Jubileusz Chrztu Polski – 14-16 kwietnia

Zbliżają się główne obchody jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. Odbędą się od 14 do 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, miastach będących kolebką polskiej państwowości. Złożą się nań m.in. specjalne spotkanie Episkopatu, nadzwyczajne obrady Zgromadzenia Narodowego, liczne celebracje liturgiczne oraz wydarzenia kulturalne i ewangelizacyjne. Towarzyszyć im będzie legat papieski w osobie kard. Pietro Parolina.

Polub nas na Facebooku!

Biorąc pod uwagę fakt, że przyjęcie chrztu w 966 roku było początkiem zarówno Kościoła, jak i państwa na ziemiach polskich, jubileuszowe obchody mają charakter kościelno-państwowy, a patronuje im Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

Główne obchody jubileuszu odbędą się dokładnie w 1050. rocznicę chrztu, czyli od 14 do 16 kwietnia br. w Gnieźnie i Poznaniu. Rozpocznie je spotkanie Konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie 14 kwietnia, z udziałem Legata Papieskiego, kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej oraz reprezentantów innych konferencji biskupich. Po południu biskupi wezmą oni udział w uroczystej celebracji jubileuszowej na pobliskim Ostrowie Lednickim, który jest jednym z prawdopodobnych miejsc, gdzie mógł dokonać się chrzest, po czym nastąpi Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej.

Poznańskie obchody rozpocznie nocne czuwanie z 14 na 15 kwietnia przy Ikonie Matki Bożej Częstochowskiej w kościele farnym. 15 kwietnia rano odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu w Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki. W południe nastąpią uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Swe orędzie wygłosi Prezydent Andrzej Duda, po czym zabrzmi Jubileuszowe “Oratorium 966.pl”. Będzie to pierwsze w historii Zgromadzenie Narodowe poza Warszawą. Po jego zakończeniu nastąpi procesja maryjna ulicami Poznania do katedry na Ostrowie Tumskim z udziałem licznych wiernych, zwieńczona Eucharystią.

Ostatni dzień obchodów, sobota 16 kwietnia będzie miał charakter wybitnie ewangelizacyjny i zostanie zrealizowany na poznańskim stadionie INEA, pod hasłem: “Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Zostanie tam odprawiona Msza św. z chrztem dorosłych i posłaniem wieńczącym centralne obchody jubileuszu. Wieczorem na stadionie zaprezentowane zostanie specjalne wykonanie musicalu poznańskiego Teatru Muzycznego “Jesus Christ Superstar”.

Obchody jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski nie ograniczają się bynajmniej do wskazanych tu celebracji, ale ich celem – analogicznie jak Wielkiej Nowenny z okresu Millennium – jest odnowa wiary i tożsamości chrzcielnej Polaków oraz odkrycie wynikającej z niej misji wobec nowych wyzwań, przez jakimi staje dziś Kościół w Polsce. Służy temu specjalna duszpasterska mapa drogowa realizowana od czterech lat, w postaci ogólnokrajowego programu duszpasterskiego pod hasłem: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Obecne obchody jubileuszu poprzedził 10. Zjazd Gnieźnieński (11-13 marca) pod tytułem: “Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”, zrealizowany przez liczne ruchy i stowarzyszenia chrześcijańskie pod kierunkiem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Nastąpił na nim ekumeniczny rachunek polskiego chrześcijaństwa, gdzie przedstawiciele kościoła katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego odpowiadali m.in. na pytanie: co zrobiliśmy z naszym chrztem? Zastanawiano się też w jaki sposób prawosławni oraz rzymsko- i grekokatolicy z Polski, Ukrainy i Rosji mogą pracować nad pojednaniem tych narodów, niezależnie od obecnej, rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.


mp / Poznań

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Fundament jedności Europy dało chrześcijaństwo”

„Najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i umacniało ją przez wieki chrześcijaństwo” - powiedział abp Wojciech Polak. Prymas Polski jest gościem międzynarodowej konferencji „Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, która odbywa się w Bydgoszczy.

Polub nas na Facebooku!

Abp Wojciech Polak podziękował za zaproszenie do wzięcia udziału w otwarciu kolejnego sympozjum organizowanego przez Centrum Studiów Ratzingera, które działa w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Jak podkreślił, tematyka refleksji dobrze wpisuje się w świętowaną niebawem przez Kościół w ojczyźnie 1050. rocznicę Chrztu Polski. Dodał, że historyczna data chrztu Mieszka I, 14 kwietnia 966 roku, stanowi ów symboliczny początek „chrześcijańskiej koncepcji Polski w chrześcijańskiej Europie”.

To prawda, że samo pojęcie Chrztu Polski – jak podkreślił prymas – musimy rozumieć w tym dziejowym akcie w szerszym zakresie. – Polska była wtedy krajem raczej „in statu nascendi”, powstającym dopiero w wyniku podbojów Mieszka. Na pewno jednak – jak zauważa historyk średniowiecza bp Grzegorz Ryś – „1050 lat temu książę wiedział, że prowadzi swoich pobratymców w świat łacińskiej kultury i że czyni ich obywatelami europejskiej wspólnoty ludów zwanej christianitas – wspólnoty, w której każdy wymiar życia osobistego i publicznego (z politycznym włącznie) naznaczony był chrześcijaństwem”. Myślę, że właśnie w tym sensie wprowadzał nas właśnie do chrześcijańskiej Europy – mówił.

Prymas zaznaczył, że przybywa do uczestników konferencji z miejsca, w którym płyną „źródła chrzcielne Polski”. Podkreślił, że jest to także miejsce przechowywania relikwii św. Wojciecha, biskupa i męczennika, który swoją męczeńską krwią „niejako przypieczętował przyjęty chrzest”. – A postać tego „Świętego Europejczyka” przypomina nam, że to właśnie u Jego grobu i przy Jego relikwiach św. Jan Paweł II w „millenium jego męczeńskiej śmierci” mówił, że „najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i umacniało ją przez wieki chrześcijaństwo, że choć historia Europy jest jak wielka rzeka, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, co znaczy, że różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem, to jednak zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany właśnie na chrześcijaństwie” – cytował papieża Polaka.

Abp Polak życzył uczestnikom konferencji, aby refleksja, która dotyczy myśli kard. Ratzingera na temat chrześcijańskiej koncepcji Europy i Polski pozwoliła powrócić do tych fundamentów, które zwłaszcza w tym czasie przemian, mogą stać się nadzieją na przyszłość. – O takiej przecież nadziei właśnie przypominał nam kard. Ratzinger, gdy pisał kiedyś, że „Europa stała się wyrazem tego, co jednoczy, co wspólne, co poprzedza podziały i nigdy nie może być przez nie całkowicie usunięte. I dodał, że synonim pokoju i pojednania: to jest wielkość i pozytywna strona doświadczenia Europy w naszej epoce”. Może właśnie wobec wszystkich dzisiejszych trudności, które przeżywa Europa, trzeba nam do tego wracać i o tym pamiętać – zakończył prymas Polski.


jm / Bydgoszcz

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap