Modlitwa o odnowę relacji braterskich

W prawdziwym braterstwie realizuje się przyjaźń, bliskość, jedność i solidarność, co nadaje naszemu życiu większy sens.

Polub nas na Facebooku!

Uważamy jednak za słuszne wysłać do was poselstwo,
ażeby odnowić z wami braterstwo i przyjaźń, ażebyśmy się nie stali dla was obcymi. […] Trzeba bowiem i wypada pamiętać o braciach.
1 Mch 12, 10-12


 

BRATERSTWO

POMYŚL: Mając jednego Ojca, którym jest Bóg, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, bez względu na pochodzenie, rasę, religię, wykształcenie czy sytuację materialną. W prawdziwym braterstwie realizuje się przyjaźń, bliskość, jedność i solidarność, co nadaje naszemu życiu większy sens. Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że braterstwo nie jest rzeczą łatwą. Często dochodzi do konfliktów nawet pomiędzy rodzeństwem, mimo że mamy tych samych rodziców i otrzymaliśmy podobne wychowanie. Pismo Święte przypomina nam o potrzebie odnowy relacji braterskich poprzez pamięć na modlitwie o tych, o których trudno nam pamiętać. To od nas zależy, czy nasi krewni nie będą się stawać dla nas kimś zupełnie obcym.

ks. Jakub Pawłowski MS

MÓDL SIĘ: Dziękuję Ci, Boże, za moich braci i siostry: tych rodzonych i tych, którzy przez lata stali mi się tak bliscy, jak prawdziwe rodzeństwo. Proszę, umacniaj w nas braterską miłość i duchową więź w Tobie.

DZIAŁAJ: Z kim z mojego otoczenia czuję realną, braterską więź? Za kogo z moich sióstr i braci w wierze powinienem więcej się modlić?

 


 

Fragment pochodzi z modlitewnika “Weź i się módl” – duchowego przewodnika, z którym każdego dnia łatwiej jest modlić się i koncentrować na Słowie Bożym.

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Modlitwy św. Siostry Faustyny na wieczorną medytację

W rozmowach z Jezusem Miłosiernym św. siostra Faustyna powierzała Mu wszystkie swoje sprawy. W pisanym przez nią "Dzienniczku" można znaleźć wiele pięknych modlitw. Warto je poznać!

Polub nas na Facebooku!

Wszystkie modlitwy są fragmentami z Dzienniczka św. s. Faustyny.


Modlitwa ufności

Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś sam jeden jest tylko dobry. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano ani nie pamięta ziemia, ani niebo, by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona. O Boże litości, Ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy, gdy się udaję skruszona do miłosiernego Serca Twego, u którego nikt nie doznał odmowy, choćby był największym grzesznikiem (Dz. 1730).

 

Modlitwa o siłę

Jezu, Prawdo Wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej. Nie wyczerpało się Panie miłosierdzie Twoje, a wiec ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł Aniołów i ludzi razem. Chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu Miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja. (Dz. 69)

 

Modlitwa w cierpieniu

Mój Jezu, Ty wiesz, czego doznaje dusza moja na wspomnienie cierpień. Nieraz dziwiłam się, że Aniołowie i Świeci siedzą cicho na takie cierpienia duszy. Jednak oni nas szczególnie w tych chwilach kochają. Dusza moja nieraz krzyczała za Bogiem, jak małe dziecię, kiedy matka zasłoni swoje oblicze, a ono jej poznać nie może, krzyczy, ile sił ma. O Jezu mój, za te doświadczenia niech Ci będzie cześć i chwała. Wielkie i niepojęte jest miłosierdzie Twoje. Wszystko o Panie, coś zamierzył względem mej duszy, jest przeniknięte miłosierdziem Twoim. (Dz. 116)

O Jezu mój, daj mi moc do znoszenia cierpień, aby się nie krzywiły usta moje, gdy piję kielich goryczy. Dopomóż mi sam, aby ofiara moja miłą Ci była; niech jej nie kazi miłość moja własna, choć się ona przeciąga w lata. Niechaj czystość intencji czyni [ją] miłą Tobie i świeżą, i żywą. Nieustanna walka, ustawiczny wysiłek to życie moje, by spełnić wolę Twoją świętą, ale niechaj Cię wszystko chwali, o Panie, co we mnie jest – i nędza, i moc (Dz. 1740).

 

Modlitwa dziękczynna

Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy nie zgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej; o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi – czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? (Dz. 361).

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego (Dz. 1794).

 

Modlitwa o przemianę

Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny – jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: słowo miłosierne – jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem; trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. O Jezu mój, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz.163)

 

Modlitwa o mądrość Bożą

Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam to Panu w tych słowach: Jezu, daj mi rozum, i wielki rozum, jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham. Jezu, proszę Cię o potężny rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych. Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą Boską Istotę i Twoje życie wewnętrzne, Troiste. Uzdolnij mój umysł przez szczególną swą łaskę. Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół, lecz jest skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą, a jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy (Dz. 1474).

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap