Gnieźnieński: warsztaty o migrantach i sytuacji parafii

Stosunek polskiej młodzieży do imigrantów, sytuacja parafii, postrzeganie obcych oraz spotkanie kultur i systemów wartości - to niektóre tematy poruszane podczas pierwszego dnia warsztatów towarzyszących X Zjazdowi Gnieźnieńskiemu

Polub nas na Facebooku!

Problem jak integrować obcych z lokalnymi społecznościami rozpatrywano zarówno z punktu widzenia przybyszów, jak i przyjmującej ich społeczności. Nie chodziło tylko o problem imigrantów, z którymi boryka się współcześnie Europa, choć i ten temat się pojawił. Starano się opisać sytuacje wyobcowania i odrzucenia. Doświadczenie to – jak przyznała prowadząca warsztaty dr Maria Rogaczewska z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – jest jednym z najbardziej charakterystycznych dla współczesnych „przemieszczających się” społeczeństw.

 

Uczestnicy, podzieleni na grupy, na podstawie osobistych doświadczeń, starali się scharakteryzować uczucia towarzyszące izolacji społecznej, wskazując jednocześnie na sposoby radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Jednym z nich – jak wskazali – jest wzmacnianie własnej tożsamości na różnych płaszczyznach.

 

Uczestnicy warsztatów, wspierani przez prowadzącą szukali obszarów wyobcowania w swoim najbliższym otoczeniu. Wskazywali na poczucie fizycznej i duchowej izolacji, które może być skutkiem zarówno odmienności rasowej, czy religijnej, jak i choroby, niepełnosprawności, starości, biedy. Zastanawiali się również, w jaki sposób pomagać takim osobom i jak prowadzić edukację uwrażliwiającą, która pomoże w integracji tych osób ze społecznością. Jak podkreśliła Maria Rogaczewska, im mniej ludzi wyobcowanych, tym lepiej dla świata.

 

Podczas warsztatu “Ukraińcy, Wietnamczycy, Syryjczycy – wolność w spotkaniu kultur i systemów wartości” zaprezentowano badania, jakie uczniowie przeprowadzili wśród 64 maturzystów z Gniezna i okolic. Na pytanie o możliwego partnera życiowego, spośród trzech wymienionych w badaniu przedstawicieli innych nacji – Ukraińców, Wietnamczyków i Syryjczyków – jedynie ci pierwsi zdobyli więcej niż 50 proc odpowiedzi na tak. Z kolei Wietnamczycy są narodem, którego kulturę młodzi Polacy poznaliby najchętniej.

 

Ponad połowa (54 proc.) nie zgadza się z opinią, że dzięki imigracji Polska staje się krajem ciekawszym. Jeszcze więcej badanych (64 proc.) uważa, że imigracja nie jest dobra dla naszego kraju.

 

“Młodzież boi się imigrantów, ten problem jest dla nich trudny” – mówił prowadzący warsztaty Krzysztof Stanowski, b. podsekretarz stanu w MEN i MSZ.

 

Uczestnicy warsztatów “Współczesna parafia – wspólnota ludzi wolnych” zastanawiali się na tym, jak odnowić życie własnej wspólnoty parafialnej. Ks. dr Janusz Giec z Uniwersytetu Szczecińskiego, proboszcz parafii św. Ottona z Bambergu w Szczecinie, który prowadził spotkanie, podkreślił w rozmowie z KAI, że celem spotkania było zdiagnozowanie, jak współczesna parafia kojarzy się przeciętnemu człowiekowi, niezaangażowanemu w życie parafialne. Okazało się, że są to najczęściej skojarzenia negatywne – wyjaśnił prowadzący warsztaty. Wskazał, że w diagnozie tej pomogli licealiści, którzy zaprezentowali swoje opinie o tym, czym dla nich jest ich parafia.

 

– Wielu uczestników wskazywało na kluczowe znaczenie wspólnoty, ale żeby stworzyć wspólnotę, trzeba tworzyć najpierw małe wspólnoty – grupy, które będą adresowane do konkretnych osób – powiedział ks. Giec.

 

Warsztat “Abyście byli jedno… Przebaczenie i pojednanie wyzwaniem dla dzisiejszego polskiego chrześcijaństwa” poprowadzili Monika i Marcin Gajdowie.

 

W jaki sposób sprzeciwiać się podziałom, jak budować autentyczną solidarność, która jest oparta na pojednaniu, a nie na “zamiataniu pod dywan”? – takie pytania stawiali prowadzący uczestnikom warsztatów.

 

– Przebaczenie jest czymś innym niż pojednanie – wyjaśnili Gajdowie. Jak dodali, “przebaczenie jest możliwe zawsze, zależy bowiem od jednej strony”. – Zawsze możesz przebaczyć – przekonywali.

 

Pojednanie z kolei zależy także od postawy drugiej strony, która może je uniemożliwić. – Nie zawsze możesz się pojednać i odbudować komunię – powiedzieli Gajdowie. Jednak – jak dodali – “zawsze możesz być człowiekiem pojednania”. – Nie jesteśmy zakładnikami tych, którzy nie chcą czy nie mogą się pojednać – podkreślili prowadzący.

 

Monika i Marcin Gajdowie wyjaśnili, że niezbędnym warunkiem pełnego pojednania jest wzniesienie się dwóch stron ponad swój własny, ograniczony punkt widzenia. To rozszerzenie perspektywy, zdaniem prowadzących, człowiek osiąga poprzez wchodzenie w perspektywę Bożą, obejmującą wszystkich i wszystko.

 

Monika i Marcin Gajdowie są małżeństwem od 1991 roku, mają czworo dzieci. Mieszkają w Bolechowie – małej wsi pod Goleniowem koło Szczecina. Monika Gajda jest pedagogiem specjalnym i choreoterapeutką. Marcin Gajda – lekarzem, teologiem, akolitą w trakcie formacji do święceń diakonatu. Oboje są terapeutami, rekolekcjonistami, autorami książek o wychowaniu i rozwoju człowieka. Założyciele fundacji Theosis, której celem jest wspieranie działań na styku psychologii i duchowości, w tym promocja Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (metody terapii praktycznie uwzględniającej duchowość chrześcijańską w pracy z pacjentem).

 

Podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego odbędzie się łącznie 18 Warsztatów chrześcijańskiej wolności.

 

X Zjazd Gnieźnieński odbywa się od 11 do 13 marca pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. W tegorocznym wydarzeniu, które otworzył prezydent Andrzej Duda, bierze udział 60 prelegentów z 10 krajów.

 

W spotkaniu uczestniczą ludzie kultury i polityki, działacze społeczni, ekonomiści i ludzie mediów. Do Gniezna przyjechali goście z Czech, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Francji, Szwajcarii oraz Włoch.

 

Obecni są m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, kardynałowie Kazimierz Nycz i Luis Antonio Tagle z Filipin, Nuncjusz Apostolski w Polsce, zwierzchnik Kościoła i Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk z Ukrainy.

 

Wydarzenie ma charakter ekumeniczny. Uczestniczą w nim przedstawiciele dziewięciu Kościołów chrześcijańskich, także przedstawiciele Żydów i Muzułmanów.

 

Trzydniowy międzynarodowy kongres jest pierwszym z ważnych wydarzeń w kalendarzu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.


am, bgk, mip, tk / Gniezno

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę "Miłosierdzie to imię Boga" - wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Kup teraz!

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. prof. Michał Heller kończy 80 lat

"Najbardziej cenię sobie to, czego jeszcze nie dokonałem" - mówi ks. prof. Michał Heller. Światowej sławy fizyk, kosmolog, filozof i twórca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 12 marca kończy 80 lat.

Polub nas na Facebooku!

Michał Heller urodził się 12 marca 1936 r. w Tarnowie w rodzinie inteligenckiej. Matka, Zofia, z domu Strugalewicz, pochodziła z polskiej rodziny zamieszkałej na Ukrainie. Ojciec, Kazimierz był absolwentem Politechniki Wiedeńskiej i Lwowskiej. Po wybuchu II wojny światowej w 1940 r. Rosjanie wywieźli całą rodzinę na Sybir. Przebywali tam przez całą wojnę. Po jej zakończeniu rodzina wróciła do Polski. W roku 1953 r. Michał Heller zdał maturę, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, 26 kwietnia 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po nich przez rok pracował na parafii w Ropczycach.

W czasach PRL-u, jako ksiądz nie mógł studiować fizyki na uniwersytecie państwowym, więc rozpoczął w 1960 r. studia z filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów wielokrotnie starał się o paszport, aby podjąć dalszą naukę w Rzymie. Władze odmawiały mu paszportu aż do początku lat 70. Studia w KUL absolwent filozofii przyrody ukończył w 1965 r. Wkrótce potem został mianowany prefektem i wykładowcą filozofii przyrody w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Równocześnie przygotowywał rozprawę doktorską z kosmologii relatywistycznej.

W 1966 r. uzyskał doktorat na KUL. Wkrótce potem ks. Heller rozpoczął pracę nad rozprawą habilitacyjną, uzupełniając swoje studia lubelskie jako wolny słuchacz na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Habilitował się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1969 r. W 1972 r. objął stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w latach późniejszych przekształconym w Papieską Akademię Teologiczną a od 2009 r. w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. W 1985 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego PAT w Krakowie, a w 1990 tytuł profesora zwyczajnego.

 

heller belka

 

Od roku 1981 jest członkiem stowarzyszonym Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, zaś w 1991 został wybrany na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie. Ponadto o uznaniu jakim cieszy się ks. prof. Heller świadczą inne prestiżowe instytucje, których jest członkiem: Papieska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, International Astronomical Union, European Physical Society, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for Science and Theology.

Ks. prof. Heller jest twórcą modelu kosmologicznego wykorzystującego geometrię nieprzemienną do opisu zjawisk nielokalnych, które prawdopodobnie występowały w początkowych fazach ewolucji Wszechświata. Od lat pracuje nad połączeniem dwóch najważniejszych teorii fizycznych – Ogólnej Teorii Względności i mechaniki kwantowej.

Z najważniejszych idei stworzonych i propagowanych przez Michała Hellera wymienić trzeba program filozofii w nauce, czyli refleksji filozoficznej prowadzonej nie w całkowitym oderwaniu od nauki, ale w ścisłym kontekście teorii naukowych. Szczególną rolę w myśli ks. prof. Hellera odgrywa matematyka. W jego opinii, obiekty matematyczne są elementami teorii fizycznych, w nich formułowane są prawa fizyki.

heller2Jest autorem ponad 800 prac naukowych, w których m. in. łączy dorobek nauk przyrodniczych z osiągnięciami filozofii i teologii, ukazując z jednej strony filozofię otwartą na nowe odkrycia nauk przyrodniczych, z drugiej zaś dążąc do poszukiwania humanistycznego kontekstu nauk przyrodniczych. Jak sam mówi: „Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania”.

W 2008 roku jako pierwszy Polak ks. prof. Michał Heller został laureatem Nagrody Templetona, przyznawanej za „budowanie pomostów między nauką a religią”. Nagrodę przeznaczył na ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, w którego działalność zaangażowane są dziś dziesiątki uczonych, głównie z krakowskiego środowiska, choć współpracownicy i uczniowie ks. Hellera rozsiani są na całym świecie.

Centrum Kopernika prowadzi badania, kształci studentów, organizuje konferencje naukowe, popularyzuje naukę przez spotkania z naukowcami, organizację dyskusji, publikacje artykułów popularnonaukowych (zwłaszcza na łamach serwisu GraniceNauki.pl oraz „Tygodnika Powszechnego”) oraz bogaty kanał YouTube; wydaje naukowe i popularnonaukowe książki (poprzez oficynę Copernicus Center Press).

Za swoją działalność ks. prof. Heller został uhonorowany m.in. Orderem Orła Białego, Złotego Krzyża Zasługi i Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski doktoratami honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, nagrodą naukową im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa, przyznaną przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, Nagrodą imienia ks. Idziego Radziszewskiego przyznaną przez Towarzystwo Naukowe KUL, Nagrodą imienia Hugona Steinhausa Polskiej Fundacji Nauki. Jest także laureatem Medalu Świętego Jerzego, przyznawanego przez „Tygodnik Powszechny” za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym oraz Super Wiktora Specjalnego.


KAI

 

Polecamy książkę “Wierzę, żeby rozumieć” – wywiad z ks. prof. M. Hellerem, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak.

Dla czytelników Stacji7 przygotowaliśmy na zakup książki specjalny rabat 35%

wklejka_heller

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap