Nasze projekty

„Oddać siebie na zawsze drugiemu człowiekowi i Bogu”. Na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin

Pod hasłem „Rodzina wspólnotą pokoju” na Jasnej Górze odbyła się dwudniowa 38. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Podczas spotkania przypomniano, że rodzina jest fundamentem, na którym człowiek buduje własną tożsamość i osobowość. W programie znalazły się m.in. konferencje na temat: „Dialog drogą miłości” w narzeczeństwie, małżeństwie oraz związkach nieuregulowanych w Kościele.

Fot. Almos Bechtold/Unsplash

„Pokój na świecie to suma pokoju w naszych rodzinach”

Ks. Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin zwrócił uwagę, że pielęgnowanie postaw pokoju w rodzinach będzie się przyczyniało do budowania pokoju w świecie. Duchowny podkreślił, że „pokój to nie tylko decyzje wielkich tego świata, ale pokój zaczyna się od naszego serca”.

Można powiedzieć, że pokój na świecie to jest suma pokoju w naszych rodzinach, w naszych domach. Pielęgnując postawę pokoju, przyczyniamy się do budowania pokoju w świecie. Jeśli żyjemy w zgodzie wzajemnej i z Bogiem, pokój wnosimy. Jeśli jesteśmy ludźmi skonfliktowanymi, to przekłada się to na świat – zauważył kapłan.

Rodzina – pierwsza i najważniejsza szkoła miłości

Doroczne spotkanie zainaugurowała w sobotę Msza św., której przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP podkreślił, że rodzina jest pierwszym środowiskiem życia, a zarazem pierwszą i najważniejszą szkołą życia i miłości, jest fundamentem. Zwrócił uwagę, że styl życia rodziny, wyznawane wartości, metody wychowania, kultywowane tradycje, budowanie więzi, okazywanie miłości, to bogactwo, które zabieramy z domu i niesiemy w świat. Zauważył, że „dobra rodzina to miejsce wspólnoty i wzajemnego szacunku”. W rodzinie jesteśmy powierzeni w ręce innych, a ich ręce są dla nas nie tyle zagrożeniem, co wyzwoleniem – powiedział.

Reklama

„Trzeba dzielić się sobą a nie prowadzić dyskusję”

W programie znalazły się m.in. konferencje na temat: „Dialog drogą miłości” w narzeczeństwie, małżeństwie oraz związkach nieuregulowanych w Kościele. Mówiono m.in. o tym, na czym polega autentyczny dialog, do czego prowadzi i jak się go nauczyć. O trudnej sztuce porozumiewania się, kompromisów i pokonywania kryzysów mówili małżonkowie Irena i Jerzy Grzybowscy, Beata i Andrzej Marciniakowie oraz Małgorzata i Paweł Świdzińscy.

Jerzy Grzybowski, który z żoną założył międzynarodowe katolickie stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, podkreśla, że właśnie dialog ma kluczowe znaczenie. Podstawą jest wzajemne zrozumienie małżonków, a to rodzi się z umiejętności słuchania, bo małżeństwo to życie ze sobą, a nie obok siebie.

Reklama

Zasady dialogu są proste: to bardziej słuchać, niż mówić, bardziej rozumieć, aniżeli oceniać, dzielić się sobą, a nie prowadzić dyskusję, a nade wszystko wybaczać. To zasady proste, ale jak się okazuje bardzo trudne w realizacji w codziennym życiu – podkreślił Jerzy Grzybowski. Jego żona Irena ocenia, że to właśnie nieumiejętność prowadzenia dialogu, jego brak w małżeństwie, brak poznania siebie i brak otwartości na poznanie współmałżonka są głównymi przyczynami nieporozumień, kłótni, a finalnie często rozejścia się małżonków.

O pokonywaniu kryzysów małżeńskich mówili także Małgorzata i Paweł Świdzińscy, którzy uczestniczą ruchu Spotkań Małżeńskich (a od kilkunastu lat jako animatorzy), prowadzą kursy przygotowujące do małżeństwa „Wieczory dla Zakochanych” i weekendy rekolekcyjne dla małżeństw.

„Zacznijcie od wspólnej modlitwy małżeńskiej”

Joanna i Paweł Rolkowie z córką Patrycją przyjechali z Działdowa. Jak podkreślili, temat dialogu jest ważny, starają się go praktykować w małżeństwie, ale też wiele korzystają z podpowiedzi innych, szczególnie na rekolekcjach, czy jak teraz podczas pielgrzymki. Najważniejsze, od czego można zacząć, to wspólna modlitwa małżeńska i by przynajmniej w niedzielę czytać Słowo Boże. Choć wszyscy żyjemy w biegu, to na ten dialog trzeba znaleźć czas, choćby 10 minut dziennie, dialog o wszystkim, wspieranie się w codzienności – podkreślają państwo Rolkowie.

Reklama

Pomóc młodym w ich drodze życiowej

Pielgrzymka jest podsumowaniem i ukoronowaniem całorocznej troski Kościoła o małżeństwa i rodziny w diecezjach poprzez pracę duszpasterstw rodzin – powiedział bp Śmigiel. Jak zaznaczył, na Jasną Górę przybywają przedstawiciele poszczególnych diecezji, aby wspólnie modlić się, ale też, by dzielić się doświadczeniami.

Centralnej Mszy św. przewodniczył w niedzielę bp Romuald Kamiński. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej prosił wszystkich o codzienną modlitwę za małżeństwa i rodziny, dołożenie wszelkich starań do przygotowania młodych, by w powołaniu do bycia mężem, żoną, matką, ojcem zobaczyli wyjątkowy Boży dar.

Zauważył także, że obok programów, strategii na rzecz dobrego przekazu wielkości i wagi życia małżeńskiego i rodzinnego, które niewątpliwie Kościół wypracował, istotne jest wytrwałe i mądre towarzyszenie młodym w ich przygotowaniu do tego wypełniania powołania czy „wręcz mrówcza praca z konkretnymi ludźmi, pomaganie im w ich drodze życiowej”. Wskazał na taką właśnie pełną oddania pracę specjalistów w poradniach parafialnych czy dekanalnych, choć te siły są skąpe.

Bądźmy wszyscy apostołami tego, co święte – apelował bp Kamiński, zauważając że „nie jest dziś łatwe, przekonać ludzi młodych, że pod pojęciem «ślubuję ci» zawarte jest oddanie siebie na zawsze drugiemu człowiekowi i Bogu”.

W pielgrzymce, którą zorganizował Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy KEP (KODR), uczestniczyli małżonkowie, rodziny z dziećmi, a także duszpasterze i doradcy życia rodzinnego. Dziś także 60 nowych doradców życia rodzinnego złożyło ślubowanie.

Czym jest poradnictwo rodzinne?

Rada KEP do Spraw Rodziny koordynuje duszpasterstwa rodzin na terenie Polski; jest pomysłodawcą wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu wsparcie małżeństwa i rodziny. Organem wykonawczym Rady jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin (KODR).

Poradnictwo rodzinne stanowi uprzywilejowaną dziedzinę apostolatu świeckich, zwłaszcza małżonków. Stąd poradnie parafialne życia rodzinnego są pierwszoplanowym wymogiem duszpasterstwa oferującego pomoc w różnych problemach, (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne, duszpasterskie). Powinny one znajdować się w każdej większej parafii, a tam, gdzie to niemożliwe, w przynajmniej każdym dekanacie.

Pierwsze Katolickie Poradnie Rodzinne w Polsce powstawały już na początku lat 50-tych. Poradnie służą bezpłatną pomocą młodzieży, małżonkom, rodzicom, osobom samotnym poprzez posługę wolontariuszy świeckich (pedagogów, psychologów, prawników i lekarzy oraz przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych), młodzieży i kapłanów.

Organizatorem pielgrzymki jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, mieszczący się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. KODR jest biurem Rady ds. Rodziny KEP.

KAI,zś/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę