Jezus tworzy z nas jedność

Nie ma Chrystusa bez Kościoła, ani Kościoła bez Chrystusa. Nie ma też Ciebie bez Zbawiciela i Jego mistycznego Ciała.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
— Rz 12, 4-5 —

 

POMYŚL: Każdy z nas, wierzących, w łączności z Chrystusem, jest częścią ciała – Kościoła. Bez Chrystusa jesteś tylko ręką, nogą, okiem. A czym jest część ciała w oderwaniu od organizmu? Dlatego tak bardzo ważne jest wszczepienie w Chrystusa i w Jego Kościół. Inaczej będziesz tylko kikutem, niezdolnym do prawdziwego życia. Każda część ciała jest potrzebna, żeby organizm prawidłowo funkcjonował. Jesteś wyjątkowy i niezastąpiony, nie bój się więc jedności z Jezusem i Kościołem. Nie ma Chrystusa bez Kościoła, ani Kościoła bez Chrystusa. Nie ma też Ciebie bez Zbawiciela i Jego mistycznego Ciała. Zaryzykuj, nie masz nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Odważysz się?
– ks. Marcin Karłowski –

 

MÓDL SIĘ: Tak wiele wśród nas podziałów, krytyki, rywalizacji. Wejdź, Panie, ze swoją miłością w każdą ranę uprzedzenia, niezgody, nienawiści, konfliktu. Chcę być Twoim uczniem niosącym pokój i jedność w każdym środowisku.

 

DZIAŁAJ: W jaki sposób staram się budować jedność? A może jestem tym, który swoją postawą pogłębia konflikty, niezgodę, nienawiść? Czy pragnę zgody? Co robię, by ją wprowadzić?


Fragment pochodzi z modlitewnika “Weź i się módl” – duchowego przewodnika, z którym każdego dnia łatwiej jest modlić się i koncentrować na Słowie Bożym.

 

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Litania na Objawienie Pańskie

Abyśmy za przykładem Mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy.

Polub nas na Facebooku!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu Nazareński, Królu Żydowski,
Jezu, Królu królów i Panie nad panującymi,
Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci,
Jezu, Mistrzu i Prawodawco nasz,
Jezu, Gwiazdo Jakubowa,
Jezu, Przedwieczne Słowo Ojca, który przybrałeś ludzką naturę,
Jezu, Oczekiwanie i Pociecho wszelkich ludów,
Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się błogosławione,
Jezu, któryś z Maryi, niepokalanej Dziewicy narodzić się raczył,
Jezu, którego pastuszkowie w żłóbku widzieli i pokłon oddali,
Jezu, do którego Mędrcy ze Wschodu z największym upragnieniem dążyli,
Jezu, któryś w dniu dzisiejszym przez gwiazdę doprowadził Mędrców do oddania Tobie pokłonu,
Jezu, któremu Mędrcy skarby swoich krajów przynieśli w darze,
Jezu, któryś tych Mędrców z pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył,
Jezu, któremu Mędrcy, jako swemu Królowi i Bogu-Człowiekowi, pokłon oddali,
Jezu, któryś tych Mędrców uczynił głosicielami Twego Bóstwa,
Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło dla ich oświecenia,
Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać,
Jezu, miłujący nas Zbawco, który będziesz sędzią naszym,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, o Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, o Jezu.

 

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu. 
Od cudzych i własnych grzechów,
Od pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od pychy żywota,
Od niedostatku i wszelkiego faryzeizmu,
Od zaślepienia duchowego,
Od zatwardziałości serca,
Od wiecznego potępienia,

 

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, o Jezu.
Abyś nas zechciał wszystkich na tej ziemi obdarzyć pokojem,
Aby wszystkie dusze będące w czyśćcu mogły być przyjęte do nieba,
Abyśmy za przykładem pasterzy i Mędrców mogli Ciebie szukać i znajdować,
Abyśmy za przykładem Mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy,
Aby wszystkie dzieci starały się naśladować Twoje cnoty i Twoją pobożność,
Aby również wszyscy dorośli coraz bardziej usiłowali stać się do Ciebie podobni,
Abyśmy mogli cierpliwie znosić przykrości tego życia za Twoim świętym przykładem,
Abyśmy zechcieli przygotować nasze serca na godne mieszkanie dla Ciebie,
Abyśmy się wyrzekli naszych grzechów i usiłowali prowadzić cnotliwe życie,
Abyśmy zdołali oswobodzić nasze serca z wyniosłości i pychy,
Abyśmy mogli żyć w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi,
Abyśmy się ubiegali nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra królestwa niebieskiego,
Abyśmy mogli stać się uczestnikami łask Twego Wcielenia i Twojej wiekuistej chwały,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie.
W: I przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w Twarz blasku Twojego majestatu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap