Kard. Stella do księży: nie szukajcie własnych korzyści

- Jesteśmy powołani do bycia sługami nie dążącymi do zysku, którzy nie szukają w swej posłudze własnej korzyści, ani nie wysuwają pretensji do nagrody i roszczeń - powiedział kard. Beniamino Stella do uczestników międzynarodowego zgromadzenia Unii Apostolskiej Kleru w Rzymie.

Polub nas na Facebooku!

W homilii podczas Mszy św. prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa wyjaśnił, na czym powinien polegać „prawdziwy autorytet” kapłana. Wskazał, że nie może on „wykorzystywać stroju duchownego do rozwijania własnego «ja»”, gdyż – jak się wyraził, cytując papieża Franciszka – „ksiądz jest człowiekiem bosym”. Oznacza to „pielęgnowanie komunii i braterskich relacji”. – Powinniśmy żyć darem z samych siebie na rzecz braci – podkreślił kardynał.

 

Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa wezwał członków Unii do unikania „pochlebstw władzy”, karierowiczostwa i „szukania własnej chwały”. Zachęcił ich też do „noszenia w sercu i przedstawiania Panu na modlitwie kapłanów samotnych i przeżywających trudności, którzy przeżywają wewnętrzne ciemności”.

 

– Wartość Unii Apostolskiej Kleru polega na pomocy kapłanom, by nie utracili głębokiego kontaktu z darem, otrzymanym podczas święceń – stwierdził włoski purpurat kurialny.

 

Unia Apostolska Kleru, powstała ponad 150 lat temu we Francji z inicjatywy ks. Victora Lebeuriera. Jest stowarzyszeniem duchownych diecezjalnych, którzy zobowiązują się we wzajemnym wsparciu realizować w pełni życie według Ducha, poprzez pełnienie swej posługi. Jej cechą charakterystyczną jest uprzywilejowanie braterstwa, wypływającego z sakramentu święceń, w celu popierania wśród duchowieństwa i w Kościele życia wspólnotowego, wzorowanego na modelu wspólnoty apostołów z Chrystusem.


pb (KAI/SIR) / Rzym

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papież ratuje 30 tys. mieszkańców Sudanu Południowego

Mieszkańcy Sudanu Południowego będą beneficjentami papieskiego daru pieniężnego, jaki Franciszek przekazał w lipcu 2017 r. FAO - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. 25 tys. euro miało być przeznaczone na pomoc dla głodujących na wschodzie Afryki.

Polub nas na Facebooku!

Ojciec Święty postanowił wnieść swój wkład do programu FAO, która zamierza rozdać w tej części Czarnego Lądu ziarna i narzędzia rolnicze rodzinom wiejskim cierpiącym wskutek konfliktów zbrojnych i suszy. FAO poinformowała, że odbiorcami papieskiej pomocy będzie 30 tys. mieszkańców wioski Yei w regionie Ekwatoria w Sudanie Południowym, w której uprawy zostały zniszczone podczas walk. Pięć tysięcy tamtejszych rodzin otrzyma paczkę siedmiu szybkorosnących warzyw i narzędzia rolnicze.

 

– Dzięki wkładowi papieża Franciszka mieszkańcy Yei będą mogli ponownie podjąć swą produkcję rolną i uciec przed głodem – powiedział Serge Tissot, przedstawiciel FAO w Sudanie Południowym.

 

– Jesteśmy bardzo wdzięczni – oświadczył pastor Jeremiah Taban z Kościoła episkopalnego w Yei. – Ludzie naprawdę cierpią w Sudanie Południowym i czekają na powrót pokoju. Gdyby papież Franciszek mógł nas zobaczyć, naprawdę by się zmartwił, gdyż żaden człowiek nie powinien żyć w takich warunkach – dodał duchowny.

 

Pilnej pomocy żywnościowej potrzebuje około 145 tys. mieszkańców Ekwatorii. Także pozostałym 4,8 mln mieszkańcom Sudanu Południowego w poważnym stopniu brakuje żywnościowego bezpieczeństwa. Według FAO, sytuacja żywnościowa w tym kraju pogorszy się jeszcze bardziej na początku 2018 r., gdyż „sezon głodu” – jak bywa nazywany okres wyczerpania zapasów żywności przed kolejnymi żniwami – rozpocznie się trzy miesiące wcześniej niż było przewidziane.


pb (KAI/Zenit) / Dżuba

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap