Nasze projekty

Pierwsze wdowy konsekrowane w diecezji legnickiej. „Rozpoczynacie nowy etap waszego życia”

W legnickiej Katedrze miała miejsce konsekracja ośmiu wdów. To pierwsze kobiety w diecezji legnickiej, które po śmierci swoich mężów zdecydowały się złożyć śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

fot. diecezja.legnica.pl

Nowy początek

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. To tajemnica nowego początku. Dziś także wy rozpoczynacie nowy etap waszego życia – powiedział biskup legnicki Andrzej Siemieniewski podczas konsekracji.

W uroczystości uczestniczyli kapłani z parafii pochodzenia wdów, rodziny, przyjaciele oraz wierni z Legnicy. Wchodząc na tę drogę kobiety, oprócz codziennej modlitwy, będą się jeszcze bardziej angażowały w życie swoich wspólnot parafialnych.

Wartość wdowieństwa

W homilii biskup legnicki wyjaśnił wiernym znaczenie obrzędu konsekracji wdów, który odbywa się w tym miejscu po raz pierwszy. Przypomniał, że stan wdowieństwa poświęconego Bogu wypływa z Pisma św. Jest to zatem kontynuacja tego, co było w historii zbawienia.

Reklama

Już w Starym Testamencie Bóg objawił wartość wdowieństwa. Opisane są tam historie kobiet, które straciły swoich mężów i pozostały w stanie wdowieństwa ze względu na Boga. Bp Siemieniewski przypomniał, że w tym gronie znajdują się także Tamar, Noemi, wdowa z Sarepty, która ugościła proroka Eliasza.

Tamar, Noemi, Judyta i prorokini Anna

Bardzo ważną postacią Starego Testamentu jest wdowa Judyta, która stała się bohaterką narodu wybranego, która poświęciła się dla swojego ludu. Ona stała się figurą Kościoła. Stała się obrazem zwycięstwa nad złem – zaznaczył.

Poczet wdów Starego Testamentu zamyka prorokini Anna, która poświęciła swoje życie Bogu i świątyni, trwając w modlitwach i postach. – Już św. Łukasz wspomina, że to właśnie ona dostąpiła łaski, aby jako pierwsza rozpoznać i przyjąć w świątyni Zbawiciela świata – przypomniał duchowny. Błogosławieństwo wdów to przypomnienie, że są niewiasty, które chcą naśladować świątobliwe kobiety, które Pismo św. ukazuje jako przykład życia poświęconego Bogu, rodzinie i innym ludziom – podkreślił.

Reklama

Wdowy – znak nadziei i zaufania Bogu

Biskup Siemieniewski zauważył, że także w Nowym Testamencie spotykamy wdowy, które spotykał Jezus, które towarzyszyły Jezusowi. Wdowa z Nain, która przeżyła śmierć syna i była świadkiem jego wskrzeszenia, jakiego dokonał Jezus. Ona stała się znakiem przywrócenia nadziei, umocnienia wiary w Boże miłosierdzie – zauważył.

Nie sposób zapomnieć o ubogiej wdowie, którą widział Jezus, która wrzuciła do skarbony dwa pieniążki, całe swoje utrzymanie. Ukazuje ją jako na przykład zaufania Bogu, Bożej opatrzności i bezgranicznego poświęcenia – zaznaczył.

Życie poświęcone Bogu

Zwracając się do kandydatek do stanu wdowieństwa konsekrowanego powiedział: – Po śmierci waszych mężów, za których się modlicie, zapragnęłyście poświęcić swoje życie Bogu. Kościół zaś chce przyjąć w sposób oficjalny, uroczysty wasze oddanie. Cała wspólnota zaś prosi Ojca Niebieskiego, aby napełnił was nowymi darami Ducha Świętego.

Reklama

Biskup legnicki przypomniał także, że najpiękniejszym przykładem życia poświęconego Bogu jest Maryja,. W pewnym momencie życia i ona została wdową, a później straciła także swojego Syna. Ona, po śmierci Józefa pozostała sama, a pod krzyżem na Golgocie przyjęła za swoje dzieci wszystkich ludzi. Stała się dla ludzi najlepszą matką i wiernie pełniła zadanie, które Bóg jej powierzył – powiedział.

Krzyż i brewiarz

Na zakończenie uroczystości bp Siemieniewski poprosił zebranych o modlitwę. Niech dzięki wam doświadczają, że są we wspólnocie miłujących braci, aż nasz Zbawiciel zaprowadzi je do Królestwa Bożego, gdzie z całą wspólnotą będziemy wysławiać miłosierdzie Boga – wskazał. Jako zewnętrzny znak wdowieństwa konsekrowanego bp Andrzej wręczył każdej z kobiet krzyż oraz księgę liturgii godzin.

W diecezji legnickiej istnieją różne formy życia konsekrowanego poza wspólnotami zakonnymi. Jest jedna pustelnica oraz dziewice konsekrowane. Do tego grona dołączyły wdowy konsekrowane.

os, KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę