Bp Cisło: abp Życiński naprawdę żył Jezusem

W archikatedrze lubelskiej abp Stanisław Budzik celebrował Mszę św. w czwartą rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego. – On naprawdę żył Jezusem, chociaż pisał o kosmologii, polityce, czy literaturze – mówił w homilii bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej

Polub nas na Facebooku!

Na Eucharystię przybyło ok. 40 kapłanów, alumni seminarium duchownego, siostry i bracia życia konsekrowanego oraz wierni archidiecezji lubelskiej. – Dziękujemy Bogu za gorliwego pasterza, który z miłością św. Jana pochylał się nad ludzkim cierpieniem i trwał przy Chrystusowym Krzyżu, który z gorliwością św. Pawła głosił ewangelię wszystkim ludziom, i który z wiernością św. Piotra trwał przy Kościele Jezusa Chrystusa – mówił w czasie wspólnej modlitwy abp Stanisław Budzik.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło rozpatrywał sylwetkę śp. abp. Józefa Życińskiego właśnie przez pryzmat trzech apostołów: św. Jana, św. Pawła i św. Piotra.
Apostoł Jan był obecny w duchowości, sercu i umyśle arcybiskupa Życińskiego przez jego niezwykłą wrażliwość na cierpienie człowieka. – On stał pod krzyżem ludzkiego cierpienia i u stóp Chrystusa eucharystycznego w swojej arcybiskupiej kaplicy podczas codziennej adoracji – przypominał bp Cisło.

Abp Życiński, podobnie jak apostoł Paweł, miał niezwykłe zdolności, inteligencję, pamięć i talent komunikowania swojej wiedzy. – Niczym Paweł przemierzał wzdłuż i wszerz krąg ziemi, ale jak apostoł narodów stawał na areopagach współczesności, ażeby nieść Słowo Boże – zaznaczał kaznodzieja.

Dodał, że poprzedni metropolita nie lękał się żadnego zderzenia i wszystkich zapraszał w mury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na zainicjowane przez siebie Kongresy Kultury Chrześcijańskiej.
Arcybiskup Józef, niczym Piotr apostoł, był wierny dogmatom Kościoła katolickiego i nauczaniu papieskiemu. – Cieszył się, że mógł współczuć i współmyśleć z nauczaniem Jana Pawła II – mówił hierarcha. Zaznaczył, że abp Życiński miał swój wkład w dokumenty papieskie, m. in. w encyklikę papieską „Fides et ratio”.

Kończąc homilię bp Mieczysław Cisło zwrócił uwagę, że to wspaniałe dziedzictwo swojego poprzednika podjął obecny metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik. – Arcybiskup Stanisław jest zatroskany, aby te zapoczątkowane idee realizować, jak również przejął styl szacunku dla drugiego człowieka – mówił z wdzięcznością biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.

Po zakończeniu eucharystii uczestnicy wieczornej liturgii udali się do krypt katedralnych, gdzie spoczywa ciało śp. abp. Józefa Życińskiego i jego poprzedników na urzędzie. Tam metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik odmówił okolicznościową modlitwę za spokój duszy abp. Życińskiego.

Arcybiskup Józef Życiński Urodził się 1 września 1948 r. w Nowej Wsi k. Piotrkowa Trybunalskiego. Po ukończeniu studiów w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, w 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał tytuł doktora teologii. Drugi tytuł doktora, tym razem filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w 1980 r. Od 1980 r. kierował Katedrą Logiki i Metodologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1982-1985 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni.

Od 4 listopada 1990 r. do 14 czerwca 1997 r. był biskupem tarnowskim. 14 czerwca 1997 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Był piątym z kolei Wielkim Kanclerzem KUL, kierował również Katedrą Relacji Między Nauką a Wiarą w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na Wydziale Filozofii KUL. Był organizatorem i gospodarzem trzech lubelskich Kongresów Kultury Chrześcijańskiej (2000, 2004, 2008).

Abp Życiński był autorem ponad 50 książek oraz około 350 artykułów poświęconych problematyce filozofii dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną. W kręgu głównych zainteresowań Arcybiskupa pozostawała filozofia nauki, filozofia przyrody, filozofia analityczna, filozofia i teologia procesu, zajmował się problematyką relacji między naukami przyrodniczymi a wiarą chrześcijańską, dialogu religii z kulturą.

Należał do wielu gremiów naukowych: Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady Kultury, Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, przewodniczył Radzie Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich i Radzie Programowej KAI, należał do Komisji Episkopatu ds. Nauki Wiary, Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.

Zmarł nagle w Rzymie w 10 lutego 2011 r. Miał 62 lata. Przyczyną śmierci był zawał serca. Został pochowany w krypcie archikatedry lubelskiej.


lsz / Lublin

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Abp Górzyński: od dziś jestem Warmiakiem

Jestem warszawiakiem, ale od dziś całym sercem muszę być człowiekiem Warmii, którą chcę pokochać – powiedział dziennikarzom bp Józef Gorzyński, mianowany dziś arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej. Oznacza to, że w październiku przyszłego roku obejmie on urząd metropolity warmińskiego.

Polub nas na Facebooku!

Przypomnijmy, że już we wrześniu ub. roku metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba zapowiedział w komunikacie do wiernych, że papież Franciszek powoła biskupa-koadiutora, który będzie wspomagał metropolitę do czasu złożenia przezeń, w 2016 r., rezygnacji z urzędu z racji ukończenia 75. roku życia. Zaznaczył też, że hierarcha ten przejmie po nim urząd metropolity warmińskiego.

W krótkim wystąpieniu bp Górzyński powiedział, że papieską nominację przyjął z ogromną pokorą i respektem, bowiem archidiecezja, w której będzie posługiwał, ma piękną i bardzo głęboka tradycję.

"Cieszę się, że będę koadiutorem, ponieważ dla mnie, nie dość jeszcze doświadczonego biskupa, jest to okazja do przyjrzenia się archidiecezji pod okiem bardzo doświadczonego arcybiskupa Ziemby" – powiedział bp Górzyński.

Kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że ostatnim biskupem pełniącym w Polsce funkcję koadiutora był Herbert Bednorz, który w 1950 r., został biskupem katowickim. "Na pewno ma się z czego cieszyć Olsztyn, bo otrzymuje biskupa przygotowanego, 'kompletnego', wykształconego" – podkreślił metropolita warszawski przypominając, że bp Górzyński ma za sobą wszechstronne doświadczenia, bo był proboszczem, wykładowcą seminaryjnym i pracownikiem kurii. Ocenił, że dzisiejsza nominacja jest niewątpliwie dużym wzmocnieniem dla Episkopatu i Kościoła w Polsce.

Bp Górzyński przyznał, że nie spodziewał się kolejnej nominacji po zaledwie 12 miesiącach posługi biskupa pomocnicznego w archidiecezji warszawskiej. Poinformował, że z uwagi na piętrzące się zadania w archidiecezji warmińskiej, będzie musiał przenieść się do nowego miejsca jak najszybciej. Obecnie oprócz metropolity abp. Wojciecha Ziemby, posługuje tam bowiem jedynie dwóch biskupów emerytów.

Bp Górzyński wyznał, że pomimo rzymskich studiów, całe życie związany był z Warszawa i czuł się warszawiakiem, dlatego wyjazd ze stolicy będzie dla niego dużym przeżyciem emocjonalnym. "Odtąd całym sercem muszę być człowiekiem Warmii. Wiem, że tak piękna tradycja, jaką ma archidiecezja warmińska, zasługuje na to, aby była kochana. Mam nadzieję, że będę do tego zdolny" – powiedział biskup.

Rzecznik metropolity warszawskiego ks. Przemysław Śliwiński podkreślił, że bp Górzyński będzie na Warmii arcybiskupem po tak wielkich, historycznych postaciach jak abp Ignacy Krasicki, kard. Hozjusz czy kard. Sylwiusz Piccolomini, który został (w połowie XV w.) papieżem, Piusem II. "Z formalnego punktu widzenia ks. biskup nie jest już biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej" – wyjaśnił też dziennikarzom ks. Śliwiński.

Biskup Józef Górzyński ma 55 lat, jest doktorem liturgiki Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie. Urodził się 5 marca 1959 roku w Żelechowie. W 1979 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Przez dwa lata pracował jako duszpasterz, będąc wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Grójcu.

W 1987 roku wyjechał do Rzymu, gdzie studiował liturgikę w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. Po powrocie ze studiów został prefektem, czyli wychowawcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Zaczął też wykładać liturgikę na Papieskim Wydziale Teologicznym. Pracę wychowawczą zakończył w 2004 roku.

W roku 2003 został wyniesiony do godności opata Kapituły Kolegiackiej Kampinosko–Bielańskiej, a rok później mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Wrzecionie.

W 2012 roku kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem wydziałów duszpasterskich oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Jest moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgiki od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych.

4 listopada 2013 r. ks. Józef Górzyński został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Sakrę przyjął 7 grudnia 2013 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Na dewizę biskupią wybrał słowa: „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy).

Dziś, 10 lutego 2015 r. został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej.


tk / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap