Nasze projekty

Adopcja w 9 krokach

Poznaj etapy procesu adopcyjnego - oto 9 podstawowych kroków

Reklama1. Pragnienie. Decyzja małżonków: chcemy adoptować dziecko

To punkt wyjścia do rozpoczęcia starań, by zostać rodziną adopcyjną. Co oczywiste, trzeba być pełnoletnim, ale też posiadać odpowiednie kwalifikacje osobiste. Ważna jest motywacja, zdrowie oraz stabilna sytuacja materialna, które pozwolą w przyszłości na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich.

2. Czy damy radę? Kontakt z ośrodkiem adopcyjnym

Potencjalni rodzice mogą zgłosić się do wybranego przez siebie ośrodka adopcyjnego. Nie ma rejonizacji, choć w każdym województwie jest przynajmniej jedna taka placówka. Na tym etapie składa się wymagane dokumenty. Przeprowadzane są też wstępne rozmowy, ośrodek wstępnie ocenia kwalifikacje i motywacje potencjalnych rodziców.

3. Nadajemy się? Spotkania, diagnoza, wywiad

Na tym etapie odbywają się spotkania indywidualne z kandydatami na rodziców adopcyjnych. Przeprowadzana jest diagnoza pedagogiczna i psychologiczna oraz wywiad adopcyjny.

4. Rodzice. Szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Szkolenie jest obowiązkowe. Trwa 6-7 miesięcy, nie mniej niż 35 godzin dydaktycznych. Odbywa się w grupie osób starających się o adopcję i przygotowuje do roli rodziców adopcyjnych. Po zakończeniu ośrodek wydaje ocenę końcową wraz z opinią kwalifikacyjną. Jeśli jest pozytywna to rozpoczyna się kolejny etap.

5. Oczekiwanie. Na dziecko

W praktyce może trwać od kilku dni do kilku lat. To do konkretnego dziecka ośrodek dobiera rodziców, by potrafili oni właściwie zaspokoić jego potrzeby, a nie odwrotnie – dziecko do rodziców

6. Czy to dziecko jest nasze? Propozycja konkretnego dziecka

Ośrodek przedstawia kandydatom na rodziców propozycję adopcji konkretnego dziecka. Na tym etapie poznają oni dokumentację dziecka, jego sytuację prawną, rodzinną, zdrowotną, opinię psychologa. Dzieje się to jeszcze bez udziału dziecka. Jeśli małżonkowie akceptują tę propozycję, rozpoczyna się kolejny etap.

7. Pierwsze spojrzenie. Spotkanie z dzieckiem

Najczęściej ma miejsce w placówce, w której dziecko przebywa lub u rodziny zastępczej, która opiekuje się nim czasowo. Pierwsze spotkanie odbywa się w obecności opiekunów czy wychowawców – osób znanych dziecku. Potem następują kolejne spotkania służące nawiązaniu i budowaniu więzi potencjalnych rodziców z dzieckiem.

8. Nasze dziecko. Decyzja o adopcji poznanego dziecka

Decyzja ta uruchamia rozpoczęcie formalności – ośrodek pomaga kandydatom na rodziców adopcyjnych przygotować wniosek do sądu o przysposobienie dziecka.


9. Prawie w domu. Wniosek do sądu o przysposobienie

Rodzice składają wniosek do sądu o przysposobienie dziecka. Bywa, że sąd wydaje tzw. postanowienie o styczności. W praktyce znaczy to tyle, że rodzice mogą już zabrać dziecko do domu. Faktycznie rodzicami zostaną po uprawomocnieniu się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka. Rodzicom pozostaje wtedy załatwić formalności w urzędzie stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka, gdzie zostanie sporządzony jego nowy akt urodzenia.

 

Reklama

stacja7.pl/awo

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę