Nasze projekty
fot. Cathopic

Godzinki o Męce Pańskiej. Przejmująca modlitwa na Wielki Piątek

Rozważanie męki Jezusa Chrystusa poza czytaniem Ewangelii, udział w Liturgii Wielkiego Piątku oraz odprawieniem Drogi Krzyżowej, można także rozszerzyć o Godzinki o Męce Pańskiej. To wyjątkowe nabożeństwo ułożone na wzór modlitwy brewiarzowej, która kontempluje cierpienie Jezusa od pojmania Chrystusa w Getsemani po złożenie do Grobu.

Reklama

Jutrznia

Do odmawiania o świcie

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie


HYMN

Witaj Jezu w Ogrójcu w modłach krwią spocony,
Przez Anioła wzmocniony przez ucznia zdradzony. Przez wrogów krwi Twej chciwych jak zabójca pojmany W dom Annasza wiedziony, bity, krępowany. Ucznie cię odstępują, bojaźń je zwycięża, Piotr się trzykroć zapiera, mówiąc: nie znam męża. Fałszywe świadki na śmierć Pana oskarżają, Niewinnego Baranka, na ofiarę dają.


W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa.
O. Teraz i na wieki wieków, Amen. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała. W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.Na Prymę   

Do odmawiania o godz. 6:00

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie


HYMN

Witaj Jezu cierpliwy, rano prowadzony, Do Piłata, przed sądem zbójców Swych stawiony. Piłat w Jezusie winy żadnej nie znajduje Do Heroda tłumowi wieść go rozkazuje. Herod przez chciwość cudów, gdy pytania czyni, Rozgniewany milczeniem świętym, Boga wini. W białą szatę na wzgardę przyobleczonego, Oddaje Piłatowi Baranka cichego.


W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała. W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.Na Tercję    

Do odmawiania o godz. 9:00

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie

HYMN

Witaj Jezu niewinny, oprawcom wydany, Do słupa przywiązany nago biczowany. Jako z krynicy żywej, tak z świętego Ciała, Krew Twa święta przez mnogie rany wyciekła. A ubranemu w szkarłat, na śmiechy ludowe, Trzcinę za berło dają, cierniem wieńczą głowę. Ku wzgardzie klęczą przy nim, a pluć nań się ważą, Biją w twarz zawiązaną, prorokować każą.


W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała. W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.Na Sekstę    

Do odmawiania w południe

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


HYMN

Witaj, Jezu, przed sądem Piłata stawiony, I wyrokiem niesłusznym na śmierć potępiony. Piłat żadnej przyczyny, śmierci nie znajduje, Obmył ręce, a wyrok straszny podpisuje. Wychodzi Jezus z miasta, krzyżem obciążony, Na twarz w drodze po trzykroć, upada zemdlony. Od własnego narodu męczon, lżony, bity, Przywiedzion jest na miejsce, gdzie ma być zabity.


W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała. W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.Na Nonę    

Do odmawiania o godz. 15:00

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu. Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


HYMN

Witaj Jezu do krzyża gwoźdźmi przykuwany, Sromotnie podwyższony, z łotry porównany. Ręce i nogi święta, srogie ostrza bodły, A Pan za swe zabójce, czyni Ojcu modły. Łotrowi skruszonemu niebo obiecuje, Uczniowi Swą zemdloną Matkę przekazuje. Gdy w śmierci ofiarował Bóg modlitwę Swoją, Pragnął, a zabójcy octem i żółcią go poją. Zatem Pan po spełnionej przenajświętszej Męce. Oddał Ducha Swojego w Boga Ojca ręce.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała. W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.Na Nieszpory    

Do odmawiania wieczorem

Wspomóż, niewinny Jezu, krwaw ą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.


HYMN

Witaj , ofiarny Jezu, wiszący przed zgrają, Jeszcze z boku świętego Krew Twą wytaczają. Człowiek bez winy żadnej, Bóg, który nas stworzył, Umarł za grzechy nasze, by nam raj otworzył. Nikodem ciało z krzyża z Józefem składają, Matce najboleśniejszej ze czcią oddawają. Która łzami je myjąc z przyjaciółmi swymi Opatruje nabożnie maściami wonnymi.

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała. W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.Na Kompletę   

Do odmawiania przed snem

Weź na swą łaskę, Jezu, Boże nasz i Panie Wstrzymaj za nas grzechy nasze słuszne swe karanie. Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie.

HYMN

Witaj Jezu przez Matkę smutną opłakany, I ze łzami sług wiernych w grobie pochowany. Faryzeusze potem wielką trwogę czują, Grób, by Zbawca nie powstał, próżno pieczętują. Pełnią się Boską mocą, Boskie tajemnice, Pan śmierć pokonał, ziścił świętą obietnicę. Daj nam Jezu niech śmierć Twa i Twe zmartwychwstanie, Wiekuistym żywotem i dla nas się stanie.


W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen. W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała. W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym,
O. Amen.Ofiarowanie Godzinek

Z pokłonem prosim, Jezu, przyjmij te godziny, Na cześć srogiej Swej męki, a zgładź nasze winy. Jezu, przez śmierć okrutną i przez rany ciężkie, Prosim, przyjm nas do nieba przez ręce anielskie. Daj, byśmy Ciebie sercem zawsze miłowali, I po śmierci na wieki w niebie wychwalali.

W. O Jezu Zbawicielu świata umęczony,
O. Bądź teraz i na zawsze od nas pochwalony. 

Módlmy się: Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzechy nasze ofiaro, który przez nieograniczoną ku ludziom miłość, poniosłeś mękę okrutną i haniebną śmierć na krzyżu; + Jezu Najsłodszy, którego Ciało święte ze czcią pogrzebane, do trzeciego dnia w grobie spoczywało, *racz sprawić łaską Twoją, abyśmy dla świata obumarłszy, Tobie jednemu zawsze się poświęcili i Twego przykazania z gorliwością strzegli. + Który żyjesz i królujesz w Trójcy Przenajświętszej Bóg po wszystkie wieki wieków. O: Amen.

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę