Sąd Najwyższy Australii rozpatrzy apelację kard. Pella

Sąd Najwyższy Australii zgodził się na rozpatrzenie apelacji prawników kard. Georga Pella, który został skazany 2018 r. na 6 lat więzienia za molestowanie seksualne dwóch nastoletnich chórzystów w 1996 r., kiedy był arcybiskupem Melbourne.

Polub nas na Facebooku!

Zgodnie z wyrokiem, dopiero po odbyciu 3 lat i 8 miesięcy kary będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie. 78-letni kardynał przebywa w więzieniu od 176 dni, gdzie – jak informuje CNA – jest pozbawiony prawa odprawiania codziennej Mszy św.

Jak uzasadniali prawnicy, wyrok skazujący został wydany pomimo „uzasadnionych wątpliwości”, przemawiających na korzyść oskarżonego. Chodziło m.in. o fakt, że jedna z ofiar przed śmiercią przyznała, że nie była molestowana przez kard. Pella, a także o to, że materiałem dowodowym w sprawie przeciwko purpuratowi były jedynie zeznania drugiej z ofiar, którym zaprzeczały relacje 20 świadków powołanych przez obronę.

W oświadczeniu wydanym przez przewodniczącego episkopatu Australii, abp Mark Coleridge stwierdził, że „wszyscy Australijczycy mają prawo odwołać się od wyroku do Sądu Najwyższego. Kard. George Pell skorzystał z tego prawa, a Sąd Najwyższy stwierdził, że wydany w jego sprawie wyrok skazujący uzasadnia jego rozpatrzenie. Przedłuży to długi i trudny proces, ale możemy jedynie mieć nadzieję, że apelacja zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe, i że wyrok Sądu Najwyższego przyniesie wszystkim jasność i rozstrzygnięcie”.

Jak oświadczył rzecznik Sądu Najwyższego odwołanie kard. Pella może zostać rozpatrzone najwcześniej w marcu 2020 r.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Najmłodszy biskup rzymskokatolicki przyjął święcenia

Pomoc nadeszła! - oznajmił biskupowi kijowsko-żytomierskiemu nuncjusz apostolski na Ukrainie. W sobotę 9 listopada w Kijowie święcenia biskupie przyjął ks. Oleksandr Jazłowiecki. 40-letni biskup pomocniczy jest obecnie najmłodszym rzymskokatolickim biskupem na świecie.

Polub nas na Facebooku!

Papież Franciszek 18 września 2019 r. mianował ks. Jazłowieckiego biskupem pomocniczym diecezji kijowsko‑żytomierskiej. To pierwszy biskupem pochodzącym z Szarogrodu i pierwszy biskup – absolwent Seminarium Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

Primus Servus Dei (Najpierw sługa Boży) — te słowa św. Tomasza Morusa bp Oleksandr Jazłowiecki wybrał na swoją biskupią dewizę. Natomiast w jego biskupim herbie znalazła się siekera — symbol świętego męczennika, barwy flagi ukraińskiej, wyrażające jego miłość do ojczyzny oraz Księga Słowa Bożego i kielich z hostią.

Głównym konsekratorem najmłodszego biskupa był abp Claudio Gugerotti, Nuncjusz Apostolski w Ukrainie, a współkonsekratorami — ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Witali Krywicki i biskup diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski. Z tej okazji episkopat Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego zgromadził się w Kijowie. Wraz z pasterzami Eucharystię koncelebrowało prawie 170 księży z całej Ukrainy i różnych stron świata. Na uroczystość również przybyli wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich, a także przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich, Towarzystwa Biblijnego, biskupi i księża z zagranicy (m.in. z Polski, Białorusi, Moldawii, Włoch, Szwajcarii), przedstawiciele władz państwowych i korpusu dyplomatycznego.

Witając przybyłych bp Krywicki zaznaczył, że jest to “długo oczekiwane święto dla całej naszej diecezji”. Na ręce nuncjusza podziękował Papieżowi Franciszkowi za nominację biskupią dla diecezji kijowsko-żytomierskiej i poprosił o udzielenie święceń, zachęcając do modlitwy za ks. Oleksandra.

Podczas homilii abp Gugerotti najpierw zwrócił się do bp. Dubrawskiego, zaznaczając, że jego diecezia jest bardzo ważną dla Kościoła Katolickiego w Ukrainie. Nucjiusz Apostolski podziękował hierarsze “za ojcowską czułość i troskę”, którą otaczał biskupa nominata, pochodzącego z diecezji kamieniecko-podolskiej. Nuncjusz zaznaczył, że bp Dubrawski powierzył mu w pewnym momencie «klucze od przyszłości», nominując ks. Oleksandra rektorem Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. «Pomoc nadeszła!» — powiedział arcybiskup Gugerotti, zwracając się do bp. Krywickiego, który do tego czasu sprawował rządy nad diecezją sam.

W imieniu kapłanów diecezji kijowsko-żytomierskiej nowego biskupa powitał rzywitał proboszcz kościoła katedralnego pw. św. Zofii w Żytomierzu. Przełożeni zakonów męskich i żeńskich w Ukrainie, przedstawiciele rodzin diecezji kijowsko-żytomierskiej, a także parafianie z Szarogrodu zapewnili, że będą się za niego modlić.

Oleksandr Jazłowiecki urodził się 2 marca 1979 r. w Sharogrodzie obwodu winnickiego. Po szkole zawodowej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Ducha Świętego w Gródku Podolskim. W 2004 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Leona Dubrawskiego. Pracował jako wikariusz w Murafie i jako wychowawca w seminarium w Gródku. Od 2006 roku kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie z Rzymu pracował w seminarium jako prorektor. A od 2014 do 2018 r. — rektor Wyższego Seminarium Duchownego diecezji kamieniecko-podolskiej. Od 13 sierpnia 2018 r. został wysłany do pracy w diecezji kijowsko-żytomierskiej, gdzie pracował jako kanclerz i moderator kurii. 18 września 2019 r. został nominowany na biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej przez papieża Franciszka.

 

Źródło: Credo.pro

awo

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap