50. rocznica śmierci Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

9 października mija 50. lat od śmierci Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. W kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie, gdzie złożone są prochy Jerzego Ciesielskiego – męża, ojca, naukowca i przyjaciela Karola Wojtyły – zostanie dziś odprawiona Msza św. w intencji jego beatyfikacji.

Polub nas na Facebooku!

Urodził się 12 lutego 1929 r. w Krakowie. Studiował na wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, gdzie w 1954 r. uzyskał dyplom inżyniera. Kształcił się w trzyletnim Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które dało mu uprawnienia nauczycielskie. Uprawiał koszykówkę, wioślarstwo, był instruktorem pływania i narciarstwa. Od 1952 r. organizował spływy kajakowe oraz wycieczki piesze i rowerowe.

W 1957 r. Jerzy Ciesielski ożenił się z Danutą Plebańczyk, koleżanką ze Studium Wychowania Fizycznego. Ich małżeństwo błogosławił ks. Karol Wojtyła. Urodziła im się trójka dzieci: Maria (1958), Katarzyna (1961) i Piotr (1962).

Z domu Jerzy Ciesielski wyniósł ugruntowane wychowanie religijne. Później jego wychowawcami byli cenieni krakowscy katecheci: ks. Jan Rosiewicz, a później ks. dr Stanisław Dąbrowski, który zachęcił Jerzego do odbycia po maturze zamkniętych rekolekcji w opactwie benedyktyńskim w Tyńcu. Przyjaźń z katechetą skłoniła też Ciesielskiego do zaangażowania się bardzo w działalność Duszpasterstw Akademickich przy krakowskich kościołach św. Floriana i św. Anny. Pierwszym z nich kierował ks. prof. Karol Wojtyła.

 

Świadek radości ewangelicznej

W kościele św. Anny Jerzy pełnił posługę ministranta podczas coniedzielnych Mszy św. pod przewodnictwem ks. Jana Pietraszki, późniejszego biskupa. Uczestniczył w spotkaniach, podczas których wspólnie czytano Słowo Boże, rozważane w kontekście współczesnych zadań człowieka wierzącego.

W 1960 r. obronił pracę doktorską i został wykładowcą na Politechnice Krakowskiej. W 1968 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był czynnym członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Naczelnej Organizacji Technicznej, która uhonorowała go nagrodą II stopnia za wybitne osiągnięcia techniczne. Opublikował 41 artykułów naukowych na temat konstrukcji żelbetowych, był także współautorem trzech patentów. W październiku 1968 r. został wykładowcą Uniwersytetu w Chartumie (Sudan) jako tzw. visiting professor. Wkrótce sprowadził tam także żonę i dzieci. Krótko przed wyjazdem z Polski Jerzy zetknął się z powstałym we Włoszech ruchem Focolari.

Ciesielski zainicjował posługę Focolari w Chartumie, zapraszając do współpracy i wymiany doświadczeń nie tylko nielicznych miejscowych katolików, ale także protestantów i członków Kościoła koptyjskiego. Po pracy poświęcał się pracy świeckiego misjonarza wśród czarnoskórej mniejszości Sudanu.

Autor biografii świętego inżyniera ks. prof. Jan Machniak przypomina, że Jerzy Ciesielski prowadził notatki, w których zapisywał bieżące wydarzenia, plany pracy nad sobą, rachunki sumienia, które dają wgląd w jego świat duchowy. – Jerzy Ciesielski staje przed nami jako świadek radości ewangelicznej, który świadomie wybrał Chrystusa jako Mistrza na całe swoje życie, a dzisiaj pokazuje, jak pracując zawodowo, będąc mężem i ojcem rodziny żyć Chrystusem, jak kochać żonę i dzieci – podkreśla.

 

Świadek na obecne czasy

W wypowiedziach, przytaczanych m.in. przez zaprzyjaźnionego z nim kard. Wojtyłę, Jerzy Ciesielski wielokrotnie podkreślał, że małżeństwo i rodzina są jego życiowym powołaniem, w którym zawsze obecna była też modlitwa, czytanie i omawianie Ewangelii, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. Zwyczaje te starał się później przekazywać swoim dzieciom tak, aby budować atmosferę pogłębionej, szczerej religijności.

9 października 1970 r. Jerzy Ciesielski zginął wraz z dwojgiem dzieci w katastrofie statku wycieczkowego, który zatonął na Nilu. Z tonącego statku zdołała się wydostać najstarsza córka, Maria.

Prochy inżyniera zostały przewiezione do Krakowa, gdzie spoczęły na cmentarzu Podgórskim 23 listopada 1970 r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kard. Karol Wojtyła. 16 października 1998 r. urnę z prochami przeniesiono do kolegiaty akademickiej św. Anny.

Już w pierwszą rocznicę śmierci, z inicjatywy przyjaciół wmurowano w kościele św. Anny w Krakowie tablicę pamiątkową, dedykowaną pamięci Jerzego Ciesielskiego “chrześcijanina XX wieku, który życiem swym dawał świadectwo miłości Boga i bliźnich”.

Od 1997 roku redakcja i czytelnicy tygodnika “Źródło” rokrocznie na początku stycznia, w rocznicę powstania pisma, przyznają Nagrodę im. Jerzego Ciesielskiego. Jest to wyróżnienie dla osób, które swoim zaangażowaniem zawodowym, działalnością społeczną i osobistym świadectwem wyrażają szacunek dla wartości życia.

 

W drodze na ołtarze

30 listopada 1985 r. kuria metropolitalna w Krakowie ogłosiła komunikat o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego w sprawie heroiczności cnót sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Miesiąc później odbyła się pierwsza sesja procesu. Jego archidiecezjalny etap zakończył się 29 maja 1990 r. 17 grudnia 2013 r. papież Franciszek uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego. Do beatyfikacji brakuje jedynie uznania cudu za jego wstawiennictwem.

Kolegiata przygotowała na swoim kanale YouTube transmisję z dzisiejszego wydarzenia. Msza święta rozpocznie się o 19:30. Po Mszy Teatr Hagiograf przedstawi program pt. „Ojcostwo. Brzemię czy błogosławieństwo? Tyranowski, Wojtyła, Ciesielski”.

 

 

os, KAI, kolegiata-anna.pl/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Konferencja online dla rodziców dziecka utraconego

Z racji przypadającego 15 października Dnia Dziecka Utraconego, tarnowska fundacja Spes organizuje ogólnopolską konferencję online. W kilku miejscach diecezji odbędą się także pochówki dzieci, które zmarły przed narodzeniem i zostały pozostawione w szpitalach.

Polub nas na Facebooku!

Jak mówi wiceprezes Fundacji Spes, Anna Kościółek, poronienie, jak i świadomość o poważnych zaburzeniach rozwoju nienarodzonego dziecka jest wielką traumą dla rodziców. – Z tego względu w obu przypadkach niezbędna jest rzetelna i kompleksowa pomoc. W pierwszym rzędzie udziela jej personel medyczny. Z racji traumatycznych przeżyć – które towarzyszą zarówno rodzicom jak i personelowi medycznemu – to niezwykle ważna, ale i bardzo trudna pomoc, która wymaga ciągłego i wszechstronnego doskonalenia kompetencji, do czego ma służyć konferencja – wyjaśnia Anna Kościółek.

Konferencja pt. „Kompleksowe wsparcie rodzin po stracie dziecka w wyniku poronienia oraz rodzin dziecka ze znacznym zaburzeniem rozwoju zdiagnozowanym w okresie perinatalnym” odbędzie się 20 października o godz. 16.00. W ramach spotkania wysłuchać będzie można dwóch wykładów. Pierwszym będzie prelekcja prof. dr hab. Roberta Śmigla na temat: “Ciężkie wady rozwojowe u dziecka zdiagnozowane w okresie perinatalnym. Rola hospicjum perinatalnego”. Drugi wykład, “Przyczyny poronień. Diagnostyka i postępowanie medyczne po poronieniu” przedstawi dr n. med. Agnieszka Stembalska, specjalista genetyki klinicznej i psychiatra dziecięcy. Po wykładach będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Konferencja jest bezpłatna. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się na stronie. Po wypełnieniu formularza każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do spotkania.


ZOBACZ: Św. Stanisław Papczyński – patron nienarodzonych. Wyślij swoją intencję


Fundacja Spes poinformowała także, że 18 października w Tarnowie odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych, pozostawionych w tarnowskich szpitalach. O 15.00 będzie Msza św. w kościele w Tarnowie Mościcach w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dzieci. – Przed Mszą św. będzie można napisać na specjalnie przygotowanych karteczkach imiona zmarłych dzieci, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem głównym, a po nabożeństwie do mogiły zbiorczej na cmentarzu – mówi Joanna Sadowska, prezes Fundacji.

Po Mszy św. rozpoczną się uroczystości na cmentarzu. Uczestnicy spotkają się przy kaplicy cmentarza w Tarnowie Mościcach, skąd uroczyście przejdą na Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych. Przed pochówkiem odczytane zostaną imiona dzieci utraconych, które rodzice udostępnili Fundacji. Do udziału w ceremonii zaproszono przedstawicieli innych związków wyznaniowych, działających w Tarnowie. Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetowych Miasta Tarnowa.

Do 16 października można zgłaszać do Fundacji imiona dzieci utraconych. Oprócz imienia można również podać datę śmierci i tydzień ciąży, w którym rodzice doświadczyli straty. Zostaną one odczytane w czasie pochówku, a także wpisane do wirtualnej Księgi Pamięci znajdującej się na stronie fundacji. Imiona dzieci można przesyłać przez wiadomość na profilu facebookowym oraz przez stronę.

Dzięki m.in. pomocy Fundacji Spes, parafii i samorządu w diecezji tarnowskiej powstają kolejne miejsca, gdzie zostaną pochowane dzieci, które zmarły przed narodzeniem. Po raz pierwszy taki pochówek odbędzie się np. w Dębicy. To inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II dla uczczenia 100-lecia urodzin Papieża. Uroczysty pochówek odbędzie się 18 października na cmentarzu przy ul. Wielopolskiej. Wcześniej będzie Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego. Zostanie ona odprawiona o 13.00 w intencji rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka.

Podobna uroczystość jest planowana w Tuchowie, gdzie powstaje Pomnik Dziecka Utraconego i grobowiec. To miejsce ma zostać poświęcone 17 października na tuchowskim cmentarzu. Wówczas odbędzie się także pochówek zmarłych dzieci pozostawionych przez rodziców w tuchowskim szpitalu w ciągu minionego roku.


SPRAWDŹ: Jak pomóc rodzicom po stracie dziecka? Jest kompendium dla duszpasterzy


 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap