Abp Jędraszewski: Europa chce zapomnieć o Chrystusie

Czas, w którym przyszło nam żyć, jest czasem ogromnego kryzysu kulturowego, w którym nie ma miejsca na prawdę. Europa chce zapomnieć o Chrystusie – powiedział abp Jędraszewski w kazaniu wygłoszonym dziś, podczas wielkopiątkowego Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Polub nas na Facebooku!

Wielkopiątkowe Misterium Męki Pańskiej zgromadziło na kalwaryjskich dróżkach blisko 200 tys. pielgrzymów.

 

W wygłoszonym do nich słowie metropolita krakowski mówił, że we współczesnym świecie nie ma miejsca na prawdę. Odwołał się do pojęcia „postprawdy”, które określa, że nie liczą się żadne argumenty obiektywne ani uczciwe dążenie do prawdy, ale ważne są narracje, odwołujące się do emocji, ludzkich uprzedzeń i lęków. Według niego, narracje te budowane są przez „mistrzów współczesnych mistyfikacji i kłamstwa”, a ich efektem – do którego dążą media – jest zagubienie i bezradność człowieka. „W tym świecie nie ma żadnych prawdziwych autorytetów. Co jakiś czas media ogłaszają pewnych ludzi jako autorytety, niewiele jednak trzeba czasu, żeby okazało się, jak te tzw. autorytety kompromitują same siebie. I przedstawia się kolejne, i każe się ludziom wierzyć w ich słowo, i czynić tak, jak oni postępują” – mówił kaznodzieja, stwierdzając, że jest to ogromne zagrożenie, w jakim wszyscy się dziś znajdujemy.

 

„Coraz bardziej do głosu dochodzi cynizm, a wraz z nim szyderstwo z tego, co głosi Kościół, co integralnie związane jest z chrześcijańską wiarą” – podkreślał abp Jędraszewski, podając konkretne przykłady takich działań. „Za gest działalności artystycznej zaczyna uchodzić publiczne darcie Pisma Świętego, powiązane z bluźnierstwami. Za przejaw szczególnej wrażliwości, także estetycznej, głoszona jest profanacja krzyża. Za rzecz oczywistą w niektórych krajach Europy uważa się usuwanie krzyży z przestrzeni publicznej i to pod płaszczykiem tolerancji i fałszywego zatroskania o to, aby te krzyże nie raniły uczuć innych ludzi. W Wielkim Tygodniu 2017 roku w satyrycznym czasopiśmie niemieckim na okładce ukazała się swastyka hitlerowska, a do niej przybity Chrystus” – wyliczał.

 

„Można odnieść wrażenie, że chrześcijańska Europa zapomina o swojej tożsamości, o tym, z czego wyrosła. A przecież wyrosła z antycznego przesłania o obiektywnej prawdzie, a równocześnie z chrześcijaństwa, z zupełnie nowej wizji Boga i człowieka, z wizji Boga, który jest miłością tak wielką i ostateczną, tak przejmującą, że Ojciec wydaje swojego Syna, aby wszyscy, którzy w Niego wierzą, mogli mieć nadzieję życia wiecznego” – dodał metropolita krakowski.

 

„Europa chce o Chrystusie zapomnieć i nie chce przyjąć tego, że istnieje obiektywna prawda, do której mamy dążyć” – ubolewał hierarcha, zauważając, że dziś już nikt poza Kościołem, nie mówi o tym, że do Królestwa Chrystusowego należą ci, którzy są z prawdy.

 

Szczytem cynizmu i bezprawia nazwał abp Jędraszewski nazywanie „wartością europejską” prawo kobiety do zabijania własnego dziecka. „Kto pozwala człowiekowi zabijać drugiego, zwłaszcza niewinnego i bezbronnego, i cynicznie powiedzieć, że to jest wartość?” – pytał kaznodzieja.

 

Przypomniał historię Mary Wagner, wtrąconej do więzienia za to, że błaga kobiety pod klinikami aborcyjnymi, by ocaliły poczęte w nich życie. Przywołał również przykład prof. Bogdana Chazana, który został zwolniony z dyrektorstwa swojej kliniki dlatego, że nie chciał zabić dziecka i doprowadzić do tego, by matka zgodziła się na jego śmierć. Według niego, są to jaskrawe przykłady prawa, które „bardzo często jest jednym wielkim bezprawiem”, bo stanowione jest przez ludzi, którzy są pozbawieni prawego sumienia. „Wielki kryzys ogarnia dzisiejszą Europę i ten kryzys coraz bardziej się pogłębia. Wszystko dlatego, że coraz mniej jest ludzi, którzy tworzą kształt Europy, coraz mniej ludzi, których są z prawdy, którzy są ludźmi prawego sumienia” – wskazał metropolita krakowski.

 

Abp Jędraszewski przypomniał, że Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale ma On swoich świadków. „Dzieje Kościoła to dzieje ludzi, którzy idą z odwagą i mocą, jaką daje im Duch Święty, by głosić Ewangelię o zbawieniu, jakie daje nam Jezus Chrystus, który mówi o sobie: Ja jestem Prawdą, Życiem, Drogą” – mówił, dodając, że prawda, którą jest Chrystus, jest jednocześnie pewną drogą do pełni życia. „Świadkowie Chrystusa, apostołowie a potem ich uczniowie, ale także świadkowie współcześni, żyjący pośród nas, ludzie z prawdy, oni wiedzą, że prawda nas wyzwoli” – podkreślał.

 

Na koniec kaznodzieja zaznaczył, że zobowiązaniem wszystkich chrześcijan, świadków i uczniów Jezusa, jest walczyć „z całych sił duchowych” o to, by być ludźmi prawego sumienia i mieć w sobie przeświadczenie, że wyzwala jedynie „ta prawda, którą jest Jezus, ta miłość, którą On sobą samym objawił, ta Jego miłość, która każe uwierzyć, że ponad wszystko jest Boże miłosierdzie”.

 

Piątkowa część misterium pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęła się o świcie przed Domem Kajfasza. Spod Domu Kajfasza wierni dotarli Dróżkami Męki Pańskiej do Ratusza Piłata. Tam odczytany został „Dekret skazujący Jezusa na śmierć przez Piłata”, a metropolita krakowski wygłosił słowo pasterskie. Wierni w Drodze Krzyżowej idą na Wzgórze Ukrzyżowania, gdzie bp Jan Szkodoń będzie przewodniczył liturgii Wielkiego Piątku. Aż do niedzielnej rezurekcji w Grobie Pana Jezusa będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.


md / Kalwaria Zebrzydowska

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

14 kwietnia – Dzień Osób Bezdomnych

W tym roku w Wielki Piątek przypada Dzień Osób Bezdomnych. „14 kwietnia to dobry moment, by podjąć próbę zmierzenia się z krzywdzącymi stereotypami na temat bezdomności" – wskazał br. Piotr Kuczaj, posługujący w krakowskiej łaźni Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Polub nas na Facebooku!

W Krakowie przebywa ponad 2 tys. osób bezdomnych. Większość z nich dobrze zna Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które powstało z myślą o ludziach bez domu w 2004 roku.

 

„Udzielając pomocy osobie bezdomnej pomagamy czyjemuś ojcu, matce, bratu, warto o tym pamiętać”- mówi Iwona Surmaj, kierownik działu socjalnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. „Pamiętajmy również, że pomoc to danie mocy drugiemu człowiekowi. Mocy do zmiany, a możliwość zmiany rodzi się wtedy, gdy człowiek ma czas, by przy drugim człowieku się zatrzymać, posłuchać go i spróbować zrozumieć” – dodaje.

 

Dzieło prowadzi dwa Centra kompleksowej pomocy. Łaźnia i pralnia w nich działające, to jedyne miejsce w Krakowie, gdzie najubożsi mogą wziąć ciepły prysznic czy wyprać swoje ubrania. „Tu trafiają osoby doświadczające tej najtrudniejszej formy bezdomności – bezdomności ulicznej. I choć czasem chciałoby się pomóc szybko – poprzez terapię, pracę, wynajęcie pokoju – to jednak wszystko zależy od tego na co w danym momencie czuje się gotowy człowiek przekraczający próg Dzieła. To osoby bezdomne wyznaczają rytm zmiany” – tłumaczyła Surmaj.

 

„Zachęcam osoby do nas przychodzące, aby dały sobie pomóc metodą małych kroków. Gdy ktoś przychodzi do łaźni proszę go, by zapisał się na następny termin i go dotrzymał” – mówi br. Kuczaj. Jak dodaje osoba bezdomna z powodu swoich doświadczeń nie od razu jest zdolna do przyjęcia całego pakietu pomocy oferowanej przez Dzieło. Krok po kroku często udaje się przekonać podopiecznych do wizyty u pracownika socjalnego, psychoterapeuty czy doradcy zawodowego, na których pomoc osoby bezdomne mogą liczyć w Dziele.

 

Dzięki pracy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na życiową prostą wyszła m.in. pani Dominika, która skorzystała z możliwości zamieszkania w jednym z mieszkań wspieranych i chronionych, w których osoby i rodziny bezdomne uczą się samodzielności.

 

„To niesamowite uczucie, gdy po paru latach tułaczki nareszcie ma się normalny dom! Mając gdzie mieszkać, mogę krok po kroku realizować plan przygotowany na terapii: znaleźć lepszą pracę, starać się o mieszkanie socjalne, na nowo nawiązać relację z córką. Oraz podać dalej otrzymane dobro” – przyznaje.

 

Pierwszy raz Dzień Osób Bezdomnych obchodzono w 1996 r. – po to, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy bezdomnych i przełamać związane z nimi stereotypy. Według danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce ponad 33 tys. osób nie ma domu, z czego 83,5% to mężczyźni.


(KAI) luk / Kraków

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap