Masz kolorowe skarpetki? Dziś Światowy Dzień Zespołu Downa

"Nikt nie zostanie pominięty" - to tegoroczne hasło obchodzonego 21 marca Światowego Dnia Zespołu Downa. Organizatorzy zachęcają, by uczcić ten dzień założeniem niepasujących do siebie kolorowych skarpetek

Polub nas na Facebooku!

Światowy Dzień Zespołu Downa jest obchodzony od 14 lat, w tym od 2012 r. pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.  Tegoroczne hasło jest zaś cytatem z rezolucji ONZ z 25 września 2015 na temat konieczności przekształcania świata na rzecz zrównoważonego rozwoju.

“Jesteśmy zdecydowani na podjęcie śmiałych kroków ukierunkowanych na zmiany, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na ścieżkę zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wyruszając w tę zbiorową podróż zobowiązujemy się, że nikt nie zostanie w niej pominięty” – podkreślono przy ogłaszaniu 17 celów zrównoważonego rozwoju, które powinny być osiągnięte do 2030 r.

Hasło nawiązuje też do smutnych wniosków dotyczących społecznej sytuacji osób z Zespołem Downa. – Dzisiejsza rzeczywistość wskazuje, że przeważają postawy negatywne, niskie oczekiwania, dyskryminacja i wykluczenie osób z Zespołem Downa, co powoduje właśnie, że są one zostawiane w tyle. To dzieje się w społeczeństwie, ale też w środowisku osób niepełnosprawnych i społeczności osób z ZD. Tymczasem te osoby muszą w trakcie swojego życia mieć dostęp do takich dziedzin jak edukacja, opieka zdrowotna, szansę na budowanie relacji społecznych i praca na równi z pozostałą częścią społeczeństwa – argumentują organizatorzy tegorocznego Dnia Zespołu Downa.

“Nade wszystko jednak osoby z Zespołem Downa i ich opiekunowie muszą mieć odwagę ubiegania się o te uprawnienia” – czytamy na stronie Światowego Dnia Zespołu Downa.

 

Brak systemowego wsparcia

Raport “Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce-stan na przełomie 2017 i 2018 roku” opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wraz z Poradnią Bioetyczną UPJPII i Fundacją „Jeden z Nas” wskazuje, że rodziny te odczuwają silny brak systemowego wsparcia ze strony otoczenia, lekarzy, władz samorządowych, Kościoła oraz państwa.

“To, co nas zaskoczyło, to częsta dyskryminacja dzieci z zespołem Downa przez nauczycieli, w tym ze szkół specjalnych – 28 proc. zgłaszanych przypadków dyskryminacji oraz ze strony lekarzy – 18 proc. Rodzice wskazali także częsty brak wiedzy lekarzy na temat zespołu Downa i niechęć do podnoszenia kwalifikacji. 67 proc. respondentów uważa, że spotkało się z ignorancją lub brakiem wiedzy ze strony personelu medycznego” – wskazywała dr n. med. Monika Zazula, główna autorka badań.

Raport pokazał też niską jakość opieki lekarskiej i terapeutycznej oferowanej osobom z zespołem Downa. Obie grupy uzyskały średnią ocenę 3,4 na 6. Rodzice wskazywali także częsty brak świadomości (aż 69 proc. rodzin), że urodzi się dziecko z zespołem Downa, a także problemy z dostępem do badań prenatalnych, odmawianie wykonywania badań przez lekarzy i zatajanie nieprawidłowości w wynikach testów przesiewowych.

– Raport przedstawia także dane dotyczące wsparcia psychologicznego, które otrzymało ocenę 2,2 na 6 i duchowego – 2,9 na 6. Z opieki psychologicznej skorzystało 66 proc., a z opieki duchowej 58 proc. rodzin. Na obecnym etapie życia 40 proc. rodzin zgłasza potrzebę wsparcia duchowego – informowała dr Zazula.

Badanie wskazało ponadto, że przyszłe matki wielokrotnie doświadczają presji ze strony otoczenia i personelu medycznego, aby zdecydowały się na aborcję. Aż 14,5 proc. osób deklarujących się jako wierzące akceptuje aborcję dziecka z zespołem Downa, a przeciwnikami tego rozwiązania jest 63 proc. wierzących rodziców. Z kolei 22,5 proc. rodziców nie ma zdania na ten temat.

Zdaniem komentatorów raportu, podejmowanie przez rodziców decyzji o aborcji dziecka z zespołem Downa często wynika z braku wiedzy na temat tej wady genetycznej.

Rodzice-katolicy zwracali też uwagę na bariery w dostępie do sakramentów dla osób niepełnosprawnych w różnych diecezjach, a także na powszechny brak dostępu do wykwalifikowanych duszpasterzy.

Z kolei 70 proc. rodziców przyznało, że dziecko z zespołem Downa pozwala rozwinąć pełniej ich człowieczeństwo. W wielu przypadkach dziecko wzmacnia związek rodziców – tylko 7,7 proc. dzieci z trisomią jest wychowywanych przez samotnych rodziców, a prawie 80 proc. wychowuje się w rodzinach, gdzie rodzice są w związku małżeńskim.

