Co najbardziej cieszy Polaków? Sprawdź!

Małżeństwo i rodzina oraz relacje towarzyskie, a także miejsce zamieszkania stanowią dla Polaków powód do zadowolenia w życiu. Trzy czwarte Polaków (75%) to osoby ogólnie zadowolone z życia - wynika z najnowszego badania CBOS.

Polub nas na Facebooku!

W badaniu przeprowadzonym na zakończenie ub. roku (1-7 grudnia) CBOS zapytał Polaków, co jest dla nich najczęściej źródłem satysfakcji. Dla większości powód do zadowolenia stanowią relacje towarzyskie i rodzinne.

Bardzo częste jest zadowolenie z przyjaciół i bliskich znajomych (83%), a także z dzieci (72% wśród ogółu badanych, a wśród rodziców – 95%) i małżeństwa lub nieformalnego, stałego związku (65% wśród ogółu, a wśród będących w związkach formalnych lub nieformalnych – 88%).

Zadowoleniu z tych aspektów sprzyja dobra sytuacja materialna. Ponadto satysfakcję z relacji towarzyskich częściej deklarują młodsi niż starsi respondenci.

Aż 81% Polaków jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka. Wpływ na tę satysfakcję ma poziom życia. Zadowolenie z warunków materialnych (np. mieszkania, wyposażenia) deklaruje mniej, bo 62% ankietowanych. Niemal dwie piąte ocenia ten wymiar swojego życia przeciętnie (29%) lub negatywnie (9%).

Znacznie rzadziej Polacy czerpią satysfakcję z wysokości swoich dochodów i sytuacji finansowej. Co trzeci (31%) jest z nich zadowolony, co czwarty (26%) – niezadowolony, natomiast najliczniejsza grupa (42%) określa swoją satysfakcję z dochodów jako przeciętną.

Z kolei 61% odczuwa satysfakcję związaną z wykształceniem i posiadanymi kwalifikacjami, a ponad połowa Polaków (52%, a wśród obecnych lub byłych pracowników – 68%) jest zadowolona z przebiegu pracy zawodowej. Brak satysfakcji w tych dziedzinach deklaruje odpowiednio 12% i 6% (a wśród mających doświadczenia zawodowe – 8%).

Przebieg swojej kariery stosunkowo lepiej niż przeciętnie oceniają osoby o wyższym statusie materialnym i zawodowym: prywatni przedsiębiorcy, członkowie kadry kierowniczej i specjaliści, pracownicy administracyjno–biurowi, a ponadto badani będący już na emeryturze.

Zadowolenie ze stanu swojego zdrowia wyraża 61% Polaków, a niezadowolenie – 16%. Poziom tej satysfakcji maleje wraz z wiekiem. Osoby mające 55 lat i więcej zauważalnie częściej niż młodsze oceniają stan swojego zdrowia negatywnie.

Mniej więcej co drugi Polak (48%) z optymizmem myśli o swoich perspektywach na przyszłość. Ambiwalentne odczucia odnośnie tego, co w ich życiu nastąpi, ma jedna trzecia respondentów (31%), a pesymistyczne – 13%.

W stosunku do ub. roku poziom zadowolenia Polaków z różnych wymiarów życia w zasadzie się nie zmienił. Minimalnie ubyło jedynie zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania oraz nieznacznie wzrosła satysfakcja z własnych warunków materialnych.

Reasumując, odsetki zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, a także dochodów i życia zawodowego są obecnie najwyższe z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 1994 r. Od tego czasu znacznie przybyło osób zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej (z 9% do 32%), zwiększyła się też liczba usatysfakcjonowanych sytuacją materialną swojego gospodarstwa domowego (z 24% do 62%) i znacząco wzrosło zadowolenie z życia zawodowego (z 51% do 68%).

Ponadto więcej osób niż w latach 90. i na początku poprzedniego dziesięciolecia pozytywnie ocenia swoje miejsce zamieszkania i stan zdrowia.

