Nasze projekty

Od września uczniowie będą uczyć się w szkole łaciny

Od września 2020 r. pierwszoklasiści liceów ogólnokształcących i techników będą mogli uczyć się łaciny i kultury antycznej – rozporządzenie na ten temat wydało 16 lipca Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Kościele katolickim łacina aż do czasu Soboru Watykańskiego II była podstawowym językiem liturgicznym, a do dziś jest językiem urzędowym w Watykanie.

Do XVIII wieku łacina była w Europie podstawowym językiem w komunikacji międzynarodowej, a jej znajomość jest wręcz niezbędna, by poznawać historię dziedzictwa kulturowego tego kontynentu. W Polsce była językiem urzędowym aż do czasu rozbiorów, a w Watykanie pozostaje nim do dziś. Do Soboru Watykańskiego była natomiast podstawowym językiem Liturgii Kościoła. Obecnie zasady łaciny reguluje Papieska Akademia Języka Łacińskiego. Dziś nie jest już dla nikogo językiem ojczystym, ale nie zanikła jej znajomość.

Od września mogli się go uczyć także polscy uczniowie. MEN wydało rozporządzenie, które włącza język łaciński i kulturę antyczną do podstawy programowej w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych II stopnia. Dyrektorzy szkół będą mogli zdecydować, który przedmiot spośród plastyki, muzyki, łaciny i filozofii będzie realizowany w szkole.

Dotychczas łacina i kultura antyczna były przedmiotami, które mogły być nauczane w szkołach tylko na poziomie rozszerzonym. Jak czytamy w rozporządzeniu MEN „rolą przedmiotu język łaciński i kultura antyczna realizowanego w zakresie podstawowym jest wyposażenie uczniów w umiejętność czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich”. Resort zaznacza, że zajęcia mają nie tyle przekazywać wiedzę deklaratywną o języku i jego zasadach gramatycznych, ale uczyć umiejętności rozumienia i pokazać, jak łacina i kultura antyczna wpłynęły na języki i kulturę europejską w późniejszym czasie. Mowa tu także o wpływie łaciny na język polski.

Reklama
Reklama

Łacina jest bardzo ważnym językiem dla wiernych Kościoła katolickiego, jedną z jego nazw jest właśnie „Kościół łaciński”, co odnosi się do tradycji liturgicznej Kościoła. Warto też wiedzieć, że łacina była na terenie Cesarstwa Rzymskiego językiem obowiązującym, więc Jezus z Rzymianami porozumiewał się właśnie w tym języku. Za oficjalne tłumaczenie Pisma Świętego uznawana jest Wulgata, czyli przekład Biblii z języków oryginalnych na łacinę, którego dokonał św. Hieronim na przełomie IV i V wieku n.e. Od czasu Soboru Trydenckiego natomiast łacina była powszechnie stosowanym językiem liturgii Kościoła, zmienił to dopiero Sobór Watykański II 400 lat później, wprowadzając możliwość sprawowania nabożeństw w językach narodowych, zaznaczając jednak, że łacina nadal pozostaje właściwym językiem liturgii.

os/Stacja7

Reklama
Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite