Rządowy projekt “Za życiem” wpłynął do Sejmu

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem". Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym, a pierwsze czytanie jest zaplanowane na jutrzejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Polub nas na Facebooku!

Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział IAR, że projekt przewiduje wsparcie dla kobiet w tak zwanej trudnej ciąży i dla ich rodzin. Wprowadza instrumenty związane z diagnostyką prenatalną, polityką prorodzinną, wsparciem prawnym i psychologicznym.

 

Zapewnia między innymi jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, “u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Projekt przewiduje jednorazową wypłatę 4 tysięcy złotych. Zapewnia też tym dzieciom odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej, a także dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

 

Projekt umożliwia dzieciom do 18. roku życia z ciężkim nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, do korzystania ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością. W ramach tych świadczeń będą objęte opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz będą mieć zapewnioną rehabilitację. Opieka ta może być realizowana przez hospicja domowe w domu pacjenta. Z opieki psychologicznej będzie mogla również korzystać rodzina chorego dziecka. Jeżeli rodzina nie będzie w stanie dalej opiekować się chorym dzieckiem, wówczas będzie możliwość umieszczenia go w hospicjum stacjonarnym. Rodzina chorego będzie mogła skorzystać też z “opieki wyręczającej”, która polega na zapewnieniu całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym przez okres 10 dni. Czas ten rodzina będzie mogła przeznaczyć np. na odpoczynek, podjęcie leczenia czy załatwienie spraw rodzinnych. Jeżeli zaistnieje potrzeba stałej opieki całodobowej nad chorym dzieckiem, rodzina będzie mogła ubiegać się o umieszczenie dziecka w zakładzie opiekuńczym.

 

Międzyresortowy zespół ds. opracowania projektu rządowego programu wsparcia dla rodzin “Za Życiem” rozpoczął pracę na początku października. Program, jak deklarowała wówczas premier, ma obejmować wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, prenatalną, a także z opieką nad dzieckiem. Kompleksowy program rządowy zostanie przedstawiony do końca roku.


IAR/dw/magos

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Zaduszki bezdomnych

Bezdomni związani z Fundacją Kapucyńską kolejny raz spotkają się na modlitwie za dusze tych, którzy odeszli. Podczas spotkania, które rozpocznie się o godzinie 18.00 w jadłodajni przy ulicy Miodowej w Warszawie wspominane będą też osoby, które zostały pochowane w bezimiennych grobach.

Polub nas na Facebooku!

W tym roku po raz czwarty odbyła się też akcja “Bezdomni dla bezimiennych”. Podopieczni Fundacji Kapucyńskiej sprzątali bezimienne groby na podwarszawskim Cmentarzu Południowym. To była okazja by zbudować prawdziwą wspólnotę – zaznacza Alicja Szuba. Bezdomni zgodnie podkreślali, że nie chcą być pochowani bez imienia i nazwiska. “Dlatego mamy nadzieję, że takie akcje wpłyną na przemianę życia wielu naszych podopiecznych” – dodaje Alicja Szuba.

Akcja „Bezdomni dla bezimiennych” związana jest ze stałym przedsięwzięciem fundacji – „Nieśmiertelnikami”. Od 2011 roku w ramach akcji rozdano blisko 800 nieśmiertelników. Są to tabliczki z danymi bezdomnego i adresem Fundacji Kapucyńskiej. W przypadku nagłej śmierci bezdomnego, nieśmiertelnik pozwoli ustalić jego tożsamość, dzięki czemu bezdomny nie zostanie pochowany bezimiennie.


IAR/Barbara Misiewicz/to/

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap