Don’t kocia łapa

Akcja „Keep calm and don't kocia łapa” ma na celu podkreślenie wartości małżeństwa. Ma również informować, jakie konsekwencje płyną z życia w nieformalnych związkach.

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Akcja ma zachęcić młodych ludzi do zawarcia związków małżeńskich. Jak wynika z informacji podanych przez Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka, tylko w ubiegłym roku doszło do ponad 64 tysięcy rozwodów. Również w zeszłym roku zawarto najmniej małżeństw od… 1945 roku.

– Związki partnerskie opierają się na założeniu, że dopóki jest nam ze sobą dobrze, to możemy razem żyć i korzystać z przyjemności. Wraz z rosnącym stale zjawiskiem konkubinatów pojawia się negatywna konsekwencja w postaci lęku przed odpowiedzialnością za drugą osobę, lęku przed posiadaniem dzieci, przed zaangażowaniem się na poważnie w życie społeczne. – tłumaczy na stronie organizatorów kampanii ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor KODR.

Jak podkreślają organizatorzy akcji: „coraz częściej próbuje się usprawiedliwiać zjawisko kohabitacji tłumacząc, że dobrze przeżyty konkubinat pomaga w dobrym życiu małżeńskim i rodzinnym”. Określenie „na kocią łapę” ma mieć pejoratywny wydźwięk – to związki nietrwałe, w których ludzie żyją bez zobowiązań – razem, a jednak osobno.

Stworzono specjalną stronę internetową – www.nakocialape.pl. Organizatorzy kampanii będą na niej zamieszczać materiały dotyczące rodziny, a w szczególności małżeństwa i konkubinatu. Kulminacja akcji odbędzie się 25 marca w Dzień Świętości Życia.

Organizatorem kampanii „Keep calm and don’t kocia łapa” są: Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Fundacja Razem w Rodzinie oraz Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ – z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Przez ponad 10 lat w Radiu Plus w Gdańsku. Obecnie w Radiu Gdańsk. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polacy akceptują antykoncepcję i rozwody

Wśród Polaków osłabło przekonanie, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować - wynika z raportu Centrum Badań Opinii Społecznej.

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Ponad 40 procent badanych uważa posiadanie zasad moralnych za pożądane, ale jednocześnie dopuszcza, by w pewnych sytuacjach zasady te uznać za nieobowiązujące.

Jak wynika z badań, "na prawo Boże jako normę właściwego postępowania, poza regularnie praktykującymi, stosunkowo najczęściej wskazują osoby najstarsze, o prawicowych poglądach politycznych oraz osoby z wyższym wykształceniem".

Jedynie co piąty badany uważa katolickie zasady moralne jako najlepszą i wystarczającą podstawę moralności. Stosunkowo największą grupę (45 procent) stanowią ci, według których katolickie zasady moralne są w większości słuszne, lecz nie ze wszystkimi z nich zgadzają się – wynika z raportu CBOS.

Przebadano również stosunek Polaków do niektórych zachowań o charakterze moralnym. Z badań wynika, że około trzy czwarte dorosłych Polaków za dopuszczalne uznaje stosowanie środków antykoncepcyjnych (77 proc.) oraz współżycie seksualne przed ślubem (74 proc.). Przyzwolenie na rozwody daje dwie trzecie badanych, a ponad jedna czwarta aprobuje przerywanie ciąży. Współżycie seksualne osób tej samej płci akceptuje 22 proc. ankietowanych, a seks osoby pozostającej w związku małżeńskim z kimś innym niż małżonek, dopuszcza co jedenasty respondent.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (wspomaganych komputerowo) w grudniu ubiegego roku, na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ – z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Przez ponad 10 lat w Radiu Plus w Gdańsku. Obecnie w Radiu Gdańsk. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap