Praktyka duchowa „przebaczenia Bogu” nie jest zgodna z wiarą Kościoła

Ukazał się przygotowany przez Komisję Nauki Wiary dokument na temat praktyki „przebaczenia Bogu". Można się z nią spotkać w niektórych kręgach wspólnot charyzmatycznych. Jak wskazują autorzy dokumentu, ani w Piśmie Świętym ani w Tradycji Kościoła nie ma wzmianek o takiej praktyce lub zachęt do niej.

Polub nas na Facebooku!

W sierpniu br. przewodniczący Komisji Nauki Wiary, abp Stanisław Budzik, zapowiedział, że Komisja zajmie się m.in. powszechną w wielu wspólnotach praktyką “przebaczania Panu Bogu”. Wyjaśnił, że taka praktyka duchowa istniała w niektórych grupach modlitewnych, a na jej pojawienie się mogły mieć wpływ metody terapeutyczne, charakterystyczne dla współczesnej psychologii.

Wspomniane „przebaczenie” miałoby polegać na wewnętrznej lub zewnętrznej deklaracji przebaczenia Bogu lub na prośbie skierowanej do Boga o łaskę takiego przebaczenia. Akt przebaczenia Panu Bogu w niektórych kręgach zaleca się odmawiać codziennie przez 30 dni, wskazując konkretne sprawy, które “wybacza się” Mu.

Opinia wskazuje, że jeśli człowiek nie jest pogodzony z wolą Bożą, przeżywa trudne chwile, doświadcza niezawinionej krzywdy, to bywa, że rodzi się w nim żal i pretensje do Pana Boga, które stanowią przeszkodę do nawiązania z Nim głębokiej relacji i trwania w niej. “Przebaczenie” Panu Bogu zaś – postulowane przez zwolenników tej praktyki – miałoby oczyścić i otworzyć na spotkanie z Bogiem, co zaowocowałoby pozytywnymi konsekwencjami dla życia duchowego.

 

 

Autorzy dokumentu zauważyli, że niekiedy używa się wyrażenia “przebaczenie Bogu”. Mowa wtedy o akcie, który tradycyjnie nazywany jest “przyjęciem Bożej woli”, w nawiązaniu do słów z Modlitwy Pańskiej: “Bądź wola Twoja!” (Mt 6,10). “Przebaczeniem” nazywa się wtedy akt zgody na zrządzenia Opatrzności. W takim wypadku jest to raczej zmiana języka, niż oznaczanej treści. Jednak jak wskazuje dokument, taka zmiana może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień i błędnych skojarzeń, dlatego należy stosować osadzone w nauczaniu Kościoła nazewnictwo, a zatem: “przyjmuję wolę Bożą” oraz “ufam Bogu”, nie zaś: “przebaczam Bogu”.

Zdarza się też, że duchowa praktyka „przebaczenia Bogu” nie jest rozumiana jako równoznaczna z “przyjęciem Bożej woli”, lecz jest aktem o odmiennym charakterze, w którym chodzi o rzeczywiste przebaczenie Bogu. Dokument stwierdza jednoznacznie, że ani na kartach Starego i Nowego Testamentu, ani w żadnych pomnikach Tradycji nie znajdujemy praktyki przebaczenia Bogu lub zachęty do niej.

Autorzy dokumentu podkreślają, że nieobecność praktyki „przebaczenia Bogu” w Piśmie Świętym i Tradycji jest w pełni zrozumiała, ponieważ praktyka ta sprzeciwia się objawionej nauce o transcendencji Boga wobec człowieka, prawdzie o Opatrzności Boga i o naturze przebaczenia. Biorąc zatem pod uwagę to, że praktyka przebaczania Bogu nie znajduje się w objawionym źródle Prawdy oraz że stoi w sprzeczności z objawioną nauką o relacji Boga do człowieka, o Opatrzności Boga i o naturze przebaczenia, w dokumencie stwierdzono, że praktyka przebaczania Bogu nie jest zgodna z wiarą Kościoła.

Całą Opinię można przeczytać na stronie Episkopatu.

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

2021 ogłoszony rokiem kard. Wyszyńskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że przyszły rok będzie Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 27 listopada.

Polub nas na Facebooku!

W 2021 roku przypadają dwie ważne daty związane z kard. Wyszyńskim – to 120. rocznica jego urodzin i 40. rocznica śmierci. Ponadto wszyscy Polacy oczekują na beatyfikację Prymasa, która z racji epidemii nie mogła mieć miejsca w pierwotnie zaplanowanym terminie, czyli 7 czerwca br.

Inicjatorem tej uchwały był Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kardynał Stefan Wyszyński był w latach 1960-1981 Wielkim Kanclerzem Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej w 1999 roku w uniwersytet jego imienia. Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, 10 września, senat uczelni przyjął uchwałę, a następnie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, przekazał ją na ręce marszałków Sejmu i Senatu.

“Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego” – głosi uchwała przyjęta przez posłów 27 listopada.

Dokument podkreśla zaangażowanie Prymasa Tysiąclecia “nie tylko w życie religijne, ale również w życie społeczne naszego Narodu zagrożonego demoralizacją i powojenną dewastacją życia rodzinnego, brutalną ateizacją ze strony wojującego komunizmu, godzącego także w podstawowe swobody i wolności obywatelskie”. Zwrócono także uwagę, że “swoje nauczanie kardynał Stefan Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności”.

Jak czytamy w uchwale, “Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał »Kochał Ojczyznę więcej niż własne serce«”.

Uchwałę o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem kard. Wyszyńskiego przyjęto zdecydowaną większością głosów. Podczas piątkowego posiedzenia Sejm podjął także uchwały ogłaszające rok 2021 m.in. rokiem Konstytucji 3 Maja, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema.

 

os, UKSW.pl, sejm.gov.pl/Stacja7.pl

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap