Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca

Jak nabrać dystansu do spraw niecierpiących zwłoki?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Bardzo zastanawiająca jest uwaga ewangelisty o pośpiechu Maryi zmierzającej do domu Zachariasza w górach Judei. Nie możemy tego pośpiechu w żaden sposób dookreślić. Tym bardziej jest to uwaga frapująca. Wielość interpretacji nie odbierze z pewnością Matce Jezusa prędkości Jej zaangażowania w sprawy Boskie i ludzkie.

Zasady Starego Prawa często odsyłały wiernego Bogu człowieka do kapłana. Sam Zbawiciel nie wahał się w różnych sytuacjach, kiedy uznał to za stosowne wydawać polecenia: „Idź pokaż się kapłanom”. Jedna z myśli, które podejmują próbę wyjaśnienia tego pośpiechu Maryi może być z tym związana.

Maryja znała męża Elżbiety i szanowała jego kapłański stan i posługę. Może serce i umysł Córy Izraela tak bardzo otwarte na Boże Zwiastowanie podpowiedziały Jej również, że pierwszym który może usłyszeć i cokolwiek powiedzieć o jej obecnej sytuacji powinien być kapłan? Nawet jeśli nie był to zasadniczy powód pośpiechu, to z pewnością Zachariasz opowieści Miraim wysłuchał. Tyle, że – i to jest bardzo wymowne w całej sytuacji – nie mógł tego skomentować ani jednym słowem. Realizujący się Boży Plan został opowiedziany kapłanowi, ale najlepszym i chwilowo jedynym do niego komentarzem, miały być emocjonalne słowa płynące z ust kapłańskiej żony.

 

Rozważania majowe. Odc. 14: Spiesząca

 

Druga myśl interpretująca pośpiech Maryi dotyczy relacji między krewnymi sobie kobietami. Miriam znała udrękę niepłodności noszoną kilkadziesiąt lat przez Elżbietę i na wieść radosną o jej obecnym stanie, otrzymaną z bardzo pewnego źródła, odpowiedziała naturalnym entuzjazmem, który mogła jeszcze wzmacniać chęć pomocy podeszłej w latach krewnej.

Trzecią myślą wracam do Łukaszowego tekstu i jako powód pospiechu Maryi obieram słowa, które zabrzmiały z wyjątkową siłą w Ain-Karim: pozdrowienie Maryi, którego nie znamy; pozdrowienie Elżbiety, które codziennie powtarzamy oraz Magnifikat. Wszystkie te słowa musiały wybrzmieć na tym łez padole i to jak najszybciej.

 

Matko Najświętsza, spiesząca do krewnych w Judei, naucz minie w tym zagonionym świecie rozsądnego patrzenia na wszystko to, co się dzieje wokół mnie i ze mną. Pomagaj nabierać właściwego dystansu wobec większości spraw, po to, by natychmiast podejmować te, które są niecierpiące zwłoki.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 13 – Podróżna

Bóg nie zamknął Maryi w twierdzy. Było wręcz przeciwnie. Informację o coraz bliższym terminie rozwiązania dla Elżbiety, Maryja odczytała zadaniowo.

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Dziewicę z Nazaretu wybrał Bóg do jedynej, szczególnej roli. Wedle słów Posłańca: Duch Święty zstąpił na Nią, moc Najwyższego okryła ją cieniem. Poczęła Syna Bożego. W jej łonie Słowo Boskie – odwieczny Logos – stało się Ciałem.

Ciekawym pozostaje wspomniane przez ewangelistę zniknięcie z pola widzenia Maryi posłanego przez Boga anioła. „Odszedł od Niej”. Jest to wyraźny znak jakości tych, których Bóg wybiera. W przypadku Matki swego Syna Bóg mógł liczyć na taką duchową i fizyczną kondycję, że aniołowie nie byli jej potrzebni.

Z pewnością teologiczne rozważania o szczególnej Bożej asystencji i adoracyjnej postawie całego niewidzialnego świata aniołów wobec tej jednej ludzkiej istoty ujmują rzecz z zasługującą na to powagą, ale ewangeliczny zapis wydarzeń wyraźnie wskazuje, że Bóg nie zamknął Maryi w twierdzy. Było wręcz przeciwnie. Ona narażała się na trudy, niewygody, a nawet niebezpieczeństwa.

Może się to wydawać nie do pojęcia, ale najcenniejszy dla całej ludzkości pierwszy trymestr tego wyjątkowo Błogosławionego Stanu młodziutka Matka spędzała w niełatwej drodze.

 

Rozważania majowe. Odc. 13: Podróżna

 

Św. Łukasz daje do zrozumienia, że otrzymana od Gabriela, bardzo konkretna informacja o coraz bliższym terminie rozwiązania dla Elżbiety, została przez Maryję odczytana zadaniowo. „Wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy”. O ile młodziutki wiek Bożej Wybranki i Matki pasuje do wspomnianego pośpiechu, to już kolejna informacja o drodze w góry Judei wskazuje na dużą trudność przedsięwzięcia.

Wyborem Maryi i zgodą jej najbliższych stało się piesze, w przypadku ubogich najczęściej właśnie piesze, przemierzenie ponad stu dwudziestu kilometrów (Dzisiaj dla pieszego Google maps sugerują trasę 151 km – w 31 godzin). Według tradycji dotrzeć miała do położonego siedem kilometrów na zachód od Jerozolimy Ain-Karim. Zanim oswoimy się z celem tej podróży warto pomyśleć nieco o samej drodze i kroczącej nią Podróżnej.

Maryjo, Gwiazdo Zaranna, będąca nieustannie w drodze ku ludziom błądzącym i zagubionym na ziemskich ścieżkach, wypraszaj mi u Syna bezpieczeństwo w podróżach oraz mądrość w każdorazowym obieraniu celu i wytyczaniu trasy. Często zwracam się do Ciebie, jako do życiowej i religijnej Przewodniczki – wypowiadaj z mocą nade mną słowa: „Boże prowadź”.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap