video-jav.net

“Maryja uczy nas fantazji miłosierdzia”

Maryja uczy wrażliwości i dobroci, wyobraźni czy wręcz fantazji miłosierdzia, konkretnego poświęcenia swojego życia drugim - powiedział na Jasnej Górze prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy odpustowej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Metropolita gnieźnieński ocenił, że pomimo dzielących nas różnic, naprawdę możliwa jest zgoda i jedność. Na dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę dotarło 32 tys. pątników.

Polub nas na Facebooku!

"Maryja uczy nas fantazji miłosierdzia"
Maryja uczy wrażliwości i dobroci, wyobraźni czy wręcz fantazji miłosierdzia, konkretnego poświęcenia swojego życia drugim - powiedział na Jasnej Górze prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy odpustowej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Metropolita gnieźnieński ocenił, że pomimo dzielących nas różnic, naprawdę możliwa jest zgoda i jedność. Na dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę dotarło 32 tys. pątników.

Prymas przypomniał, że obchodzona uroczystość Matki Bożej częstochowskiej jest kolejnym etapem obchodzonego w tym roku jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. – Dar chrztu domaga się owocnego przyjęcia i wiernej odpowiedzi, dlatego po raz kolejny, wpatrując się w Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, pragniemy dziękować i uwielbiać Boga za nasze odrodzenie z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, za wszczepienie w Chrystusa i włączenie do wspólnoty Kościoła – podkreślił abp Wojciech Polak.

Przywoławszy słowa papieża Franciszka wypowiedziane na Wawelu, że “konieczna jest mocna nadzieja i ufność w Tym, który kieruje losami narodów, otwiera drzwi zamknięte, przekształca trudności w szanse i stwarza nowe scenariusze tam, gdzie wydawało się to niemożliwe” podkreślił, że w taki sposób Kościół w Polsce przeżywał jubileusz Chrztu najpierw w Gnieźnie i Poznaniu, później na Jasnej Górze i w Krakowie, a także w innych miejscach w naszej Ojczyźnie.

– Na horyzoncie wspólnego życia, pod polskim niebem, w naszych domach rodzinnych wciąż są takie wartości, dzięki którym, pomimo dzielących nas różnic, naprawdę możliwa jest zgoda i jedność. – powiedział prymas Polski podczas sumy odpustowej na wałach jasnogórskich. Przypomniał papieskie słowa skierowane do Polaków, że to właśnie zgoda, pomimo różnorodności poglądów, jest pewną drogą do osiągnięcia dobra wspólnego całego narodu polskiego.

Prymas podkreślił, że z tym cudownym miejscem, z Jasną Górą, nieodłącznie związana jest prawda o nas samych, nasza tożsamość. – Tutaj, podobnie jak w Kanie, spotykamy Jej matczyne spojrzenie, troskliwe i opiekuńcze. Tutaj też jesteśmy w szkole posłuszeństwa i zawierzenia Jezusowi we wszystkich sytuacjach. Maryja nie tylko wstawia się za nami, ale uczy wrażliwości i dobroci, wyobraźni czy wręcz fantazji miłosierdzia, konkretnego poświęcenia swojego życia drugim – powiedział abp. Wojciech Polak.

Hierarcha zauważył, że Maryja pomaga odkryć, czego nam brakuje do pełni życia. – Życie w swej pełni, to życie szczęśliwe, pełne Bożego pokoju i ładu, życie, które nie jest targane różnymi sprzecznościami, wydawane na pastwę naszych egoizmów, karmione pragnieniem wygody, beztroską czy obojętnością na drugich – ocenił. Zwrócił uwagę, że nikt nie jest w stanie sam, o własnych siłach i jakimś własnym pomysłem, uczynić swego życia pełnym i szczęśliwym. Nikt nie przemieni wody w wino, nie dokona uzdrawiającego cudu i nie zapewni innym pełni szczęścia.

Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę, że to świętowanie jest przedłużeniem majowej uroczystości Matki Bożej Królowej polski, w czasie której odnowione został akt zawierzenia Matce Odkupiciela.

Prymas Polski przewodniczy jasnogórskiej Mszy odpustowej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W Eucharystii uczestniczą dziesiątki tysięcy wiernych, którzy w ostatnich dniach pieszo pielgrzymowali do narodowego sanktuarium na Jasnej Górze.


mip / Jasna Góra

 

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej – historia

26 sierpnia, obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi.

Polub nas na Facebooku!

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej - historia
26 sierpnia, obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi.

O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnych.

Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki Bożej Częstochowskiej w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej Góry. Święto to miało być obchodzone w środę po 24 sierpnia. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekretem Kongregacji Obrzędów z dnia 26 października 1956 – na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego – uroczystość liturgiczna została przyznana wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto to obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła katolickiego w Polsce.

Prymas Wyszyński w 1957 roku w Częstochowie rozpoczął program odnowy moralno-duchowej Polski w czasach opresji komunistycznych, zwany Wielką Nowenną. Zakończyło ją w 1966 roku ponowne powierzenie całego narodu opiece Matki Bożej z okazji tysiąclecia Chrztu Polski.

W tym czasie przygotowań kopia obrazu jasnogórskiego przewędrowała wszystkie diecezje polskie. Nie zabrakło momentów dramatycznych, kiedy to władze komunistyczne uwięziły wędrującą kopię zakazując jej peregrynacji. Zakończeniem uroczystości nowennowych była kolejna koronacja obrazu i odnowienie ślubów Jana Kazimierza.

Do tamtych wydarzeń nawiązują tegoroczne obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski polscy biskupi wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 26 sierpnia będzie on uroczyście odnowiony w każdej polskiej parafii.

Nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem z 1966 r. umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który do dziś cieszy się wielką czcią.


mip, mp, it / Jasna Góra

 

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Share via