Trzy czwarte Polaków (75%) to osoby ogólnie zadowolone z życia, w tym jedna czwarta (25%) zalicza się do bardzo zadowolonych. Przeciętną satysfakcję deklaruje co piąty (21%), natomiast trzech na stu (3%) – niezadowolenie. Poczucie życiowej satysfakcji częściej mają młodsi (18–44 lata) niż starsi respondenci (45+).


CBOS, lk / Warszawa (KAI)

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Z KRAJU

Rejs żaglowcem na ŚDM Panama 2019

„Sail to Panama” – pod takim hasłem planowany jest rejs żaglowcem „Pogoria” na Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Projekt powstał z inicjatywy grupy społeczników z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Stowarzyszenia „Wypłyń na Głębię” i Stowarzyszenia Sail Training Association Poland.

Polub nas na Facebooku!

„Sail to Panama” ma być rejsem patriotyczno-religijnym, a jego ideą jest uhonorowanie stulecia odzyskania niepodległości Polski oraz czterdziestolecia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. „W Polsce pojęcia patriotyzmu i wiary są ze sobą silnie związane, stąd pomysł wpisania obu rocznic w rejs na zapoczątkowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży” – uzasadniają jego pomysłodawcy.

Na realizacją rejsu czuwa Komitet Organizacyjny Rejsu do Panamy, którego przewodniczącym jest ks. prof. Roman Bogacz z UPJPII w Krakowie.

Podczas wyprawy będą się odbywały spotkania ewangelizacyjne, a w portach planowane są prezentacje polskiej kultury narodowej i regionalnej. W związku z tym zostaną przedstawione małe formy teatralne oraz krótkie aranżacje tańców regionalnych w wielu miejscach świata w polskich strojach ludowych: krakowskich, góralskich, kurpiowskich i innych.

Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej i studentów, która będzie przygotowywać się do wyprawy przez cały rok. Organizator zrekrutuje dwustu członków załogi, których podzieli na pięć grup zmieniających się co etap. Etapy będą dwu i trzytygodniowe. Każdy ma przyjąć inną, czterdziestoosobową załogę na pokład, w tym osoby niepełnosprawne. Nad przebiegiem i uczestnikami rejsu będą czuwać członkowie załogi stałej, opiekunowie, kapłan i opieka medyczna.

Rejs nawiązywać będzie do sztafety łączącej ŚDM w Krakowie z Panamą. Rozpocznie się uroczystą Mszą Św. i spotkaniem w Krakowie. Z Krakowa uczestnicy pojadą autokarem do Rzymu. Planowane jest spotkanie z papieżem Franciszkiem, następnie uczestnicy udadzą się do portu Civitavecchia położonego nieopodal Rzymu. Stamtąd uczestnicy popłyną do Las Palmas (Grand Canaria). Kolejny etap zakończy się w Fort de France (Martynika), a trzeci – w Balboa (Panama). Czwarty etap podróży będzie z Panamy do Hamilton (Bermudy) i ostatni – do Cherbourg (Francja).

W zaplanowanych wcześniej miejscach nastąpią zmiany załóg, którym zapewniony będzie przelot samolotem wraz z opiekunem do Polski. Zarówno transport do Włoch na rozpoczęcie pierwszego etapu, jak i z Francji po zakończeniu etapu piątego, odbędą się autokarami. Przez cały okres rejsu członkowie załogi będą zakwaterowani na statku. Pomiędzy trzecim a czwartym etapem przewidziany jest tygodniowy pobyt w Panamie na obchodach Światowych Dni Młodzieży. Będą brać w nich udział dwie z pięciu załóg.

Projekt będzie realizowany na żaglowcu Pogoria, który służy Katolickiej Szkole pod Żaglami, również zaangażowanej w przedsięwzięcie.

Podczas rejsu do Panamy zostanie zebrany materiał filmowy i fotograficzny, który posłuży do zrealizowania filmu „Czym jest dla Ciebie niepodległość” – relacji z wizyt w różnych krajach wzbogaconej o opis wizerunku Polaków i Polski oczami ich mieszkańców, a także odpowiedź na pytanie: czym jest i ile znaczy niepodległość dla ludzi różnych kultur. Film zostanie opublikowany w mediach społecznościowych oraz emitowany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.


md / Kraków

KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap