Episkopat: nie ma mowy o “przenoszeniu” grzechu lub kary za grzech z jednej osoby na inne

Komisja Nauki Wiary Episkopatu Polski opublikowała dokument "Opinia o niektórych społecznych skutkach grzechu", w którym wyjaśnia wątpliwości dotyczące tego, jaki wpływ grzech pojedynczego człowieka wywiera na cały Kościół.

Polub nas na Facebooku!

Dokument pt. Opinia o niektórych społecznych skutkach grzechu stanowi uzupełnienie dokumentu pt. Grzech pokoleniowy i uzdrowienie pokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne, przygotowanego przez Komisję Nauki Wiary KEP w 2015 r. O ile poprzedni dokument akcentował indywidualny wymiar grzechu i odpowiedzialności za popełniony grzech, o tyle obecny podejmuje kwestię wpływu, jaki grzech pojedynczego człowieka wywiera na cały Kościół.

 

 

Dokument przedstawia biblijne i teologiczne źródła, pozwalające mówić o grzechu społecznym, przywołując także odnoszące się do tej kwestii dokumenty Magisterium. W zasadniczej części dokumentu zostają wskazane konkretne znaczenia, jakie nadawane są pojęciu „grzech społeczny”, oraz określone zostaje to, na jakich płaszczyznach może przebiegać współzależność pomiędzy grzechem jednostki a kondycją duchową innych osób. W swej końcowej części dokument wskazuje na duchowe środki, które powinny zostać podjęte wobec duchowego zła, które – choć wynika z grzechów poszczególnych osób – to jednak niszczy całą społeczność Kościoła.

 

CZYTAJ TEŻ: Czy cierpimy za grzechy przodków? Episkopat rozwiewa wątpliwości

 

Dokument podkreśla, że w przypadku „grzechu społecznego” – podobnie jak „grzechu pokoleniowego” – nie może być mowy o jakiejkolwiek formie „przenoszenia” grzechu, winy lub kary za grzech z jednej osoby na inne. W przypadku omawianej materii należy również unikać wikłania się w niebezpieczne spekulacje: wpływ, jaki zło wywiera na człowieka – zarówno co do swych przyczyn, skutków, jak i sposobów oddziaływania – stanowi do pewnego stopnia obszar tajemnicy (misterium iniquitatis). Pewny fundament dla myślenia o złu świata znaleźć można w Objawieniu zawartym na kartach Pisma Świętego oraz w doktrynalnej tradycji Kościoła.

 

Z całym dokumentem można zapoznać się tutaj.

 

ah, BP KEP/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Znamy datę święceń biskupich ks. Jacka Grzybowskiego

Biskup nominat Jacek Grzybowski przyjmie święcenia biskupie w katedrze św. Floriana dnia 19 grudnia 2020 roku - poinformował ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, bp. Romuald Kamiński.

Polub nas na Facebooku!

26 listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek mianował ks. Jacka Grzybowskiego biskupem pomocniczym diecezji warszawsko – praskiej. Biskup Romuald Kamiński poinformował, że święcenia biskupie nominata odbędą się 19 grudnia w katedrze św. Floriana w Warszawie.

“W ponad milionowej diecezji Warszawsko-Praskiej „żniwo Pańskie” jest wielkie, dlatego z miłością i troską przyjmijcie biskupa nominata Jacka, by pełen mocy Ducha Świętego służył posługą biskupią wiernym, niósł im Chrystusa, dawał o Nim świadectwo swoją wiarą i prowadził do Niego przykładem” – napisał w komunikacie bp. Kamiński.

 

 

Biskup – nominat Jacek Kamiński ma 47 lat. Od lat młodzieńczych związany jest z Ruchem Światło – Życie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 r. w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym filozofii, profesorem nadzwyczajnym UKSW. Od 2017 r. jest członkiem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych, a od 2018 r. członkiem Rady Kapłańskiej diecezji warszawsko-praskiej. Od 2017 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim i dyrektorem Domu Słowa Bożego Arka na Grochowie w Warszawie.

 

ZOBACZ TEŻ: Nowy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap