Nasze projekty

Diecezja płocka o przestępstwach seksualnych duchownych: 20 zgłoszeń w ostatnich 14 latach

Diecezja płocka opublikowała raport dotyczący przestępstw seksualnych duchownych w ostatnich 14 latach. „W latach 2007-2021 strona kościelna otrzymała 20 zawiadomień o możliwości wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych inkardynowanych do diecezji płockiej. W 10 przypadkach zapadł wyrok w sądzie kościelnym, 5 uznano za niepotwierdzone, 5 jest nadal badanych" - czytamy.

źródło: Pixabay.com/Senlay

Raport został przygotowany przezzespół „Ku uzdrowieniu i odnowie”. Jak czytamy na początku, ma on pomóc w oczyszczeniu i uzdrowieniu wspólnoty Kościoła, ma rzetelnie informować o tej sprawie i ma zbudować spójny system prewencji i właściwego reagowania na wykorzystywanie nieletnich.

Raport obejmuje okres od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku. To czas w którym biskupem diecezjalnym jest bp Piotr Libera. Jak zauważają autorzy, wcześniej nie gromadzono dokumentów w tej sprawie i nie przeprowadzano żadnego procesu kanonicznego przeciwko duchownym, którzy mogli dopuścić się molestowania seksualnego.

20 zawiadomień – 10 wyroków w sądzie kościelnym

Raport mówi, że diecezja płocka w tym czasie otrzymała 20 zawiadomień o możliwości wykorzystania seksualnego nieletnich. W 10 przypadkach zapadł wyrok w sądzie kościelnym, 5 uznano za niepotwierdzone, a 5 przypadków cały czas jest badany. „Skazani duchowni stanowią około 1,1% duchowieństwa diecezji płockiej, posługującego w okresie, którego dotyczyły zgłoszenia” – czytamy w dokumencie.

Reklama
Reklama

Na przestrzeni 14 lat, strona kościelna przekazała prokuraturze 15 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, z czego 10 spraw zostało umorzonych, albo nie wszczęto postępowań, w 4 przypadkach prokuratura wniosła akt oskarżenia, a jedno jest w trakcie badania. W 3 sprawach zapadły już wyroki skazujące, w jednym przypadku wyrok do tej pory nie zapadł.

Diecezja zaznacza też, że w 4 przypadkach, mimo umorzenia sprawy przez prokuraturę, strona kościelna przeprowadziła procesy karno-administracyjne, w których zapadły wyroki skazujące. W 2 przypadkach sprawców wydalono ze stanu duchownego, w pozostałych 2 nałożono środki karne w postaci zakazu kontaktu z małoletnimi. 

Kontakty pod pretekstem duszpasterstwa

Większość zgłoszonych spraw dotyczyła wykorzystywania seksualnego dzieci w trudnej sytuacji. „Ofiarami najczęściej były dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej albo były w stosunku zależności lub zaufania wobec sprawców. Kontakt z poszkodowanymi sprawcy nawiązywali pod pretekstem działań duszpasterskich, a najczęstszym miejscem popełnienia czynu karalnego było mieszkanie duchownego. Dwóch duchownych popełniło przestępstwa podczas wyjazdów organizowanych dla dzieci i młodzieży”.

Reklama
Reklama

W chwili popełnienia przestępstwa 2 sprawców było proboszczami, 6 wikariuszami, a pozostali pełnili funkcje w instytucjach diecezjalnych. Wszyscy z nich zostali poddani diagnozie psychologiczno-seksuologicznej, niektórzy podjęli też terapię. Wśród wszystkich problemem było też uzależnienie od pornografii.

Zgłoszenia, które wpłynęły do diecezji płockiej dotyczyły 15 ofiar w wieku od 11 do 17 lat – 11 chłopców i 4 dziewcząt. Cztery osoby poszkodowane w chwili zdarzenia nie miały ukończonych 15 lat.

Kary dla sprawców

Spośród zakończonych spraw, 6 znalazło swój finał w kościelnych procesach karno-administracyjnych. 2 sprawców wydalono ze stanu duchownego, 1 dostał dożywotnie ograniczenie kontaktu z małoletnimi, a 5 czasowy zakaz kontaktu. W zakończonych procesach w sądach powszechnych jeden duchowny za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej otrzymał wyrok pozbawienia wolności na 2 lata w zawieszeniu na 5, oraz zakaz pracy wychowawczej na 2 lata, a drugi za doprowadzenie do obcowania płciowego z osobą małoletnią, otrzymał karę pozbawienia wolności na 2 lata i grzywnę.

Reklama

Jak dodaje diecezja, od 2014 roku prowadzone są też szkolenia prewencyjne wśród księży, a także świeckich. Do tej pory wzięło w nich udział prawie 1400 osób.

„Za każdą ofiarą kryje się konkretna historia zranionego życia, często długie zmaganie z decyzją, by zgłosić przestępstwo władzy kościelnej oraz organom władzy państwowej, powołanym do ścigania tych przestępstw, w końcu doświadczanie długotrwałych skutków głębokiej traumy. Publikacja niniejszego raportu jest w pewnym sensie zadośćuczynieniem, jakie należy się osobom skrzywdzonym i ich bliskim. Ujawnienie informacji o ich dramacie jest niezbędnym krokiem w odzyskaniu godności przez pokrzywdzonych i ważnym elementem w przywracaniu wiarygodności Kościoła” -czytamy w podsumowaniu dokumentu.

ag/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę