Nasze projekty

Kościół w Polsce – najważniejsze wydarzenia 2015

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2015 roku w Kościele w Polsce

STYCZEŃ

1 – Zgodnie z jednomyślną decyzją Sejmu rozpoczął się Rok Jana Pawła II.

6 – Około miliona ludzi w ponad 330 miastach i miejscowościach w całej Polsce i kilkadziesiąt tysięcy w 15 miastach za granicą wzięło udział w Orszakach Trzech Króli.

Reklama
Reklama

13 – Caritas jest najpopularniejszą i najchętniej wspieraną organizacją charytatywną w Polsce – podało TNS OBOP. Kolejne miejsca zajmują Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Polski Czerwony Krzyż.

14 – Prawie 12 mln zebrała w 2014 r. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin – poinformował prezes Fundacji, ks. Jan Drob.

15 – Pod hasłem hasło: „Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi” (Ps 32,5) obchodzono XVIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne wydarzenia rozpoczęły się modlitwą chrześcijan i Żydów przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau. Następnie, w Bielsku-Białej, obyła się sesja naukowa, ogłoszenie „Apelu o upamiętnienie Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów”, nabożeństwo w katedrze i spotkanie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej.

Reklama
Reklama

20 – Skierowany do władz, pracodawców i ludzi pracujących „Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” podpisali w Warszawie przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. W liście zauważa się, że niedziela traci dziś swój wyjątkowy, sakralny charakter. Autorzy deklarują wsparcie dla wszelkich inicjatyw społecznych na rzecz zachowania świątecznego wymiaru tego dnia. W imieniu Kościoła katolickiego dokument podpisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (KEP) abp Stanisław Gądecki.

26 – Stosunek muzułmanów do państwa był jednym z tematów sesji naukowej towarzyszącej obchodom XV Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W tym roku odbyły się one na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Reklama

LUTY

2 – W dziedzinie małżeństwa i rodziny „duszpasterska praktyka zdradziła papieża Jana Pawła II, ponieważ nie poszła za jego głosem, nie zapoznała się nawet z jego nauczaniem – powiedział w wywiadzie dla KAI abp Henryk Hoser. Dodał, że 40 lat swojego kapłaństwa poświęcił tej problematyce, promując hasło „ewangelizacji intymności małżeńskiej”. Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego w Polsce pod tym względem było i jest lepiej, natomiast „w wielu innych krajach, po kontestacji nauczania Kościoła, wyrażonego przez bł. Pawła VI w encyklice „Humanae vitae”, zaprzestano praktyki duszpasterstwa rodzin”.

4 – Sprzeciw wobec inicjatyw państwa, „które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny” wyraziło prezydium KEP. Biskupi krytykują m.in. wprowadzenie do sprzedaży bez recepty pigułki „dzień po” oraz prace nad ratyfikacją Konwencji o przemocy wobec kobiet zaznaczając, że „wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi”. Wyrażono też „poważny niepokój” z powodu ataków na przedmiot „Przygotowanie do życia w rodzinie” i zapowiedzi przygotowania ustawy o związkach partnerskich.

6 – Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej.

8 – O tragicznym losie irackich chrześcijan, organizowaniu pomocy i powodach wybuchu konfliktu w tym regionie mówił dziennikarzom tuż po powrocie z Bagdadu abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący KEP zapowiedział też wydaniu listu Episkopatu nt. prześladowań chrześcijan.

10 – Bp Józef Górzyński, 55-letni biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej został mianowany przez papieża arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej. Będzie wspomagał abp. Wojciecha Ziembę do czasu złożenia przezeń w 2016 r. rezygnacji z urzędu z racji ukończenia 75. roku życia

23 – Śmierć Jana Pawła II nie pozostała bez wpływu na wiarę i religijność jego rodaków – podało CBOS. Od 2005 r. stopniowo zmniejsza się liczba uczestników niedzielnych Mszy, Polacy rzadziej się modlą, podwoił się odsetek osób zaliczających się do raczej lub całkowicie niewierzących. Od 2005 do 2014 roku odsetek respondentów w swoim przekonaniu wierzących i stosujących się do wskazań Kościoła zmniejszył się z 66 do 39 proc., znacząco przybyło natomiast tych, którzy twierdzą, że wierzą na swój własny sposób (z 32 do 52 proc.).

Już 44 miasta objęła tegoroczna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, inicjatywy znanego duszpasterza i społecznika (pomysłodawcy Szlachetnej Paczki) ks. Jacka Stryczka.

MARZEC

12-13 – Z apelem do wszystkich polskich parafii o nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z parafiami (rzymskokatolickimi i greckokatolickimi) na Ukrainie zaapelowali biskupi podczas zebrania plenarnego w Warszawie. V niedziela Wielkiego Postu była zaś obchodzona jako Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie. Po pierwszym dniu obrad biskupi zwiedzili Muzeum Żydów Polskich POLIN.

15-17 – Delegaci ze wszystkich polskich diecezji obradowali nt. kolejnego roku duszpasterskiego, którego celem jest pogłębienie tożsamości chrzcielnej Polaków. Program zatytułowany „Nowe życie w Chrystusie” towarzyszy obchodom 1050. rocznicy chrztu Polski.

31 – 31 – Rządowy projekt umożliwia stosowanie procedury in vitro bez podjęcia realnej próby leczenia prawdziwej przyczyny niepłodności – napisało w oświadczeniu Prezydium KEP. Biskupi stwierdzają, że „wobec inicjatywy uchwalenia złego prawa naszym obowiązkiem jest przyjęcie prawa, które poprawi obecną sytuację, a nie ją bez zastrzeżeń zalegalizuje”.

KWIECIEŃ

13 – Tomasz Rożek, publicysta „Gościa Niedzielnego”, popularyzator nauki, odebrał podczas Gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich doroczną Nagrodę Dziennikarską im. bp. Jana Chrapka „Ślad”.

15-16 – cykl debat wierzących i niewierzących, organizowanych w ramach „Dziedzińca Dialogu” zainicjowanego przez Benedykta XVI zorganizowano w Warszawie. W debacie „Kościół, świat dialog”, zorganizowanej w Domu Arcybiskupów Warszawskich, obok kard. Gianfranco Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, zasiedli m.in. Adam Michnik, Mirosława Grabowska, Wiktor Osiatyński i Marek Jurek.

16-19 – Ponad 160 oficyn uczestniczyło w 21. Targach Wydawców Katolickich zorganizowanych w Warszawie.

17 – Ponad 40 księży uczestniczyło w zorganizowanym w Polsce po raz pierwszy spotkaniu duszpasterzy osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Takie debaty mają pomóc polskim biskupów w wypracowaniu stanowiska przed nadzwyczajnym Synodem Biskupów na temat rodziny – mówił na spotkaniu abp. Stanisław Gądecki.

25-26 – O wierność wierze, solidarność w misji i nie marnowanie świadectwa chrześcijan, którzy giną za Chrystusa apelowali biskupi podczas dwudniowych uroczystości świętowojciechowych w Gnieźnie. W tym roku odpust odbywał się w łączności z 990. rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego, która miała miejsce w Gnieźnie w 1025 roku.

29 – Z udziałem tysiąca pielgrzymów z Polski i Niemiec, w tym 40 polskich biskupów, w Dachau odbyły się obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego. Uroczystej Mszy św. w Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa na terenie byłego obozu współprzewodniczyli metropolita Monachium i Fryzyngi kard. Reinhard Marx i metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. W obozie w Dachau zginęło 868 polskich księży.

MAJ

24 – Przyznawaną przez Fundację im. Kardynała Adama Kozłowieckiego statuetkę „Serce bez granic” otrzymała dr Helena Pyz. Misjonarkę z Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach uhonorowano za zasługi na rzecz misji, pomoc najbardziej potrzebującym głosząc Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Uroczystość odbyła w Sandomierzu.

26 – Życzenia skutecznego jednoczenia Polaków wokół spraw najważniejszych dla Polski przekazało prezydentowi elektowi Andrzejowi Dudzie Prezydium KEP. „Większość rodaków, w tym także młodzi, łączy z Pańską prezydenturą wiele nadziei” – napisali biskupi w liście gratulacyjnym, dodając: „Niech Światło Ducha Świętego towarzyszy Panu Prezydentowi w podejmowaniu ważnych decyzji i w codziennej służbie dla Rzeczypospolitej”.

28-31 – Ewangelizacja środowisk wiejskich, wykorzystanie ich potencjału i wymiana doświadczeń były tematami III Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbył się w Skrzatuszu k. Piły. Uczestniczyło w nim 500 ewangelizatorów z całej Polski.

CZERWIEC

8-9 – Jasnogórskie modlitwy o pojednanie pomiędzy Polakami i Ukraińcami, wręczenie Nagrody Pojednania i spotkanie z przewodniczącym KEP złożyły się na wizytę w Polsce arcybiskupa Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

9-10 – Ubóstwo i udział Kościoła w pomocy potrzebującym były wiodącymi tematami 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie. Wykład na temat rozmiaru ubóstwa w Polsce wygłosili m.in. dr hab. Mirosława Grabowska, dyrektor CBOS i ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. „Najbardziej niepokoi bieda, która dotyczy polskich rodzin, szczególnie wielodzietnych. Biskupi przypomnieli, że jednym z istotnych zadań duszpasterstwa jest pomoc ubogim, która dokonuje się przez posługę miłości– napisano w komunikacie”. Nowym rzecznikiem KEP został 38-letni ks. Paweł Rytel-Andrianik z diecezji drohiczyńskiej. Zastąpił ks. Józefa Klocha, który pełnił tę funkcję przez 12 lat.

12-14 – Pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” w Warszawie odbył się IV Krajowy Kongres Misyjny. Towarzyszyły mu spotkania z misjonarzami, dyskusje, warsztaty i koncerty. Podczas obrad mówiono m.in. o konieczności „umisyjnienia” struktur Kościoła w Polsce, nowych formach współpracy i integracji środowisk misyjnych oraz o roli misjonarzy świeckich. „Wszyscy potrzebujemy dziś przebudzenia misyjnego i nawrócenia pastoralnego, do którego zaprasza nas Ojciec Święty Franciszek” – mówił bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Gościem honorowym Kongresu był Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni.

25 – Sejm przyjął rządowy projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”. Projekt był mocno krytykowany przez Episkopat, organizacje obywatelskie i rodzinne, środowisko ginekologów, a nawet Sąd Najwyższy. Uzasadniano, że nie tworzy on programu leczenia niepłodności, a jedynie legalizuje przemysł in vitro. W marcowym apelu biskupi wyrażali wiele zastrzeżeń do projektu, opierając się na wynikach naukowych badań medycznych. Prezydium KEP wyraziło nadzieje na poprawienie ustawy przez Senat. Z kolei Zespół KEP ds. Bioetycznych stwierdził: „Mamy do czynienia z klęską etyki w medycynie i w polityce”. Oceniono, że w ustawie „dochodzi do wielce niegodziwej próby uprzedmiotowienia ludzkich zarodków i nazywania ich 'grupą komórek’ oraz otwarcia drogi do masowego niszczenia poczętych istot ludzkich”.

LIPIEC

7 – Przewagą trzech głosów Senat przyjął bez poprawek rządową ustawę o leczeniu niepłodności, a 22 lipca podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski. „Najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból” wyraziło z tego powodu Prezydium KEP. Przypomniało też, że „podobnie jak w przypadku aborcji – katolicy nie mogą stosować in vitro, m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci”.

13 – W Polsce polityka prorodzinna praktycznie nie istnieje a państwo koncentruje się na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji – alarmowała Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie opublikowanym po kontroli sześciu ministerstw odpowiedzialnych za różne aspekty polityki rodzinnej wskazano też m.in. na dramatyczną sytuację demograficzną Polski.

18 – O nawrócenie i przemianę ludzkich serc, uzdrowienie ciała dla chorych i uzależnionych oraz odnowę życia społecznego i politycznego w Polsce i na świecie modlono się na zakończenie rekolekcji Jezus na Stadionie, które odbyły się Warszawie. Wzięło w nich udział prawie 45 tys. ludzi z kraju i zagranicy, którzy przez cały dzień trwali na wspólnej modlitwie na Stadionie Narodowym, słuchając m.in. konferencji o. Johna Bashobory. Ostatnim punktem czuwania była adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o uzdrowienie.

23 – Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci.. Akt ten wprowadza zmiany, które mogą realnie prowadzić do destabilizacji norm społecznych, m.in. uzależnia możliwość zmiany płci wyłącznie od prywatnych odczuć osoby zainteresowanej – przestrzegali wcześniej eksperci prawa z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”. 7 sierpnia, po poprawkach, ustawę przyjął Senat. Ostatecznie 2 października zawetował ją prezydent Andrzej Duda.

SIERPIEŃ

9 – W Warszawie-Falenicy zakończyło się szkolenie pierwszej grupy duszpasterzy powołanych przez biskupów i prowincjałów zakonnych, w zakresie niesienia pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom. Z kursantami spotkał się przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

15 – Nam nie grozi państwo wyznaniowe, ale zagraża nam kłamstwo udające prawdę i grzech udający dobro – mówił na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski wygłosił kazanie podczas Mszy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem ponad 50 tys. pielgrzymów.

16 – O pracy i przedsiębiorczości kobiet, postulatach pielęgniarek, kryzysach i rozpadzie małżeństw, Rzeczniku Praw Obywatelskich i wyborach parlamentarnych mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc do dziesiątek tysięcy kobiet i dziewcząt, które przybyły z doroczną pielgrzymką do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

19 – Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w prawosławnych uroczystościach święta Przemienienia Pańskiego na Górze Grabarce. „Prezydent powinien szanować te miejsca i tradycje ważne dla polskich obywateli, niezależnie od ich narodowości i wyznania. Najważniejszy, nawet mimo różnic, jest wzajemny szacunek” – podkreślił.

WRZESIEŃ

6 – Z apelem by każda polska parafia okazała pomoc uchodźcom wystąpił abp Stanisław Gądecki. „Nasi Rodacy znaleźli gościnę w Europie, w obu Amerykach i w Australii. Teraz przychodzi czas na naszą gościnność” – mówił przewodniczący KEP w Wąwolnicy podczas Mszy św. w przeddzień Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

8 – „Kościół katolicki w Polsce – w sposób szczególny w Roku Miłosierdzia wezwany do świadczenia pomocy innym ludziom – z całą pewnością zrobi dla uchodźców wszystko, co w jego mocy, aby ulżyć ich dramatycznej sytuacji” – napisało w oświadczeniu Prezydium KEP. Przypomniano, że władza świecka powinna zagwarantować kontrolę, bezpieczeństwo i podstawowe świadczenia dla uchodźców oraz że ze strony Kościoła główna odpowiedzialność spoczywa na Caritas Polska oraz jej oddziałach diecezjalnych i zespołach parafialnych.

9 – „Trudno znaleźć jedną pozycję czy opcję polityczną, która byłaby w pełni zgodna z wymogami wiary chrześcijańskiej” – napisał abp Stanisław Gądecki w Apelu Przewodniczącego KEP do partii politycznych. „Chrześcijanin nie może znaleźć partii w pełni odpowiadającej wymaganiom etycznym zrodzonym z wiary i przynależności do Kościoła” – stwierdził hierarcha. Skierował też „serdeczny apel” do partii politycznych o wypełnianie swoich zobowiązań „wobec całego społeczeństwa i reprezentatywnych środowisk społecznych”.

14 – Byłoby fatalnie, gdyby uchodźcy nie doświadczyli od nas chrześcijańskiej postawy, zawiedlibyśmy Chrystusa, który nigdzie nie stawiał żadnych kryteriów: rasy, języka, a nawet religii – powiedział w rozmowie z KAI bp Krzysztof Zadarko. Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji wyraził opinię, że przy współpracy Kościoła i struktur państwa, Polska jest w stanie przyjąć nawet 30 tys. uchodźców.

28 – W Warszawie zaprezentowano papieskie orędzie na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. „To ważny dokument z pięknym podkreśleniem znaczenia dwojga polskich apostołów Bożego Miłosierdzia: siostry Faustyny i Jana Pawła II – powiedział sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński. Z kolei zdaniem red. Piotra Żyłki z portalu deon.pl kluczowy fragment orędzia jest zachęta Franciszka, by przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku każdy wybrał co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy i realizował je wobec bliźnich.

21 – O wartości rodziny i nierozerwalności małżeństwa – które takim jest z woli samego Chrystusa – a także o potrzebie otoczenia większą troską duszpasterską osób żyjących w związkach niesakramentalnych – napisali polscy biskupi w „Stanowisku przed XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów” (4-25.10). Stwierdzają, że w praktyce Kościoła konieczne jest też „dowartościowanie instytucji narzeczeństwa i wydłużenie bezpośredniego okresu przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa”.

PAŹDZIERNIK

7 – Kwestia wzrastającej fali uchodźców w Europie była jednym z tematów obrad KEP w Warszawie. O nieideologizowanie i nieupolitycznianie tej kwestii zaapelował do mediów po zakończeniu spotkania bp Krzysztof Zadarko. Ocenił, że sprawa ta jest w Polsce przeżywana „bardzo emocjonalnie, nieproporcjonalnie do skali zjawiska”. O przygotowaniach do przyjęcia kolejnej grupy uchodźców mówił podczas obrad dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz. Podczas dwudniowego spotkania biskupi kolejny raz omawiali przygotowania do ŚDM w Krakowie, a w związku z tym zapoznali się z raportem o młodym pokoleniu Polaków. Raport na ten temat przedstawiła m.in. szefowa CBOS, prof. Mirosława Grabowska. Ustalono, że w związku z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski, sakrament chrztu będzie tematem przewodnim nowego roku duszpasterskiego.

10 – Jubileusz 25-lecia działalności reaktywowanej Caritas obchodzono podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele charytatywnych organizacji innych Kościołów: prawosławnej Eleos i luterańskiej Diakonii. „Instytucje, które reprezentujecie, pokazują najbardziej prawdziwe oblicze Kościoła, jakim jest dobroczynność, miłosierdzie, poświęcenie na rzecz bliźniego” – mówił nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore. Podczas gali wręczono statuetki „Ubi Caritas” osobom wyróżnionym za wspieranie potrzebujących.

11 – Pod hasłem „Jan Paweł II – papież rodziny” obchodzono XV Dzień Papieski. Na jubileuszowe obchody złożyły się m.in. koncerty, miasteczka rodzinne i apel modlitewny w łączności z papieżem Franciszkiem. Przeprowadzono tradycyjną zbiórkę na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Program ten realizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przez 15 lat pomogła 2,5 tys. uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.

19 – Antyjudaizm i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego – przypomnieli polscy biskupi w liście pasterskim zatytułowanym „Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów”. W dokumencie na przypadającą 28 października 50. rocznicę ogłoszenia deklaracji „Nostra aetate” – o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich – biskupi określają soborowy dokument jako prawdziwy przełom we wzajemnych relacjach chrześcijan i Żydów. Wyrażają także wdzięczność „odradzającym się w ostatnich dekadach religijnym wspólnotom Żydów w Polsce za ich otwartość na inicjatywy dialogu”, dzięki czemu można „coraz bardziej odnawiać i pogłębiać nasze wspólne duchowe dziedzictwo”.

25 – Podziękowanie wszystkim Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami za modlitwę i okazywane wyrazy wsparcia wyrazili polscy biskupi uczestniczący w Synodzie na temat małżeństwa i rodziny. „Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas świadomość, że w Polsce jest wiele rodzin, które z Bożą pomocą, w dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się o wierność swojemu powołaniu. Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przesłanie tego synodu wprowadzić w życie” – napisali polscy ojcowie synodalni po zakończeniu obrad. Delegatami KEP byli: jej przewodniczący, abp Stanisław Gądecki, abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski i bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski.

LISTOPAD

8 – Dramatyczna sytuacja chrześcijan w Syrii była motywem przewodnim VII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Na obchody tego wydarzenia przybył do Polski patriarcha Grzegorz III Laham, zwierzchnik Grecko-Katolickiego Kościoła Melchickiego z Syrii. Przed kościołami przeprowadzono zbiórkę do puszek, uruchomiono tez charytatywną akcje SMS-ową. W liście pasterskim biskupi wezwali wiernych, aby nie byli obojętni na cierpienia współbraci w wierze i zachęcali do ich wsparcia.

16 – List gratulacyjny dla nowej premier Beaty Szydło, przesłało Prezydium KEP. „Bardziej niż kiedykolwiek nasz Naród potrzebuje jedności, życzymy więc, aby poprzez mądre i roztropne decyzje budować wspólnotę pomiędzy różnymi środowiskami i grupami społecznymi, bez wykluczania kogokolwiek, zawsze jednak bazując na prawdzie, a nie na kalkulacjach wizerunkowych” – czytamy w liście.

22 – Mszę św. z okazji 50. rocznicy wymiany listów o pojednaniu odprawili na Jasnej Górze biskupi polscy i niemieccy. Przewodniczący episkopatów obydwu krajów – abp Stanisław Gądecki i kard. Reinhard Marx – podpisali wspólne oświadczenie, w którym zapowiedzieli wspieranie Kościołów w różnych krajach świata w ich działaniach na rzecz pojednania. Prezydenci Polski i Niemiec, Andrzej Duda i Joachim Gauck, przyznali w swoim przesłaniu, że w procesie zbliżenia obydwu krajów Kościoły wyprzedziły politykę.

24 – „Positio super virtutibus”, czyli dokumentację o heroiczności cnót sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego złożył w Watykanie kard. Kazimierz Nycz. „Te materiały to fundament niezbędny do beatyfikacji” – powiedział KAI o. Gabriel Bartoszewski OFMCap, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym Prymasa Tysiąclecia.

25-29 – Z udziałem 300 osób z sześciu kontynentów, w Krakowie odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie Przygotowawcze do ŚDM. Delegaci z Episkopatów krajów, wspólnot, duszpasterstw i ruchów międzynarodowych poznali szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu wydarzeń w lipcu 2016 roku. Na 8 miesięcy przed ŚDM swoją obecność zadeklarowało już ponad 480 tys. osób ze 140 krajów.

GRUDZIEŃ

3 – Kościół katolicki jest największą po państwie instytucją pomocy potrzebującym w Polsce – wynika z zaprezentowanego w Warszawie szczegółowego raportu na temat charytatywnej działalności Kościoła . Pomocy udziela ponad 800 organizacji w postaci 5 tys. różnych dzieł, a wsparcie dociera do prawie 3 mln beneficjentów – osób indywidualnych, rodzin i konkretnych grup. Na poziomie parafii pomoc taka trafia do ponad 600 tys. osób rocznie. Raport przygotował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK).

6 – We wszystkich polskich kościołach zbierano pieniądze w ramach XVI Dnia Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Organizatorem jest Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP. Tegorocznym priorytetem było wsparcie inicjatyw na rzecz młodzieży oraz sfinansowanie opału dla ośrodków charytatywnych prowadzonych przez Kościół na ogromnym obszarze od Bugu do Władywostoku. W ub. roku zebrano 2,5 mln zł.

12 – Z gorącym apelem w Roku Miłosierdzia o wzajemne przebaczenie i darowanie win w myśl słów Chrystusa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) zwróciło się do wszystkich środowisk Prezydium KEP. „Wezwanie do życia miłosierdziem oznacza przede wszystkim dążenie do przebaczenia i pojednania: do przebaczenia zniewag, porzucenia żalu, złości, przemocy i zemsty. Przebaczenie stanowi siłę, która przywraca nam nowe życie i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją” –napisali biskupi.

13 – Obrzędem otwarcia Drzwi Świętych zainaugurowano w polskich diecezjach obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Bramy Miłosierdzia, które powstały w katedrach i kościołach jubileuszowych, będą miejscem uzyskiwania odpustu zupełnego dla siebie lub za zmarłych.

13 – Papież Franciszek, służby mundurowe, sportowcy i setki tysięcy Polaków wzięło udział w 15. edycji „Szlachetnej Paczki” – akcji zainicjowanej przez ks. Jacka Stryczka. W tym roku pomoc dotarła do rekordowej liczby potrzebujących rodzin: 20 771 (łącznie ponad 84 tys. osób). Także wartość pomocy przekazanej w paczkach sięgnęła rekordowej sumy: 54 milionów zł. „Paczka na dobre stała się tradycją przedświąteczną Polaków” – mówią organizatorzy akcji.

20 – Ogólnopolski Rok Jubileuszowy bł. Karola de Foucauld – francuskiego trapisty, misjonarza i pustelnika zamordowanego na Saharze w 1916 r. – zainaugurował w Opolu bp Andrzej Czaja. W oparciu o reguły bł. de Foucauld powstało zgromadzenie małych sióstr Jezusa oraz małych sióstr i braci od Ewangelii, jak też i kilka instytutów świeckich oraz grup nieformalnych i stowarzyszeń kościelnych.

21 – W Poznaniu zmarł nagle o. Jan Góra, dominikanin, legendarny duszpasterz młodzieży. Miał 67 lat. Inicjator wielotysięcznych spotkań na Polach Lednickich spoczął tam 30 grudnia.

21 – Wiarę katolicką deklaruje aż 92,8 proc. Polaków. Najsłabsza jest religijność młodzieży i trzydziestolatków oraz mieszkańców dużych miast – podał Główny Urząd Statystyczny. „Badania pokazują, że Kościół stoi przed dużym wyzwaniem, by znaleźć sposób na właściwy przekaz wiary młodym Polakom, tak w kontekście Światowych Dni Młodzieży, jak i na dalszą przyszłość. Nie łudziłbym się, że ŚDM jako jednostkowe wydarzenie, zmieni naszą mentalność, ale może sprawi, że wartości chrześcijańskie przestaną być dla młodych staroświeckie” – ocenia szef ISKK, ks. Wojciech Sadłoń SAC.

22 – Do odkrywania rodzinnego szczęścia w relacjach otwartych na obecność Boga i drugiego człowieka zachęcili biskupi w liście na obchodzoną 27 grudnia Niedzielę Świętej Rodziny. Zwracają uwagę na codzienne czynności, jak modlitwa i posiłek, które dają radość bycia ze sobą i dla siebie. Wyrażają też zdecydowany sprzeciw wobec prób wprowadzania nowych definicji małżeństwa i rodziny.


opr. tk / Warszawa

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę