Nasze projekty

Wkrótce Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to wydarzenie polegające na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. 30 kwietnia podczas Mszy św. w kościołach w całej Polsce zostaną odczytane cytaty z Listu św. Pawła do Galatów. Ta ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar ma stać się dla wiernych impulsem do głębszego poznania ksiąg Starego i Nowego Testamentu, np. poprzez uczestnictwo w spotkaniach Kręgów Biblijnych lub zawiązanie nowej wspólnoty biblijnej w parafii.

Krąg Biblijny to systematyczne spotkania w gronie rodzinnym lub w grupie znajomych, które mają na celu wspólną refleksję nad księgami Starego i Nowego Testamentu. Animatorem takiego spotkania ma być sam Duch Święty. W centrum uwagi powinna znajdować się osoba Jezusa Chrystusa, dlatego obecni muszą na chwilę odrzucić doczesne problemy i skupić się na Jego słowie.

Spotkanie członków Kręgu Biblijnego zaczyna spontaniczna, radosna modlitwa uwielbienia, oparta na kilku śpiewanych wspólnie pieśniach chwały i wezwaniu do Ducha Świętego. – Radosna, bo spotkanie z Umiłowanym Oblubieńcem jest przecież powodem do radości. Nie musisz dobrze śpiewać, na początku śpiewaj Jezusowi tylko to, co umiesz – czytamy w instrukcji Formacji Liderów Kół Biblijnych. Modlitwa śpiewem trwa ok. 10-15 minut. Ma za zadanie pomóc zebranym skupić się na radosnej obecności Jezusa.

Następnie rozpoczyna się tzw. uczta słowa, polegająca na czytaniu Biblii. Zazwyczaj jest to jeden psalm i rozdział Ewangelii lub tylko rozdział Ewangelii. Ta część powinna trwać 15-30 minut. Oba fragmenty muszą być czytane w kolejności chronologicznej, po jednym psalmie i rozdziale tygodniowo. – Jeśli na początek to dla Ciebie za dużo, to rozbij rozdział na dwa spotkania i czytaj kilka akapitów, ale czytajcie wspólnie, na głos, powoli i z przekonaniem proklamując Pismo Święte – tłumaczą liderzy.

Reklama
Reklama

Kolejna część spotkania zależy od jej uczestników. Mogą oni powtórzyć w formie medytacji jedno, dwa zdania z tekstu oraz odbyć tzw. echo słowa, polegające na własnej refleksji nad tym, co Pismo Święte mówi do człowieka w konkretnej sytuacji życiowej. Ważne, by w tej części nie wchodzić w teologiczne rozważania, czy światopoglądowe dyskusje, a skupić się na Jezusie ukrytym w przeczytanym słowie. Jak podkreślają liderzy formacji, z czasem Duch Święty objawia uczestnikom spotkań znaczenie czytanego „tu i teraz” słowa Bożego i jego relacji do życia wiernych.

Po uczcie słowa zebrani rozpoczynają modlitwę wstawienniczą, polegającą na wypowiedzeniu własnych intencji modlitewnych, bądź dziękczynnych za doznane łaski. Na zakończenie można zmówić modlitwę Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i ponownie odśpiewać radosną pieśń. Modlitwa wstawiennicza nie powinna zająć więcej niż 15 min.

Ważnym elementem scalającym zebraną wspólnotę jest tzw. agapa, czyli wspólny posiłek czy przekąska przyniesione przez członków Kręgu Biblijnego. – Pamiętaj, żeby na tym krótkim „byciu razem” na nic, ani na nikogo nie narzekać. Dopiero co spotkałeś się z Jezusem w Słowie, nie psuj tego spotkania, pozwalając sobie lub innym na szemranie – czytamy w instrukcji Formacji Liderów Kół Biblijnych.

Reklama
Reklama

Przedstawiony schemat jest wyłącznie propozycją. Duchowni zachęcają do „improwizacji z Duchem Świętem”. Należy jednak pamiętać o trzech filarach spotkań, które brzmią: „Krąg Biblijny w domu to spotkanie z żywą Osobą Jezusa ukrytego w Słowie – więc Chrystus jest w centrum, a nie ty. Odłóż więc na bok całą twoją mądrość, wiedzę czy intelekt i skup się na słuchaniu Go; Krąg Biblijny w domu to miłosne spotkanie oblubienicy (ciebie, was) z Oblubieńcem (Jezusem) – więc jest powód do radości i wesela, a nie smutku i narzekania; Inicjatorem i animatorem Kręgu Biblijnego jest Duch Święty – więc nie próbuj wszystkiego kontrolować, bo Duch Święty tchnie kędy chce”.

Każdy, kto chciałby założyć Krąg Biblijny w swoim domu lub w parafii, powinien zebrać grupę maksymalnie 10 osób zainteresowanych tą ideą. Ważne jest również, by spotkania odbywały się systematycznie. Najlepiej, by Krąg prowadził duszpasterz albo przygotowana do tego osoba świecka ze znajomością problematyki biblijnej. Dlatego warto zgłosić ten fakt u swojego proboszcza lub pary koordynującej wspólnotę, by otrzymać teksty homilii do wykorzystania w trakcie spotkań Kręgu.

Można również kupić odpowiednie pomoce np. komentarze do Pisma Świętego, książkę „Nowy Testament dla moderatorów” czy periodyk „Krąg Biblijny”.

Reklama

ar / Warszawa

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite