Kraków: trwa akcja ” Rodacy-Bohaterom”

Do 13 stycznia potrwa akcja charytatywna " Rodacy-Bohaterom", którą koordynuje w Krakowie Akademia Ignatianum. Oprócz zbiórki darów, gromadzone są również środki finansowe, które przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie kombatantów i polskich środowisk w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej oraz na renowację miejsc pamięci.

Polub nas na Facebooku!

Akcja rozpoczęła się 1 grudnia i ma charakter jubileuszowy – to już jej dziesiąta edycja. W ramach inicjatywy zbierane są artykuły chemii gospodarczej, żywność o przedłużonej dacie ważności (np. konserwy mięsne i rybne, ryż, mąka, herbaty, kawy, kakao, słodycze, kasza, olej, warzywa i owoce w puszce czy makaron) oraz środki finansowe na zakup brakującej żywności.

Wszystkie datki trafią do Polaków mieszkających na Kresach. Kiedyś pomoc obejmowała ok. 200 żołnierzy Armii Krajowej, obecnie jest ich ok. 70, więc wsparcie trafia też do ich rodzin i Polaków, którzy do tej pory tam mieszkają. „W ten sposób dziękujemy im za ich bezinteresowną walkę o wolność Polski przed laty i za opiekę nad polskimi miejscami pamięci na tych terenach” – powiedział Tomasz Ubik, przewodniczący Samorządu Studenckiego Ignatianum.

„Jest to nasz przejaw patriotyzmu XXI wieku. Nasza pomoc dociera na Litwę, Białoruś, Ukrainę i do Mołdawii. Wszędzie tam w dalszym ciągu mieszkają Polacy. Im ta pomoc jest bardzo potrzebna” – dodał Tomasz Konturek, koordynator akcji w Małopolsce.

Dary można przynosić do gmachu Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26, szatnia w podziemiach) w dniach 1-22 grudnia i 9-13 stycznia, od poniedziałku do sobota w godz. 8.00-19.00.

Szczegółowe informacje o akcji można uzyskać pod adresem e-mail [email protected] i pod numerem telefonu 785 042 119.

W ub. roku w ramach akcji zebrano ponad 5 ton żywności, z których przygotowano około 400 jednakowych paczek.

Darczyńcy proszeni są, by do składanych rzeczy dołożyć kartki świąteczne. „Dla naszych rodaków z Kresów są one niezwykle ważne i dostarczają im wielu wzruszeń. Dla nich to jest wyraz szczególnej pamięci z naszej strony” – podkreślił Konturek.

W ramach jubileuszowej edycji akcji odbędą się także koncerty. Pierwszy będzie mieć miejsce 11 grudnia o godz. 18.00 na barce Aquarius, gdzie z koncertem charytatywnym wystąpi zespół Forteca. W czasie drugiego koncertu w bazylice oo. jezuitów w Krakowie będzie można posłuchać najsłynniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Lidii Jazgar i Jacka Wójcickiego.

Inicjatywę można także wesprzeć poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen nr: 41 1440 1185 0000 0000 1283 9308. Do końca kwietnia gromadzone będą na nim fundusze na wsparcie finansowe kombatantów i polskich środowisk w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej, transport paczek na Kresy oraz renowację miejsc pamięci.

Więcej informacji o akcji można odnaleźć na stronach internetowych www.rodacybohaterom.plwww.ignatianum.edu.pl/rodacy.


luk (KAI) / Kraków

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Debata wokół postaci ks. Musiała

„Ks. Stanisław Musiał, mówiąc o relacji chrześcijan do Żydów, był bardzo ortodoksyjny” – podkreślił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś podczas spotkania zorganizowanego w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie. Podczas debaty "Czarne jest czarne – czy Kościół jest antysemicki?" zastanawiano się nad aktualnością przesłania jezuity, publicysty „Tygodnika Powszechnego”, autora głośnego komentarza „Czarne jest czarne” z 1997 r., podejmującego ważny problem antysemityzmu w Kościele katolickim w Polsce.

Polub nas na Facebooku!

Podczas debaty redaktor „Tygodnika Powszechnego” Janusz Poniewierski przypomniał kontekst powstania głośnego tekstu ks. Stanisława Musiała opublikowanego na łamach „Tygodnika Powszechnego” w listopadzie 1997 roku, w przededniu wyborów do polskiego parlamentu. Publicysta zwrócił uwagę, że tekst był zainspirowany wypowiedzią gdańskiego duchownego, ks. Henryka Jankowskiego, wskazującą, że katolikom nie wolno głosować na osoby pochodzenia żydowskiego. „Ks. Jankowski otrzymał od swojego przełożonego, abp. Gocłowskiego roczny zakaz głoszenia kazań. Jednak powodem kary nie był antysemityzm, lecz wypowiadanie się z ambony na temat polityki” – wspominał Poniewierski.

 

Prof. Stanisław Krajewski wskazał, że mimo ks. Musiał został powszechnie uznany za człowieka, który najbardziej poszedł w kierunku odrzucenia kościelnej poprawności i zaczął mówić o godności Żydów, to proces jego zaangażowania w sprawy Żydów w Polsce był powolny. Podkreślił, że dzieciństwo i czasy seminarium upłynęły w atmosferze semickiego tabu. „Przemiana ks Musiała napawa dumą. Postawę jezuity powinni naśladować nie tylko katolicy, ale także przedstawiciele innych wyznań, również Żydzi” – podkreślił.

 

„Artykuł ks. Musiała był głosem, na który wielu katolików w Polsce długo czekało” – pokreślił Adam Michnik. Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” wskazał, że spostrzeżenia wskazane w artykule „Czarne jest czarne” były bardzo trafne. „Tak faktycznie było. Ks. Musiał zdemaskował konkretne techniki eklezjalne, zmierzające do tego, by mówić w taki sposób, by nic nie powiedzieć” – zaznaczył Michnik. Redaktor zwrócił uwagę, że tekst ks. Musiała był testem radykalnym. „Jednak jego radykalizm polegał na odwołaniu się do Ewangelii. Przekonywał, że istniała wówczas wśród wierzących nienawiść, która odczłowieczała tych, których sam Jan Paweł II nazwał starszymi braćmi w wierze” – stwierdził Michnik.

 

Abp Grzegorz Ryś z kolei zaznaczył, że ks. Stanisław Musiał, mówiąc o relacji chrześcijan do Żydów, był bardzo ortodoksyjny, zgodny z nauczaniem Kościoła, zwłaszcza soborowego dokumentu „Nostra Aetate”. „Koniecznie musimy zdać sobie sprawę, ze dziewiętnaście wieków teologii zastępstwa nie da się odwrócić dwoma pokoleniami recepcji „Nostra Aetate”. Ciągle potrzeba czasu. Jednak przez 50 lat obowiązywania tego dokumentu, wiele dobrego się już wydarzyło” – zaznaczył metropolita łódzki.

 

W spotkaniu udział wziął również prof. Jan Grosfeld. Politolog wskazał na zaangażowanie Kościoła na świecie i w Polsce w prowadzeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego,. Ocenił jednocześnie, że dokonuje się to na poziomie oficjalnej doktryny i nie wpływa to na praktykę parafialną Kościoła.

 

O doświadczeniu dystansu kościelnej hierarchii wobec problemu antysemityzmu mówił natomiast ks. Wojciech Lemański. Wskazał, że więcej trzeba mówić o stosunku chrześcijan do Żydów nie tylko na konferencjach, czy sympozjach, ale z ambon kościołów i kaplic.

 

Spotkanie w 20. rocznicę publikacji tekstu ks. Musiała zorganizowała Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Debata odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie.

 

Ks. Stanisław Musiał był filozofem, publicystą „Tygodnika Powszechnego”, rzecznikiem współpracy katolicko-żydowskiej, członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Za opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” tekst „Czarne jest czarne”, otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii publicystyki. W artykule apelował, aby hierarchia Kościoła zareagowała na antysemickie wypowiedzi niektórych duchownych.

 

Otrzymał również nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2001, przyznawaną przez Żydowski Instytut Naukowy dla osób badających stosunki polsko-żydowskie oraz wkład polskich Żydów w kulturę polską.

 

Ks. Musiał zmarł 5 marca 2004 roku. Od 2008 r. krakowskie stowarzyszenie Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” przyznaje nagrody im. ks. Stanisława Musiała. Otrzymują je osoby i organizacje zaangażowane w pogłębianie i promowanie dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.


mip / Warszawa
KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap