Nasze projekty

Rządowy projekt „Za życiem” wpłynął do Sejmu

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem". Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym, a pierwsze czytanie jest zaplanowane na jutrzejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział IAR, że projekt przewiduje wsparcie dla kobiet w tak zwanej trudnej ciąży i dla ich rodzin. Wprowadza instrumenty związane z diagnostyką prenatalną, polityką prorodzinną, wsparciem prawnym i psychologicznym.

Zapewnia między innymi jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, „u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Projekt przewiduje jednorazową wypłatę 4 tysięcy złotych. Zapewnia też tym dzieciom odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej, a także dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Reklama

Projekt umożliwia dzieciom do 18. roku życia z ciężkim nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, do korzystania ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością. W ramach tych świadczeń będą objęte opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz będą mieć zapewnioną rehabilitację. Opieka ta może być realizowana przez hospicja domowe w domu pacjenta. Z opieki psychologicznej będzie mogla również korzystać rodzina chorego dziecka. Jeżeli rodzina nie będzie w stanie dalej opiekować się chorym dzieckiem, wówczas będzie możliwość umieszczenia go w hospicjum stacjonarnym. Rodzina chorego będzie mogła skorzystać też z „opieki wyręczającej”, która polega na zapewnieniu całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym przez okres 10 dni. Czas ten rodzina będzie mogła przeznaczyć np. na odpoczynek, podjęcie leczenia czy załatwienie spraw rodzinnych. Jeżeli zaistnieje potrzeba stałej opieki całodobowej nad chorym dzieckiem, rodzina będzie mogła ubiegać się o umieszczenie dziecka w zakładzie opiekuńczym.

Reklama

Międzyresortowy zespół ds. opracowania projektu rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” rozpoczął pracę na początku października. Program, jak deklarowała wówczas premier, ma obejmować wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, prenatalną, a także z opieką nad dzieckiem. Kompleksowy program rządowy zostanie przedstawiony do końca roku.


IAR/dw/magos

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite