Nasze projekty

Jaka jest psychiczna kondycja człowieka? Co na to nauka, kultura i wiara?

"W przyszłości człowiek będzie zmagał się nie tylko z chorobami fizycznymi, ale także psychicznymi". Jaka jest na to odpowiedź nauki? Czy ludzie nauki, religii, sztuki, mogą przyczynić się do kształtowania przyszłości człowieka? O tym rozmawiali uczestnicy debaty “Pro Tempore. Dialog nauk”.

fot. Reinhart Julian/unsplash.com

„Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara” – tak brzmiał tytuł kolejnej już debaty z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk”, która odbyła się 5 maja. W spotkaniu wzięli udział ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, prof. Alojzy Nowak, ekonomista i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Krawczyk, lekarz i rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, prof. Zbigniew Stawrowski, filozof polityki (UKSW), ks. prof. Marian Machinek, teolog moralista (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz reprezentanci innych dyscyplin i dziedzin nauki oraz dr Janusz Pyda OP – teolog, prowadzący. Tym razem zaproszeni goście dyskutowali na temat przyszłości człowieka.

Chcieliśmy w tej debacie móc usłyszeć co każda z dyscyplin naukowych ma do powiedzenia dziś i na jutro o człowieku. Generalnie rzecz biorąc nauka zmierza do zawężania specjalizacji, ale też wyostrza narzędzia badawcze, a my chcielibyśmy dziś z tych specjalizacji uzyskać obraz człowieka. Mówiąc krótko, chcielibyśmy pozbierać kamyki do mozaiki, która pokaże nam jaka jest kondycja człowieka, co jest dziś problemem człowieka na dziś i na jutro – mówił we wstępie do debaty ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej.

W debacie zostały poruszone zagadnienia z zakresu przyszłości człowieka m.in. w ujęciu medycznym. Prof. Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę, że w przyszłości człowiek będzie zmagał się nie tylko z szerokim wachlarzem chorób fizycznych, ale także psychicznych. Lekarze będą musieli wobec tego zrobić wszystko, by pomóc ludziom w tej nowej sytuacji. 

Reklama

Jak podkreślił – zawód lekarza jest zawodem szczególnym. Medykowi człowiek powierza największe dobro, jakim jest zdrowie, a nawet życie. 

“Abyśmy wszyscy miłowali mądrość” 

Czy ludzie nauki, religii, sztuki, mogą przyczynić się do kształtowania przyszłości człowieka? Na to pytanie podczas debaty odpowiedzi szukał prof. Zbigniew Stawrowski. Pytanie to traktuję jako mocny impuls refleksji nad człowiekiem w bardzo trudnych czasach. Punkt widzenia filozoficzny ma coś takiego, co w gruncie rzeczy łączy ludzi. Filozofia to ostatecznie miłością mądrości. Jako filozof powiedziałbym najbardziej ogólnie – chodzi o to, aby każdy z nas przyczyniał się do tego, abyśmy wszyscy miłowali mądrość i potrafili coraz bardziej mądrze miłować innych ludzi – powiedział. 

Profesor poruszył temat zastąpienia człowieka przez sztuczną inteligencję. Zwrócił uwagę, że jako filozof nie ma obawy, że roboty całkowicie zastąpią ludzkie działania. Jest jednak różnica między sztuczną inteligencją, a sztuczną mądrością. Sztuczna inteligencja w gruncie rzeczy sprowadza się do mocy obliczeniowej. (…) Mądrość niekoniecznie jest związana z potęgą, a wręcz przeciwnie z rezygnacją z siły, ustąpieniem pola. To są odmienne wymiary – podkreślił. 

Reklama

Nauka, kultura i wiara o człowieku – dziś i na jutro

Co nowego dowiedzieliśmy się o człowieku w ostatnich dekadach? Jakie są główne tematy współczesnej debaty o człowieku i rzeczywistości w której żyje? Co będzie wywierało największy wpływ na nasze życie w najbliższym czasie i jakie tematy będą musiały zostać podjęte na płaszczyźnie nauki, wiary i kultury w nadchodzących latach? Te i podobne zagadnienia dotyczące człowieka i spraw dlań najważniejszych dziś oraz w dającej się przewidzieć przyszłości poruszali zaproszeni goście.

Posłuchaj zapisu debaty “Pro tempore. Dialog nauk”:

Cykl debat naukowych

“Pro Tempore. Dialog Nauk” to cykl debat naukowych toczonych się na styku nauk teologicznych, ścisłych i humanistycznych. Organizatorami spotkań są Akademia Katolicka w Warszawie i Komitet Nauk Teologicznych PAN. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 stycznia i dotyczyło problemu wolności i odpowiedzialności w dobie naturalizmu antropologicznego, a drugie w marcu na temat wolności i odpowiedzialności w świecie sztucznej inteligencji. Więcej szczegółów oraz nagrania spotkań na stronie www.protempore.mkw.pl.

pa, kw/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę