video-jav.net

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

O dar mądrości, rozumu, męstwa bądź pobożności – poproś Ducha Świętego w piątkowy poranek.

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;

daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione

na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;

daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił

do Boga, a gardził marnościami tego świata;

daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród

niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;

daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela

i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;

daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu,

w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;

daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj

mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał,

i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,

abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.

Amen.

Modlitwa w ciężkim strapieniu

Czujesz jakbyś był w sytuacji bez wyjścia? Jesteś zaniepokojony, zniechęcony, a nawet zrozpaczony? Poproś św. Judę Tadeusza o pomoc!

Polub nas na Facebooku!

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.