Posted by & filed under .

Krótko: Piotrek, trzeba głosić Ewangelię Chrystusa!