Nasze projekty

Scena 12: Twoją duszę miecz przeniknie

Scena z życia Maryi: Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą ‒ a Twoją duszę miecz przeniknie ‒ aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. (Łk 2,34–35) Scena z życia Renaty: Koleżanka pożyczyła […]

Scena 11: Ofiarowanie w świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy , aby Je przedstawić Panu

Dziecko w książęcej rodzinie było od chwili poczęcia następcą tronu. „To świadectwo życia poczętego”

Nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł , zanim się poczęło w łonie Matki

Scena 9: Ona, On i Niemowlę

Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie

Scena 8: Czas rozwiązania

„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie”

Scena 7: Raduje się duch mój

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy

Scena 6: Rozproszył pyszniących się

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich

„Nie możemy stracić tego dziecka!”

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

Scena 4: Bądź pozdrowiona

Posłał Bóg anioła Gabriela, do Dziewicy poślubionej mężowi

Scena 3: Pełna Łaski

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia , gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny

Scena 2: Oto ja Służebnica Pańska

Niech mi się stanie według słowa Twego

30 scen z życia Maryi

Ile razy dziennie przeglądamy się w lustrze?

Wspieraj nas - złóż darowiznę