Badanie przeprowadzono między październikiem 2017 a styczniem 2018 w oparciu o rozmowy z 400 rodzinami wychowującymi dzieci z zespołem Downa.

 

Inicjatywy lokalne

Data 21 marca symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi genetyczną przyczynę zespołu Downa. Tego dnia organizatorzy zachęcają do założenia skarpetek w różnych, wesołych kolorach. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być też z różnych, niepasujących do siebie par.

Profesor Jérôme’a Lejeune, genetyk i lekarz, który odkrył przyczynę zespołu Downa (trisomia 21), był zadeklarowanym obrońcą praw osób z tym zespołem cech wrodzonych, w tym ich prawa do życia, a jego odkrycia z dziedziny genetyki miały zasadnicze znaczenie dla określenia statusu prawnego człowieka w rozwoju prenatalnym.

Co roku 21 marca i w najbliższych dniach organizowanych jest w wielu krajach (w tym również w Polsce) wiele wydarzeń i imprez mających na celu promowanie prawa osób z zespołem Downa do życia i do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Są to m.in. pikniki, przedstawienia czy dni kolorowych skarpetek. Na “Skarpetkowo”, czyli spektakl kukiełek ubranych w kolorowe skarpety zaprasza Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile. Z kolei organizowany przez Stowarzyszenie Zespolaki “Dzień Kolorowej Skarpetki” i Zlot Rodzin Dzieci z Zespołem Downa odbył się już 17 marca w Bydgoszczy.

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach zachęca do udziału w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa poprzez uczestnictwo w grach integracyjnych, warsztatach czy spektaklach w wykonaniu uczniów. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie i Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów “Gracja” organizują 21 marca warsztaty dla dzieci a po południu bankiet integracyjny.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza 21 marca do swojej siedziby (al. Jana Pawła II 13) na otwarcie wystawy sztuki osób niepełnosprawnych „Jedna droga – jeden cel”. W wydarzeniu wezmą udział m.in. laureaci konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych 2018”.

Z kolei do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie zawitają goście ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”.


KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Włoski stygmatyk i mistyk – Brat Elia znów w Polsce

Włoski stygmatyk i mistyk, często porównywany do św. o. Pio, ten, któremu Pan Jezus pozwolił się "sfotografować", w dniach 24 - 27 marca znów odwiedzi Polskę. W czterech miastach poprowadzi spotkania modlitewne z wiernymi.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Brat Elia to najbardziej niezwykły współczesny mistyk, przez niektórych jest nazywany nowym św. Franciszkiem trzeciego tysiąclecia. Nosi stygmaty, które nigdy nie znikają a w każdy piątek rany na jego rękach, nogach i boku otwierają się. Stygmaty otrzymał podczas swojego nowicjatu. W Wielkim Tygodniu przeżywa fizycznie mękę Chrystusa. Najważniejsza jest jednak jego niezwykła relacja z Chrystusem na co dzień: to jemu właśnie Chrystus pozwolił utrwalić swoje oblicze na fotografii.

– Zadaniem brata Elii jest mówienie ludziom o Bogu w sposób najprostszy, nawracanie ich, nauczanie ich modlitwy płynącej z serca oraz życia w zgodzie z naukami Jezusa. Słowa brata Elii płyną prosto do serc słuchaczy. Kiedy mówi miłość Boża przenika każdą cząstkę jego jestestwa, jest jak porywająca rzeka – mówią organizatorzy spotkań z mistykiem. O wielu historiach z jego życia można dowiedzieć się z książek Fiorelli Turolli, które już ukazały się w języku polskim.

Podczas obecnej wizyty w Polsce brat Elia odwiedzi Lądek Zdrój, Ząbkowice Śląskie, Kalisz i Konin. Zgodę na spotkania z bratem Elią wyrazili biskupi tych miejsc.

Brat Elia urodził się w 1962 roku w chłopskiej rodzinie w Apulli na południu Włoch. W wieku 7 lat ujrzał po raz pierwszy anioła. W 1990 rozpoczął nowicjat w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów. Po latach rozeznawania w 2001 r. rozpoczął misję ewangelizacyjną. Od 2004 roku mieszka w Calvi w Umbrii w dawnym klasztorze franciszkańskim z bractwem, które wokół niego powstało. Pozostaje pod zwierzchnictwem biskupa diecezji Terni ks. bp Giuseppe Piemontese OFM oraz pod opieką duchową księdza Marco Belladelliego wyznaczonego do tej posługi przez biskupa.

Szczegółowy plan wizyty brata Elii w Polsce:

 •  Lądek Zdrój niedziela 24 marca 2019 o godz. 17.00
  parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
  Gorzkie Żale – kazanie pasyjne głosi brat Elia
 •  Ząbkowice Śląskie  poniedziałek 25 marca 2019 o godz. 17.00
  parafia św. Anny, ul. św. Wojciecha 12,
 •  Kalisz wtorek 26 marca 2019 o godz. 18.30
  parafia św. Jana Pawła II, ul. Ks. Stanisława Piotrowskiego 13,
 •  Konin środa 27 marca 2019 o godz. 17.00
  parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ul. Przemysłowa 18

 

ad/Stacja7

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap