Nasze projekty

Pomysłodawcy kampanii pro-life na billboardach polskich miast nagrodzeni

Katarzyna i Mateusz Kłosowie, których których fundacja przeprowadziła na billboardach wielu polskich miast kampanię pro-life zostali nagrodzeni statuetką "Przyjaciel życia". Laureatami tej nagrody są w tym roku również Marta i Andrzej Witeccy, rodzice sześciorga dzieci, w tym dwóch synów z zespołem Downa.

Przyjaciel życia to wyróżnienie, które otrzymują osoby przyczyniające się do budowania cywilizacji życia i miłości oraz cisi bohaterowie – rodzice za postawę pro-life w codzienności, wyrażającą się w miłości rodzicielskiej i zaangażowaniu w ochronę życia i godności dzieci nienarodzonych oraz z niepełnosprawnością. Przyznaje je zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka – wyjaśnia Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu stowarzyszenia.

„Dziękujemy ludziom, którzy pomagają rodzicom pokochać każde dziecko”

Fakt, że mamy komu wręczyć statuetki, jest wielką radością. Nie brakuje osób twórczo zaangażowanych w ochronę życia. Doceniając ich postawę, chcemy powiedzieć: „dziękuję” wszystkim ludziom i instytucjom pomagającym rodzicom pokochać każde dziecko takim, jakim jest – dodaje.

Tegorocznymi laureatami są Katarzyna i Mateusz Kłoskowie, prowadzący Fundację Nasze Dzieci – edukacja, zdrowie, wiara i dla których życie nienarodzonych, chorych i bezbronnych ludzi stanowi najwyższą wartość. Ich fundacja stała się szeroko znana dzięki kampanii pro-life, którą przeprowadziła na billboardach wielu polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej z 22 października 2020 roku. Drugą statuetkę otrzymają Marta i Andrzej Witeccy, których postawa pro-life wyraża się m.in. w miłości rodzicielskiej. Są rodzicami Jana, Szymona, Jonatana, Jakuba, Noemi i Estery. Ich dwaj synowie mają zespół Downa. Estera urodziła się z zespołem Edwardsa i żyła 117 dni.

Reklama

Kto otrzymał nagrodę w poprzednich latach?

W latach ubiegłych statuetki otrzymali: dr n. med. Wanda Półtawska (lekarz psychiatra, więźniarka obozu w Ravensbrück, współpracowała ze św. Janem Pawłem II), dr. n. med. Rafał Michalik (pediatra, współtwórca Fundacji „Pro Humana Vita” oraz Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich), dr hab. Alicja Grześkowiak (prawniczka i polityk, współautorka projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, inicjatorka odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży) oraz Teresa Król (pedagog, metodyk, autorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie; dzięki min. Mirosławowi Handkemu i jej staraniom przedmiot ten został wprowadzony do polskich szkół). Wyróżnienie przyznano również Annie i Zbigniewowi Kasprzykom, rodzicom trojga dzieci, w tym Karola z niepełnosprawnością.

Tegoroczni laureaci odbiorą statuetki podczas gali 9 czerwca w domu katechetycznym przy bazylice św. Floriana w Krakowie.

Organizacja pomaga kobietom w ciąży, rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Reklama

kh/mat. prasowe/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę